Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș /Bibliografie

Sari la navigare Sari la căutare
Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș de Dorin Ștef
Bibliografie


Istoria României, București, Editura Corint, 2007.

Județul Maramureș (seria Județele patriei), Editura Sport-Turism, București, 1980.

Localitățile județului Maramureș, Baia Mare, 1971.

AER, 2010 - Habitatul. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Vol. II. Banat, Crișana, Maramureș, Academia Română, București, Editura Et¬no-logică, 2010.

ALRRM, 1969 - Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș, Vol. I, București, Editura Academiei, 1969.

ALRRM, 1971 - Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș, Vol. II, București, Editura Academiei, 1971.

ALRRM, 1973 - Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș, Vol. III, București, Editura Academiei, 1973.

Ardelean, Beres, 2000 - Gavril Ardelean, Iosif Beres, Fauna de vertebrate a Maramureșului, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2000.

Autori, 2000 - Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Brezovszki, Autori maramureșeni. Dicționar bibliografic, Baia Mare, Editura Umbria, 2000.

Baia-Sprie, 2014 - Baia-Sprie, civitas de Medio Monte, (coordonare: Dorin Vasile Pașca, Hitter Ferenc), Baia Mare, Editura Eurotip, 2014.

Băințan, 1997 - Valentin Băințan, Ardusat, străveche vatră românească, Baia Mare, Editura Cybela, 1997.

Băiuț, 1991 - Valeriu Achim, Aurel Ciolte, Băiuț, documentar tehnic și monografic, Baia Mare, Editura Gutinul, 1991.

Băiuț, 2003 - Comuna Băiuț. Schiță monografică, Editura de Primăria com. Băiuț, coordonată de Victor Vaum, 2003.

Beuca, Zereniuc, 2007 - Alexa Beuca, Cristina Zereniuc, Aspecte monografice – Poienile de sub Munte, Maramureș, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2007.

Bilțiu, 2003 - Pamfil Bițiu, Oameni din Maramureș, Baia Mare, Editura Casa Corpului Didactic Maramureș, 2003.

Bilțiu-Dăncuș, 2005 - Titus Bilțiu-Dăncuș, Basme și povestiri, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2005.

Birdaș, 1994 - Emilian Birdaș, Satul și mănăstirea Rohia din Țara Lăpușului, județul Maramureș. Studiu monografic, Editura Diacon Coresi, 1994.

Bistra, 2011 - Vasile Cureleac, Stelian Borlean, Vasile Oniujec, Ilie Ghergheș, Mihai Petrețchi, Vasile Bumbar, Adrian Mandric, Dumitru Coreniuc, Comuna Bistra, Maramureș, monografie, Baia Mare, Editura Eurotip, 2011.

Boga, 1970 - Gheorghe Boga, Un grai tipic de interferență, în Studii și articole, Baia Mare, 1970.

Boiu, 2005 - Gheorghe Zah, Doina Lenghel, Valerian Marian, Boiu Mare, județul Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2005.

Bolchiș Tătaru, 2013 - Teresia Bolchiș Tătaru, Trecut și prezent în Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș, Editura Gutinul, Baia Mare, 2013.

Bologa, 1977 - Vasile Bologa, Asupra etimologiei toponimului Vișeu, comunicare la sesiunea din anul 1977 a Bibliotecii Maramureș (manuscris dactilografiat păstrat la Biblioteca „Petre Dulfu” din Baia Mare), cf. Adrian Mandric, art. Opinie asupra etimologiei toponimului Vișeu, în Ambele Vișae, vol. II, Baia Mare, Editura Eurotip, 2007, p. 123-130.

Bologa, 2002 - Vasile Bologa, art. Originea toponimului Săpânța, în Acta Musei Maramoresiensis, Sighetul Marmației, 2002, p. 367-370.

Bota, 2005 - Ioan M. Bota, Rona de Jos-Maramureș, prezentare monografică, Cluj-Napoca, Editura Viața Creștină, 2005.

Botiș, 2011 - Mircea Botiș, Radu Botiș, Ulmeni, Maramureș. Studiu monografic, Baia Mare, Editura Enesis, 2011.

Butian, 2004 - Floare Butian, Țara Lăpușului, Târgu-Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2004.

Caia, 2007 - Daniela Caia, Gheorghe Caia, Rozavlea din Țara Maramureșului, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2007.

Cavnic, 1974 - Cavnic, șase secole de minerit, Baia Mare, Editura de Consiliul Județean al Sindicatelor Miniere Maramureș, 1974.

Chioar, 1983 - Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar, Baia Mare, f.e., 1983.

Chiș-Bloju, 2003 - Simion V. Chiș-Bloju, Săliștea de Sus, Sighet, Editura Echim, 2003.

Coman, 2004 - Gheorghe Coman, Moisei, străveche vatră românească, (Editura a II-a), Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004.

Constantinescu, 1963 - N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic românesc, București, Editura Academiei, 1963.

Cozma, 2008 - Radu Cozma, Viile Apei, localitate la graniță de județ. Scurtă monografie, f.e., f.a.

Crâncău, 2011 - Emil Crâncău, Toponimia și antroponimia localității Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș, Baia Mare, Editura Enesis, 2011.

Curtuiuș, 2002 - Roxandra Selinc, Gheorghe Zah, Zamfira Tuns, Monografia satului Curtuiușu Mare, județul Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2002.

D. Pop, 1978 - Dumitru Pop, Folclor din Zona Codrului, Editat de Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă al Județului Maramureș, Baia Mare, 1979.

Dariu Pop, 1938 - Dariu Pop, Mărturii strămoșești. Note paleogeografice pe margini de cărți bisericești sătmărene, Satu Mare, Editura Athenaeum, 1938.

Dăncuș, 1996 - Mihai Dăncuș, 670 Sighetu Marmației, Sighet, Editat de Primăria municipiului Sighetul Marmației și Muzeul Maramureșului, 1996.

Dănilă, 2003 - Simion Dănilă, Oiconimul Remetea și variantele sale. O controversă, în Dacoromania, serie nouă, VII-VIII, 2002-2003, Cluj-Napoca, p. 177-182.

Dermer, Marin, 1935 - I. Dermer, I. Marin, Maramureșul Românesc. Studiu de geografie, București, Cartea Românească, 1935.

Dobozi-Faiciuc, 1998 - Elisabeta Dobozi-Faiciuc, Dragomirești, străveche vatră maramureșeană, Cluj-Napoca, Editura Dragoș-Vodă, 1998.

DER - Alexandru Ciorănescu, Dicționar etimologic al limbii române, București, Editura Saeculum I.O., 2007 (prima ediție: 1958-1959).

DEX - Dicționarul explicativ al limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic, Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, 1998.

DFN, 2007 - Ștefan Vișovan, Mircea Farcaș, Sorin Mihai Frânc, Sorin S. Vișovan, Maria Vișovan, Simona Farcaș, Dicționar de frecvență a numelor de familie din Maramureș, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2007.

DOR - N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic românesc, București, Editura Academiei, 1963. DRAM, 2015 - Dorin Ștef, Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș (ediția a doua), Baia Mare, Editura Ethnologica, 2015.

Drăganu, 1928 - Nicolae Drăganu, Toponimie și istorie, Cluj, 1928.

Drăganu, 1933 - Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei și a onomasticii, București, Imprimeria Națională, 1933.

Filipașcu, 1940 - Alexandru Filipașcu, Istoria Maramureșului, Baia Mare, Editura Gutinul, 1997; prima ediție în 1940 (pagina indicată se referă la ediția din 1997).

Faiciuc, 2008 - Elisabeta Faiciuc, Dragomirești între tradiție și modernism, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2008.

Farcaș, 2008 - Ioan-Mircea Farcaș, Graiul și etnologia satului Vad, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2008.

Fărcașa, 2004 - Gheorghe Ionele, Gheorghe Iacob, Lucica Covaciu, Mono¬grafia comunei Fărcașa, f.e., 2004.

Felecan, 2011 - Nicolae Felecan, Între lingvistică și filologie, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.

Felecan, 2013 - Oliviu Felecan, Un excurs onomastic în spațiul public românesc actual, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2013.

Filip, 2011 - Dan Andrei Filip, Localitatea Lăschia în istorie. Schiță monografică, Baia Mare, Editura Gutinul, 2011.

Frățilă, 2000 - Vasile Frățilă, Etimologii. Istoria unor cuvinte, București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.

Frățilă, 2004 - Vasile Frățilă, Cercetări de onomastică și dialectologie, Timișoara, Editura Excelsior Art, 2004.

Frățilă, 2007 - Remus Crețan, Vasile Frățilă, Dicționar geografico-istoric și toponimic al județului Timiș, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2007.

Frățilă, Seiceanu, 2013 - Vasile Frățilă, Teodor Seiceanu, Săncel. Monografie, Sibiu, Editura Cronologia, 2013.

Gârdani, 2007 - Gârdani, file de cronică, Baia Mare, Editura Eurotip, 2007.

Geografia, 1987 - Geografia României, vol. III, Carpații românești și Depresiunea Transilvaniei, București, Editura Academiei, 1987.

Gh. Pop, 1971 - Gheorghe Pop, Elemente neologice în graiul maramureșean, Cluj, Editura Dacia, 1971.

Gh. Pop, 1998 - Gheorghe Pop, Săpânța cea dreaptă ca bradul, f.e., f.a., (1998).

Giurcăneanu, 1988 - Claudiu Giurcăneanu, Populația și așezările din Carpații românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

Godja-Ou - Ioan Godja-Ou, Cuvinte despre satul meu, Văleni, Maramureș, Sighetul Marmației, Editat de Muzeul Maramureșului, în colecția Monografii sătești din Maramureș, f.a.

Grad, 2000 - Elena Grad, Săcel, vatră de istorie și civilizație maramureșeană, Cluj-Napoca, Editura Dragoș-Vodă, 2000.

Graur, 1972 - Alexandru Graur, Nume de locuri, București, Editura Științifică, 1972.

Hotea, 2005 - Ioan Hotea, Valea Stejarului, studiu monografic și de geografie umană, Sighetul Marmației, Editura Echim, 2005.

Hotea, 2006 - Ion Hotea, Valea Stejarului, graiul și folclorul obiceiurilor, Sighetul Marmației, 2006.

Hotea, 2008 - Ioan Hotea, Vadul Izei, o filă din istoria Maramureșului, studiu monografic și de geografie istorică, Sighetul Marmației, Editura de Muzeul Maramureșului, 2008.

Ilba, 2012 - Lotica Vaida, Simion Vaida, Lumini ale dăinuirii. Ilba. Pagini de monografie, Baia Mare, Editura Eurotip, 2012.

Ionescu, 1994 - I. Ionescu, Doi termeni paleocreștini din epoca dacoromână, în „Limba Română”, XLIII, 1994, nr. 1-2, p. 28-31.

Ionescu, 2001 - Christian Ionescu, Dicționar de onomastică, Editura Elion, 2001.

Iordan, 1963 - Iorgu Iordan, Toponimia românească, București, Editura Academiei, 1963.

Iordan, 1983 - Iorgu, Iordan, Dicționar al numelor de familie românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Iorga, 1906 - Nicolae Iorga, Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal și Banat (1906), București, Editura Minerva, 1977, colecția BPT.

Iuga, 2012 - Vasile Iuga de Săliște, Dicționar istoric al localităților din județul Maramures, Cluj-Napoca, Editura Societăți Culturale Pro Maramureș, Dragoș-Vodă, 2012.

Iuga, Filip, 2009 - Vasile Iuga, Ioana Filip, Groșii Țibleșului, 1594-2009. Locuri, oameni, fapte și tradiții, Cluj-Napoca, Editura Societății Dragoș Vodă, 2009.

Lenghel, 1979 - Petre Lenghel-Izanu, Daina mândră pân Bârsana (schiță monografică), Baia Mare, 1979.

Leordean, 2006 - Alexandru Leordean, Leordina, un sat în fața lumii, Sighetul Marmației, Editura Echim, 2006.

Loșonți, 2000 - Dumitru Loșonți, Toponime românești care descriu forme de relief, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000.

Loșonți, 2001 - Dumitru Loșonți, Soluții și sugestii etimologice, București, Editura Univers enciclopedic, 2001.

M. Pop, 1984 - Mihai Pop, cuvânt înainte la Zona etnografică Lăpuș, (autori: Georgeta Stoica, Mihai Pop), București, Editura Sport-Turism, 1984.

Marina, 1998 - Mihai Marina, Maramureșeni. Portrete și medalioane, Cluj- Napoca, Editura Dragoș Vodă, 1998.

MDA - Micul Dicționar Academic, vol. I-IV, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001-2003. Macrea, 1970 - Dimitrie Macrea, Cuvintele românești în limbile vecine, în Studii de lingvistică română, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1970.

Macrea, 1977 - Dimitrie Macrea, prefață la Onomastică din Valea Izei, (autor: Nuțu Roșca), Cluj-Napoca, Editura Societatea Dragoș-Vodă, 2004.

Meruțiu, 1936 - Radu M. Meruțiu, Regiunea Baia Mare-Baia Sprie (extras din Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, vol. VI), Cluj, Tipo¬grafia Cartea Românească, 1936.

Meteș, 2014 - Ioan Meteș Morar-Chelințanu, Monografia satului Chelința, (Editura a II-a), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014.

Mirescu, 2006 - Corneliu Mirescu, Țara Lăpușului, București, Editura Etnologică, 2006.

Mihali, Timiș, 2000 - Nicoară Mihali, Nicoară Timiș, Cartea Munților. Borșa - schiță monografică, Baia Mare, Editura Fundației Culturale Zestrea, 2000.

Mihali, 2015 - Adelina Emilia Mihali, Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015.

Mihaly, 1900 - Ioan Mihaly de Apșa, Diplome maramureșene din secolele XIV și XV. (ediția a IV-a), Cluj-Napoca, Editura Dragoș Vodă, 2009 (pagina e indicată după ediția din 2009).

Moldovan, Togan (1909-1919) - Silvestru Moldova, Nicolae Togan, Dicționarul numirilor de localități cu poporațiune română din Ungaria, Sibiu, 1909; Dicționarul numirilor de localități cu poporațiune română din Transilvania, Banat, Crișana și Maramurăș, Sibiu, Editura Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, 1919 (ediție retipărită).

Monografia, 1972 - Monografia municipiului Baia Mare, Baia Mare, 1972.

Muntean, 2006 - Gheorghe Muntean, Margareta Muntean, Negreia, satul de sub Mogoșa, Cetățele, Editura Scriptorium, 2006.

N. Pop, 1997 - Nelu Pop, Suciul de Sus, vatră românească milenară, Baia Mare, Editura Poema, 1997.

Nădișan, 2012 - Ioan Nădișan, Vasile Bologa, Surse hidrominerale și stațiuni balneare din Maramureș, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2012.

Neaga, 2014 - Augustin Neaga, Ciocotiș, file de istorie și legendă, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2014.

Nemeș, 2010 - Petru Nemeș, Maria Nemeș, Istoricul localităților Călinești, Baia Mare, Editura Zestrea, 2010.

Odobescu, 1973 - Ion Odobescu, Toponimia satului Odești, în Studii și articole, Baia Mare, 1973.

Oros, 2011 - Traian Oros, Someș Uileac, vatră de legendă și istorie, Zalău, Editura Silvana, 2011.

Papahagi, 1925 - Tache Papahagi, Graiul și folklorul Maramureșului. Texte. Muzică. Toponimii. Onomastică. Glosar, București, Editura Minerva, 1981; prima ediție în 1925 (pagina indicată se referă la ediția din 1981).

Pașca, 1997 - Vasile Viorel Pașca, Lăpușul Românesc, 1231-1848. Monografie, Tg. Mureș, Editura Mica Doris, 1997.

Pătruț, 1974 - Ioan Pătruț, Studii de limba română si slavistică, Cluj, Editura Dacia, 1974.

Pătruț, 1980 - Ioan Pătruț, Onomastică românească, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

Petrovici, 1970 - Emil Petrovici, Studii de dialectologie și toponimie, București, Editura Academiei, 1970.

Pop, 2003 - Gheorghe Pop, Tomel Pop, Cartea cetății Zynir, Baia Mare, Editura Enesis, 2003. Pop-Bistrițeanu, 1995 - Irineu Pop-Bistrițeanu, Băseștiul și ilustrul său barbat George Pop, Cluj-Napoca, Editura Carpatica, 1995.

Popa, 1970 - Radu Popa, Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, București, Editura Academiei, 1970.

Posea, 1980 - Grigore Posea, Codreanu Moldovan, Aurora Posea, Județul Maramureș, București, Editura Academiei, Institutul de Geografie, 1980.

Pricop, 2011 - Gheorghe T. Pricop, Monografia localității Dumbrăvița, Baia Mare, Editura Gutinul, 2011.

Prislop, 2004 - Gheorghe Zah, Prislop, județul Maramureș, legendă și adevăr, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2004.

Radu, 2005 (Culcea) - Vasile Radu, Culcea (1405-2005), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005.

Radu, 2005 (Săcălășeni) - Vasile Radu, Săcălășeni, 1405-2005, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005.

Radu, 2005 (Satele) - Vasile Radu, Satele Chioarului la 1405. Date istorice, economice, demografice și etimologice pentru anii 1231-2005, Cluj-Napoca, Edi-tura Mega, 2005.

Rogojan, 2007 - Mihai P. Rogojan, Cetățele, străveche cetate românească, Cetățele, Editura Scriptorium, 2007.

Rohian, Guseth - Anton Rohian, Klara Guseth, Prefecții județului Maramureș, Baia Mare, Editura Proema, 2015.

Roman, 2014 - Daniel Marius Roman, Ciocotiș, schiță monografică, Tg. Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2014.

Rona de Sus, 2010 - Monografia comunei Rona de Sus (lucrare colectivă, coordonator Odarca Bout), Sighetul Marmației, Editura Echim, 2010.

Roșca, 2004 - Nuțu Roșca, Onomastică din Valea Izei, Cluj-Napoca, Editura Societatea Dragoș Vodă, 2004.

Russu, 1981 - I.I. Russu, Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

Sălăjan, 1998 - Iuliu Sălăjan, Feconda-Tohat, străveche vatră de sub Codru maramureșean, Cluj-Napoca, Editura Dragoș-Vodă, 1998.

Sălăjan, 2000 - Iulian Sălăjan, Tohat, străveche vatră românească de sub Codru, (Editura a II-a), Cluj-Napoca, Editura Dragoș-Vodă, 2000.

Sălăjeanu, 2006 - Florian Sălăjeanu, Tulghieș, monografia satului, Baia Mare, Editura Maria Montessori, 2006.

Stoica, Pop, 1984 - Georgeta Stoica, Mihai Pop, Zona etnografică Lăpuș, București, București, Editura Sport-Turism, 1984.

Suciu, 1967 / 1968 - Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, 2 volume, București, Editura Academiei, 1967-1968.

Szinkulics, 2009 - Veronica Szinkulics, Născut într-un sat de mineri, Baia Mare, Editura Eurotip, 2009.

Șainelic, 1986 - Sabin Șainelic, Maria Șainelic, Zona etnografică Chioar, Bu-curești, Editura Sport Turism, 1986.

Șter, 1983 - Ion Chiș Șter, Gheorghe Pop, Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar, Baia Mare, 1983.

Ștețco, 1990 - Valerica Ștețco, Poezii populare din Țara Maramureșului, seria Folclor din Transilvania, IX, București, Editura Minerva, 1990.

Tămaș, 2014 - Ioan Marin Tămaș, Cristina Tămaș, