Din Viața și petrecerea svinților

Sari la navigare Sari la căutare
Din Viața și petrecerea svinților
de Dosoftei


STIHURI

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ EPIHARA,

UCISĂ PRIN SABIE]


Îndrăzneață Epihara cătră lance, Agiutori având dumnezăiasca pace.

STIH

[PENTRU DREPTUL AVRAAM ȘI NEPOTUL SĂU LOT]


Lui Avraam i-au datu-i Dumnezău pre lume Și-n ceri de să slăvește cinstitul lui nume. Și Lot încă se vede, pentr-a lui ticală, C-au pus supt nevoință multă osteneală.

STIHURI

[PENTRU SFINȚII PATRIARHI DE ȚARIGRAD, NECTARIE,

ARSACHIE ȘI SISINIE]


Nectarie-i vesel de-a ta băutură, Nu de cea de basne, ce de-a ta făptură. În bișug de sațâu beau cu disfătare Arsachie, Sisiniì, fără de-ntrestare. Tutetrei aceștia, Troiță tine Svântă, Te spun preste lume Domn fără de smântă.

 • STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI SEVIR, ANDRONAS, TEODOT ȘI TEODOTIA, UCIȘI PRIN SABIEî Martură fie și femeia-ntre bărbaț, Tăiată și ea, cu tutepatru tăiaț.

 • STIH [PENTRU PREACUVIOSUL ILIE]

În car te-ai suit de bunătăț, Ilie, La ceri ai sosât ca celalalt llie.

 • STIH [PENTRU SFINȚII MUCENICI NICANDRU Șl ERMIL]

Mucenicii doi, dorind de Domnul Hristos, Să-ngroapă de vii supt mormânt întunecos.

 • STIH [PENTRU SFÂNTUL MUCENIC PORFIRIE]

De podoaba lui Porfirie să miră Îngerii, veștit în de sânge porfiră.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL DOMNIN, UCIS PRIN FOC]


Prăvind Domnin de focul nestâns, De dâns groaza de foc nu s-au prins.

STIH

[PENTRU SFINȚII TIMOTEI, TEOFIL ȘI TEOTIM,

UCIȘI CU PUMNII]


Pre Timotei și cu amândoi hărăț N-au putut sminti pumnii de la bunătăț.

STIH

[PENTRU SFÂNTUL DOROTEI, ARUNCAT LA FIARE]


Dorotei, ce-i dat herilor mâncare, Dar s-au rădicat lui Dumnezău mare.


STIH

[PENTRU SFINȚII EVPSIHOS ȘI CARTERIE,

CARE AU FOST EMASCULAȚI]


Rușinile lui Carterie tăiat, Cu Evpsihii, vitejește au răbdat.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL SILVAN, ARUNCAT ÎN OCNĂ] În lontrul ocnelor Silvan aruncat, Ocnele lăsând, cu raiul au schimbat. * STIH

[PENTRU SFÂNTUL PAMFIL, ZDROBIT ȘI ARUNCAT ÎN TEMNIȚĂ] Frecături de muncă și cu grea-nchisoare

Răbdând Pamfil, áflă viață stătătoare.

 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL AGATANGHEL, UCIS PRIN SABIE]

Și lui Agatanghel, ca o veste bună,


Moartea de lance agonisind cunună. * STIH

[PENTRU SFÂNTUL PAVEL, CARE SE PREFĂCEA

BOLNAV, PENTRU HRISTOS]

Să făcea Pavel că-i gúbav pre lume,


De ș-au dobândit între svinț bun nume.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC AFTINODOR] Îngerii de gios pre Aftinodor cheamă La Domnul în ceri, dar bun fără samă.

 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC ALEXANDRU DIN SOLUN, UCIS PRIN SABIE] Din țara tetalilor Alexandru stâlpare

Tăiată, mucenicească tinsă umbră mare.

 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL]

Ț-aș cânta, Mihaile, cântecul cu viersuri,


Ce n-am deagiuns muzică să-ț cânt

într-alesuri.


 • STIH [PENTRU SFÂNTUL ONISIFOR]

Ai, Onisifore, cai la bună fugă Cătră Dumnezău, și ai și bună slugă.

 • STIH

[PENTRU PREACUVIOASA MATRONA] La viața de veci Matrona-i spodobită, C-au vis pre lume-n zâsa Domnului svântă.

 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL ANTONIE]

Pre Antonie dumnezăiesc ucig cu lemne,


Ceia ce să-nchină la dumnezăi de lemne. *

STIH

[PENTRU SFINȚII HRISTOFOR ȘI MAVRA, UCIȘI PRIN SABIE]

Negrí-nșelăciunea Mavra, tăiaț de lance,


Și cu Hristofor, vede pre Hristos cu pace. *

STIH

[PENTRU SFÂNTUL IOAN CEL SCUND]

Micșor Ioan de pre stat să are,


Ce la Dumnezău are cinste mare.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ ȘTEFANIDA] Ștefanida-ncununată, cum scrie psalomul, Au înflorit în casă ca finicul la Domnul. *

STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL LAZĂR ZUGRAVUL]

Lazar astăz, Doamne,-n șaruri nu te scrie,


Ce te vede fără șar în față vie. *

STIH

[PENTRU SFINȚII 150 DE OSTAȘI, UCIȘI PRIN SABIE]

Voinici cinzăci și o sută le dă Hristos leafă,


Că sufletești călcară pizmaș după ceafă. *

STIH [PENTRU FEMEIA ȘI FIICA EPARHULUI, UCISE PRIN SABIE] Îndrăgit-au, cu maica, fiica pănă-n moarte

Pre Hristos, de-ș luară logodnic în soarte.


STIH

[PENTRU INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI]


Hrană, Ficioară, ț-cară Gavriil cerească, Pănă când îț va spune nașterea fetească.


STIH

[PENTRU SFÂNTA VASILISA, ÎMPĂRĂTEASA LUI MAXENȚIU]


Lăsă Vasilisa pre-mpăratul pământesc Și-ș luă logodnă cu-mpăratul ceresc.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL PORFIRIE, CU CEI DOUĂ

SUTE DE OSTAȘI]


Stătu viteaz Porfirie cu a sa oaste, Pre pizmașii lui Dumnezău lovind din coaste.

 • STIH [PENTRU SFÂNTUL ANDREI, TÂRÂT PE PĂMÂNT PENTRU CULTUL ICOANELOR]

Din țărnă sunt făcut, și țărna să mă strice, Celui ce o au fapt chipuri voi da ferice.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTA ANA, UCISĂ ÎN BĂTĂI]


Pre Ana-n bătăi din viață scuturată O țâne Hristos lângă sine-nstemată.

[RUGĂCIUNEA LUI IOAN DAMASCHIN CĂTRE FECIOARA MARIA]

Domnitoare Preacurată, ce-ai născut fără prihană

Pre Dumnezău, cum să cade și cu ficioria-ntreagă,

Pentru svintele icoane mi s-au tăiatu-mi direapta ;

Svinția-ta știi și pizma pentru carea-m fece Leon.

Sârguiește de-mi agiută și-mi isțelește direapta.

A Celui de Sus direaptă, ce-i dintru tine-ntrupată,

Multe puteri ce ști face, și pentr-a ta rugăminte,

Și direapta mea aceasta roagă-l să o isțelească,

Să-ț fac cântări cum îți place, și-ntrupatului din tine,

Cu-ncheieturi socotite să le scriu, precum să cade,

De sprejineală să fie creștinătății direpte,

Că de toate țî să poate, lui Dumnezău ce ești Maică.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTA IULIANA]


Iuliana, Hristoase, cu credință, Țî să jărtvește ca și o porumbiță.

 • STIH

[PENTRU SFINȚII HRISTODUL ȘI HRISTODULIî Lui Hristodul ficioara, Hristoduli la nume, Însoțâtă și-n lupte, și-n dusul de pre lume.


 • STIH

[PENTRU SFINȚII DIOGHEN, AVERCHIE ȘI NONOS]

Averchie și Nonos, săvârșiț de lance,


Cu Dioghen, împroșcat, țărâi roagă pace. *

STIH

[PENTRU SFÂNTUL NEOFIT, ARUNCAT ÎN MARE]

Muri Neofit în luciul de mare,


La izvorul viu s-au prins ca o stâlpare. *

STIH

[PENTRU SFÂNTUL DOMETIE, DECAPITAT]

Dometii au dat capul pentru cunună


Ce i-au dat Hristos, în viața cea mai bună.


 • STIH

[PENTRU SFINȚII ISIDOR ȘI ACHEPSIMAS, UCIȘI PRIN FOC]


De-asemenea dar Hristos lui Achepsima Și lui Isidor prin foc ce le-au dat stima.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL AMUN, EPISCOP DE NITRIA] De svântul Amun Nitría-i neuitată, Că i-i de dvorbă, ca un sufletesc tată. *

STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI GAIAN Șl GAIE]

În foc aruncaț, cu Gaie-mpreună,


Luă Gaian de la Hristos cunună. * STIH

[PENTRU CEI 300 DE MUCENICI DIN AFRICA,

UCIȘI PRIN SABIE]

O, Troiță Svântă, priimește-ntr-a ta slavă


Suta-ntreită de svinț fără zăbavă. *

STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL IGNATIE]

Încărcat te-ai dus de fapturi credincioase,


De la deșarta lume, părinte cuvioase.


STIHURI

[PENTRU SFINȚII MUCENICI PRISC, MARTIN ȘI NICOLAE]


Mort cu foamea, Prisc, de pita țărănească, Hristos îl hrănește cu pâine-ngerească. Martin, demicat de barda măcilească, Ș-au deschis cólnic cătră viața cerească. Nevrând să-nchine la idoli Necolae, S-au dat pre jărtvă lui Hristos în văpaie.


STIH

[PENTRU SFÂNTA ANA, MAMA FECIOAREI MARIA]


Nu ca Eva, ce năștea grije și durere, Ce tu, Ano, ai născut cu bună părere. Ș-ai aplecatu-ț hiică ce-au născut pre Domnul, De-au rădicat osânda de preste tot omul. Cu a sa zămislire fără de păcate, Ș-au tins prestetot rodul a sa bunătate.


STIH

[PENTRU SFÂNTA ANA, MAMA MARELUI PREOT SAMUEL]


Ieșí de supt mustrarea Fenanii cea lungă, Născând pre Samoil, Ana, cucon de rugă.

STIH [PENTRU SFINȚII MUCENICI SOSITEI, NARSIS ȘI ISAAC, UCIȘI PRIN SABIE]

Sositei cu spăsâțâi s-au pus în ceată, Prin Domnul spăsâtoriul tăiat de spată. Persul, Hristoase, Narsis capul ț-aduce, Decât tămâia, aur, zmirna dar dulce. Scăpând Isaac, fiiul Sarei, de moarte, Noul lsaac luă cu dânsul soarte.


STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI TERENTIE,

VICHENTIE, EMILIAN ȘI VEVEEA]


Tăiaț, veselesc cei trei, și-ncă cu cea una, Trei fețe lui Dumnezău, ce li-i firea una.


STIH

[PENTRU PREACUVIOȘII AMONAT ȘI ANTUS]


Părăsând lumea, cătră îngeri zâce Svântul Amonat : „Mă suiț la ferice“. Antus, ca rujea cea-nflorită-n grădină, Ș-au mutat viața în lumea cea senină.

STIH [PENTRU SFÂNTA ANTÍA, MAMA SFÂNTULUI ELEFTERIE, UCISĂ PRIN SABIE LÂNGĂ FIUL EI]

Antía cea-nflorită fece roadă bună, Lui Dumnezău cu fiiul jărtvită-mpreună.

STIHURILE CELE IAMVICEȘTI CE ERA ÎNHERATE ÎN OBRAZUL SVÂNTULUI TEODOR ăȘI AL SFÂNTULUI TEOFAN]

Din toț carii poftesc alerga-n cetate

Unde stătură preacurate picioare A cuvântului lui Dumnezău spre-ntărit

Și așezare pre lumea preste toată, Arătară-să aceștia svântului loc

Rele vase de cumplita-nșelăciune, Acolo făcând multe rele cumplite,

Cu gândul cel rău și cu rea necredință. Fură de-acolo izgoniț ca nește răi

Și la cetatea scăpând împărătească, Nu-ș părăsâră răutatea blăzniei.

