Diplomă de înnobilare a lui Laurențiu Man emisă de Împăratul Leopold I

Sari la navigare Sari la căutare
Badátson (azi Bădăcin) în sec. 18

Diplomă de înnobilare a lui Laurențiu Man emisă de Împăratul Leopold I la Viena pe 7 decembrie 1699 (Diploma este semnată de Împăratulul Leopold I, Sámuel Kálnoky și Andreas Szentkereszty; Diploma de înnobilare a fost scrisă, alcătuită și citită de Matte Benignissime.)


Noi, Leopoldus, din mila lui Dumnezeu, Împărat ales al românilor, Întotdeauna august și rege al Germanici, Ungariei, Boemiei, Croației, Dalmației, Slavoniei, Romei, Serbiei, Galiciei, Lodomeriei, Croaței, Cumaniei și Bulgariei. Arhiduce al Austriei, Duce de Burgundia, Brabant, Stirea, Carintea, Carniolia, Luxemburg, Silezia de Sus și de Jos, Wuttemberg și Tecin, Principe de Svevia, Comite al Imperiului Roman, al Burgoviei, al Moraviei, al Lusaței de Sus și de Jos, Comite de Habsburg, de Triol, Feretia, Kiburgia și Gorița, mare comite de Alsacia, domn al Marchionatului Slavoniei, al portului Naonic și de Salin. Dăm de știre și facem cunoscut prin scrisoarea de față, tuturor celor care se cuvine, că LAURENȚIU MAN așezat pe moșia Badátson [azi Bădăcin] din comitatul Krazna și eliberat din jugul iobăgesc cu act de secesiune de stăpânul său din partea locului Sigismund Tzomakosi. Odată cu mijlocirea unor domni consilieri credincioși ai noștri, luând aminte și considerând credința și slujbele credincioase ale credinciosului nostru nobil LAURENȚIU MAN pe care l-a făcut și Îndeplinit cu fidelitate, mai Întâi domnului Austriei, adică predecesorilor noștri și apoi nouă, conform exigenței posibilității sale și după varietatea locurilor și a timpurilor, pe același LAURENȚIU MAN și fiul său Ilie, având ca și soție pe Nagy Viràgsi ca fii pe loan, Mihail și Petru și toți moștenitorii și succesorii lui de ambele sexe, din milostivirea noastră specială și din plinătatea puterii noastre, am hotărât să-l scoatem din starea de rând și nobilă În care s-a născut și a stat până acuma și să-l socotim, să-l Înglobăm, să-l cooptăm și introducem cu milostivire În rândul și numărul adevăraților nobili ai ținutului nostru al Hungariei și a altor părți supuse, după cum Îl și socotim, Înglobăm și cooptăm și introducem, hotărând În chip lămurit că de acum Înainte ca acesta și toți moștenitorii și succesorii lui de ambele sexe, să fie considerați de nobili adevărați și neÎndoioși.

Însemnul acestei nobilități adevărate și perfecte Îi dăm și conferim cu milostivire, Încuviințând și hărăzind, acest blazon sau Însemn al nobilității, adică un scut militar de culoare albastră ca cerul, pe al cărui fundal sau câmp se vede un soldat Îmbrăcat până la umăr cu o Îmbrăcăminte de culoare roșie, ținând În mână o cunună verde de grâne În care este Înfățișat un porumbel alb. Deasupra scutului este așezat un coif militar, pe care Îl acoperă o coroană regală, Împodobită potrivit cu pietre prețioase și mărgăritare. Din vârful coifului betele și panglici de culoare roșie și albe atârnând În jos, Înconjoară și Împodobesc foarte frumos laturile și marginile scutului, după cum toate acestea se văd mai bine În capul său la Începutul acestei scrisori de nobilitate, fiind pictate mai clar de o mână iscusită În arta picturii. Cu milostivire Îl dăm și conferim susnumitului LAURENȚIU MAN, și fiului său Ilie și tuturor moștenitorilor și urmașilor săi de ambele sexe Încuviințând și hărăzind ca ei să poarte blazonul prescris sau Însemnul nobilității, după obiceiul celorlalți nobili adevărați și distinși ai ținutului nostru Hungaria și a altor părți supuse și provinciilor nobile moștenite, care folosesc blazoanele În tot locul: lupte, În Întrecerile cu lancea, În turnire, dueluri, loviri și În alte tot felul de lupte nobiliare și militare, precum și pe sigilii, steaguri, cortine, pânze, covoare, inele, pe case, scuturi, pavilioane, morminte, În general pe tot felul de lucruri și rânduieli, ca titlu de nobilitate absolută și adevărată, prin care să-i ridice de lângă toți oamenii de orice stare, clasă, condiție, demnitate și treaptă mai Înaltă. Vrem să-i declarăm, să-i ținem, să-i numim deosebiți de distinși ca să poată beneficia și bucura În veci, de toate onorurile, milostivirile, privilegiile, favorurile, libertățile, imunitățile și prerogativele de care ceilalți nobili adevărați, născuți și neÎndoioși și oameni militari, de drept și după obiceiul vechi se bucură, cu atât mai rnult apoi pentru declarația mai amplă a bunăvoinței noastre față de acesta, am hotărât să scoatem și să scutim, să o eliberăm și să o Înnobilăm casa lui, situată În moșia Badátson din comitatul Krasna, care se invecinează de la răsărit până la apus cu Dancz Arvan și de la sud la nord cu drumul public al satului și dealul cu vii a susnumitului Sigismund Csomakozi stăpânul din partea locului, de toate dările, taxele și contribuțiile noastre atât ordinare cât și extraordinare, de plata dărilor și a veniturilor cămării noastre, de prestarea oricăror slujbe iobăgești și particulare, deasemenea viile, semănăturile, culturile agricole și orice fel de moșteniri ale sale, le scoatem pe veci de plata dijmelor, nonelor, dărilor de cap și de plata dreptului și a consului de munte, ceea ce le scutim, le eliberăm și Înnobilăm prin scrisoarea prezentă. De aceea credincioșilor, aleșilor și nobililor comiți, vicecomiți și juzi ai nobililor, strângătorilor de dare, dijmuitorilor, strângătorilor de none, computatorilor și perceptorilor noștri de tot felul de contribuții, dijme și none, conducătorilor susnumitului comitat Krasna, deasemenea administratorilor și castelanilor cetății noastre, deasemena juzilor și juraților posesiunii amintite mai Înainte, Badátson, celor de azi, și celor care se vor rândui pe viitor, deasemenea și altora pe care Îi interesează sau Îi va interesa, care vor cunoaște cuprinsul scrisorii, prin aceasta le ordonăm serios și le cererm ferm, ca, după ce vor primi scrisoarea de față, pe numitul LAURENȚIU MAN pe fiul acestuia Ilie și pe toți moștenitorii și urmașii lui de ambele sexe să nu Îndrăznească și să nu aibă cutezanța a-i opri, a-i tulbura, a-i molesta, a-i păgubi, Într-un cuvânt la nici un fel de cenzuri, taxe și contribuțiuni ale noastre, atât ordinare cât și extraordinare, la plata dărilor și a veniturilor cămarei, de a Încerca și a-i sili la plata și veniturilor cămarei, la prestarea oricăror slujbe iobăgești sau private, la plata dreptului și a consului de munte, ci acea casa și toate averile trebuie să le considerați și să le țineți cu toate mijloacele ca scutite, ocrotite, eliberate si Înnobilate.

S-a citit celor prezenți și s-a restituit prezentatorului. În amintirea cărui lucru și în tăria veșnică această scrisoare a noastră întărită cu puterea sigiliului nostru atârnat a hotărât și hotărât cu milostivire să-i fie predată numitului LAURENȚIU MAN, fiului său Ilie și tuturor moștenitorilor și urmașilor săi de ambele sexe. Dat în orașul nostru Viena al Austriei În ziua a șaptea a lunii Decembrie, anul Domnului, una mie șase sute nouăzeci și nouă, al patruzeci și doilea an al domniei noastre ca rege al românilor, al patruzeci și cincilea an al domniei noastre ca rege al Hungariei, și al patruzeci și patrulea an al domniei noastre ca rege al Bohemiei și semnată în partea stângă de Leopold, în partea dreaptă puțin mai jos de comitele Sámuel Kálnoky și la margine de către Andreas Szentkereszty: prezenta scrisoare de nobilitate a fost scrisă, alcătuită și citită de Matte Benignissime.

A fost emisă în fața scaunului judiciar al Comitatului Krasna, prezentată, publicată și proclamată în ziua de 15 martie 1700 și emisă de mine, Sigismund Fogarasi, notar jurat al aceluiași comitat.