Fatum

Sari la navigare Sari la căutare
Fatum
de Ion I. Greculescu
publicată în revista Sburătorul


De câte veacuri sufletele noastre
Se caută în lumile de astre
Așa cum dinspre munți, două izvoare
Se caută-n câmpia roditoare?
De câte mii de ani mereu prefacem
Tot lutu-acesta greu în care zacem,
Întruchipând sub forme ce se-aseamăn
Aceiași sete oarbă și adâncă
(Pe care moartea o sporește încă),
Pentru găsirea sufletului geamăn?

Că-n drumul meu te vei ivi odată,
Știam de mult. Imagina visată
Nu e un joc al gândurilor repezi.
O, poți de restul vieții să te lepezi;
Mereu, mereu, același vis feeric
Vom făuri pe calea de-ntuneric
A pribegiei noastre milenare;
Și când ne-nbracă iar o re-ntrupare,
Atunci întindem mâinile spre fire
Ca să ne dea dorita întregire.

Ca rătăciții nopților nebune
Pe mări sau munți, sub groaznice furtune
Chemându-se in zorii dimineții,
Ca ei ne-am căutat sub vraja vieții.
Și ne-am găsit, cum se găsesc sub daltă
Create de o minte ce tresaltă
Sub focul inspirării geniale,
Armonicile linii ideale,
Și-n clipa când eram atât de aproape
Că brațele-am deschis spre-a ne sorbi,
Zigzagul unui fulger ne orbi
Vroind sub întuneric să ne-ngroape,

Cum se prăvale unda în spre vale
Prinzând sub ea toți arborii din cale,
Sortindu-i depărtărilor vrășmașe,
Așa și unda nopții uriașe
Ne-a rupt din vraja sfântă a întâlnirii...
Ce rost mai are-n lume legea firii,
Când străduința noastră o-ncunună
(După atâta luptă sub furtună),
Sfărmarea luntrei de eterna stâncă?

Noi ne-am pierdut in liniștea adâncă,
Chemându-ne in bezna ce ne prinse
Ca-ntr-un cavou cu candelele stinse.
Și când porni alt fulger efemer,
Cât de departe ne-am zărit sub cer
Cu brațele intinse-n căutare!
Păream atuncea două cruci aparte
Ce merg să se împlânte fiecare
Pe două gropi cu două inimi moarte.

București, ianuarie 1919