Deci ca nește răi să-nherară-n obraze Și să osândesc de să izgonesc iarăș.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL ZOTÍC, PROTECTORUL ORFANILOR] Slujit-ai, Zotíce, săracilor îndurat, Ț-iei pentru dânș viață, prăvind pre Hristos curat. *

STIH

[PENTRU BOTEZUL LUI ISUS HRISTOS]

Botezul lui Hristos sus ceriul descuie;


Pre carii nu-l imă, într-însul îi suie. *

STIH

[PENTRU SFÂNTA DOMNICA]

Lăsă pământul, de ceri gândind, Domnița,


În ceri s-au suit, precum ș-au pus priința. *

STIH

[PENTRU SFÂNTUL MARCHIAN]

S-au suit de-acii cătră ceri mare veste,


Marchian, cărui cinstea și-n pământ este. *

STIH [PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ EVTASÍA, UCISĂ PRIN SABIE] Lui sângur mântuitor lumii Hristos duce

Al său cap Evtasía,-n sabie, cu dulce.

STIH [PENTRU SFINȚII PĂRINȚI UCIȘI PRIN SABIE ÎN MUNTELE SINAI]

Sabii ce lucrară aciia morț multe, Ș-alțâi o pățâră bărbaț de mâni crunte.


STIH

[PENTRU CEI 33 DE PĂRINȚI UCIȘI ÎN RAITO]


Ca-ntăi Rahil cuconi, acmu avadii Plânge Raitó, pre hăcuiț în sabii.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ AGNÍ, CARE A MURIT ÎN TEMNIȚĂ]

Închizând pre Agna-n casă-ntunecată, Îi agonisiră casă luminată.


 • STIH

[PENTRU DUMINICA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI]


Fă-ț în beserică ruga nesămață, Că smerițâi sunt lui Hristos fără greață.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL AHILÉF] Ahílaès cu arme cetăț de gios sparge, Ahíles prin trude-n ceri bogățâi trage. *

STIH

[PENTRU SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL]

Pre Atanasii, și murit, viu v-o zâce,


Că direpțâi sunt, și morț, vii în ferice. Tăcerea lui Chiril astăz să pomenește, De-au și răpăosat, din cărț ne vorovește.

STIH .

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ TEODULI]


Osândiră de frigări pre-a lui Dumnezău șarbă Robii a strigoilor celor fără treabă.

 • STIH [PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ XENI, ARUNCATĂ ÎN FOC]

Hristos au venit să bage-n lume focul, Xeni pentru dâns rabdă, arsă cu totul.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL MACARIE]


Macarie de pământ fugí departe, În fericita ceriului s-au suit parte.


STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ EVFRASIA]


Scăpaș de rușine cu minciună-nțăleaptă Și ț-ai făcut izbânda cu capul, tăiată.

STIH [PENTRU ADUCEREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI GRIGORE TEOLOGUL ÎN BISERICA SFINȚILOR APOSTOLI DIN ȚARIGRAD]

Avutu-ț-au lăcaș bun svintele oase, Ț-are ș-acmu apostoli soțâi frumoase.


STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI INAN, PINAN ȘI RIM]


Pre Inan, Pinan și Rim aștaptă ceriul Să-i încălzască, ce s-au luptat cu gerul.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL MAXIM SPOVEDITORUL]

Fără mână, fără limbă, înfruntez porunca strâmbă, Și-ntr-a lui Dumnezău mână mergi, Maxime,-n voie plină.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC NEOFIT]


Pre Neofit lancea rumpe din pământ, De mlădiță mai bun vlăstar înflorit.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL ZOSIMA]


Mutare vieții Zosimá ș-au aflat, Că și mainte via cu traiul mutat.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL EVSEVIE]


„Vino la noi, într-a ceriului frâmsețe“, Pre Evsevie strigă îngerești fețe.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC VICHENTIE]


Pre Vichentie lăudând, cum i-oi zâce? Că pre pizmașii lui Hristos îi învince.


 • STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI MANUIL, GHEORGHE,

PETRU, SIONIE, GAVRIIL, IOAN Șl LEON]


Cu lance Manuil în părț tăiat două,

Cinstind netăiate firi lui Hristos două.

Pre Gheorghi și Petră, pentru-nchinăciune,

Taie pizmașii lui Hristos cu urâciune.


De Gavriil, Sionie-i depărtată Frica lăncii la grumaz apropiată. Direpț voievoz, de lance ne-având teamă, Ioan și cu Leon, vitej fără samă.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL EVSEVIE]


Pre Evsevie-mbie îngerii la viață, Să-ș petreacă cu dânșii în ceri cu dulceață.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL SALAMAN]

Ș-au pus limbii străj Salaman preste viață, Acmu ș-grăiește cu svinții în dulceață.

STIH [PENTRU SFINȚII MUCENICI PAVEL, PAVSIRION ȘI TEODOTION]

Ș-au tins cu ai săi Pavel grumazâi supt lance, Dobândindu-ș la Domnul odihnă cu pace.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL ELADIE]


Supt sabie ș-pusă Eladie gâtul, Elinescul sămăț rușinat-au râtul.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL MAR CÂNTĂREȚUL]


Iubind Mar pre Dumnezău, i-au cântat pre lume, Acmu-i cu svinții în ceri, în fericit nume.

 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL XENOFONT, CU SOȚIA Șl COPIII]

De la lume-nstreinat Xenofont cu soțâi, În ospăț la Avraam să-ndulcesc cu toțâi.

STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL SIMEON, PORECLIT CEL BĂTRÂN]


Vechiul Simeon să-nnoiește-n ferice, Pre vechiul pizmaș ce-au călcat pre cerbice.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC PETRU TEMNICERUL,

CU ALȚI ȘAPTE OSTAȘI]


Intrând în mare Petră cu șepte, s-afúndă, Ieșí în ceri la Hristos dintr-a mării undă.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL AMONÁ]


Amoná, sfârșind a vieții sale firul, Viețuiește-n ceri, cu îngerii în șirul.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL GAVRIIL] Și Gavriil cel tânăr, ce-au umplutu-ș harțul, Cu Gavriil arhanghel înșiră-n ceri danțul. *

STIH

[PENTRU SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR]

Ioane, din scaun tuturor zâci pace,


De gios, că la Hristos, sus, trăiești cumu-ț place. *

STIH

[PENTRU SFÂNTA MARCHIANI ÎMPĂRĂTEASA]

Pre Marchianí din lume, pre-mpărăteasă,


O ia Hristos împăratul în ceri mireasă.


 • STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL PETRU EGIPTEANUL, MORT LA ADÂNCI BATRÂNEȚE] Ca nește copt grâu, Petre, de jemnă dulce, În jitnița ceriului Hristos te duce.

 • STIH

[PENTRU POMENIREA MORȚILOR]

Morțâlor, Milostive, nu căuta-n păcate, Ce tinde cătră dânșii a ta bunătate.

STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL EFREM SIRUL]


Grăia Efrem mainte-n limbă siriască, Acmu în ceri grăiește-n limbă îngerească.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL PALADIE]


Nesărind Paladie la zburdări lumești, Sare-n ceri cu îngerii în giocuri cerești.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL IACOV PUSTNICUL]


Scăpă de la trup ca dintr-o sâlță Iiacov, stignind cu pocăință.


STIH

[PENTRU CELE DOUĂ MUCENICE, MAMA ȘI FIICA,

UCISE PRIN SABIE]


Cu hiica ș-pleacă maica grumaz supt lance, Îmbe-n odihnă, de-ș dorm somnul cu pace.


STIH

[PENTRU A DOUA VENIRE A LUI ISUS HRISTOS]


Când vei veni, Doamne, să giudeci pământul, Să ne blagoslovești atunci cu cuvântul.

STIH [PENTRU ADUCEREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI MUCENIC IGNATIE]

Lăsat-au și nouă,-ntr-a sa nevoință, De-a lui oase svinte s-avem rămășiță.


STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI SILVAN EPISCOPUL,

LUCA DIACONUL ȘI MOCHIE CITEȚUL]


La luptă stau vitej trei, fără de sâință, De dau groază în păgâni cu Svânta Troíță.

STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI SARVIL Șl VEVEEA, SORA SA]

Sarvil și Veveea, într-a lor frățâie,

Le dede Hristos cununi de-mpărățâie.

STIH

[PENTRU SFÂNTUL VASIMEU]

Lăsând Vasimei gios greutatea trupască, Iușor cătră ceri merge la viața cerească.

 • STIH [PENTRU SFÂNTUL IPOLIT, ARUNCAT ÎN MARE]

Îndrăzneț în mare Ipolit să bagă, Ca un cal ce-i ager preste țară largă.

 • STIH [PENTRU SFÂNTUL MUCENIC TEOFIL CEL TÂNĂR]

A lui Teófil iubitul cap tăiară, Pentru idoli, căce-i fece de ocară.


STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ ATANASIA,

CU ALE EI TREI FIICE]


Maică destoinică, cu a ei trei fete, Pentru tatăl din ceri, mor în cap tăiete.


STIH

[PENTRU SFINȚII MUCENICI VICTORIN, NICHIFOR,

CLAVDIE, DIODOR ȘI SERAPION]


În pivă trupuri trei a vitej să pisară, Mădulări lui Hristos tutetrei s-arătară. „Ieșind din lume de gios, despărțât de lance, Cum voi trece-n ceri, Serapion, cu pace!“


STIH

[PENTRU CEI DOI COPII UCIȘI PRIN SABIE]


Să-ndesa cuconii la sabie cu dulce, De la Hristos gătată cunună să-ș apuce.


STIH

[PENTRU PREACUVIOSUL MARON]


Maron pre pământ au trăit cu trup veșted, Acmu cu svinții în ceri trăiește neted.

 • STIH

[PENTRU SFÂNTA MARIAMNÍî Lăsând pământul Mariamní fecioară, Pre Hristos vede, din Maria Fecioară.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL LEON]

Dumnezăiescul Leon, ieșind să purcează,


Fug dimonii din cale-i, neputând să-l vază.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTUL GHEORGHIE, EPISCOP DE AMASTRIDA]

Gheorghie trupul lăsându-ș în țară,

Sufletească hrană creștinilor ară.


 • STIH [PENTRU PREACUVIOASA ANTUSA FECIOARA]

Mută Hristos pre Antusa cea-nflorită De pre lume-n livada sa cea rodită.


 • STIH [PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ PELAGHIA]

În bou de-aramă și Pelaghia arsă, La al ei mire, la Hristos, de sârg mearsă.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC ELADIE]


Oloiul Eladie de preuție

Cu sângele-ș mestecă de mărturie.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL MUCENIC IACHINT]


De pre bunătăț, Iachint, piatră scumpă, Și mai luminat de pre cursul sângelui.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL ATANASIE]


Lui Atanasi și a ucinici șese Trup năruiește oltari ce vrea derege Marele Andoni. A părinț începătură, Svânta Atanásii li-i bună sfârșitură. De-au Atanásii tâmplat în vremi târzâie, Pre mulț întrece de demult cu simbrie.


STIH

[PENTRU SFÂNTUL LAMPADIE]


Făclie de dumnezăiești bunătăț aprinzând, fericitule Lampade, bucurându-te luminat în ceri intrând.


 • STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ AGNÍ] Pre Agní necurații aruncând în casă-ntunecată, Luminată ei agonisindu-i casă. *

STIH

[PENTRU SFÂNTA MUCENICĂ CHIPRILA]

Struguri rumenind Chiprila lui Dumnezău,


De sânge picând cu miros de vin, de flori. *

STIHURI

[PENTRU SFÂNTUL SISOE]

Frâmsețea Sisoi având ne-atinsă-n suflet,


Întreg au purces la ceri cu vesel cuget. *

STIH

[PENTRU CUVIOSUL TOMA]

Din viața lipsind Toma cea măsurată,

Viață-n de-adevăr află nemăsurată.


 • STIH

[PENTRU SFINȚII 45 DE MUCENICI DIN NICOPOLE,

ÎN ARMENIA]

Lui Dumnezău noavă s-au izvodit oaste,

Tăbărâtă-n foc, pre dimoni s-arză-n coaste.


 • STIH [PENTRU SFINȚII MUCENICI PROCLU ȘI ILARIE]

Cu săgeț dese pre Proclu săgetară, Lui Ilarie cu lance cap tăiară.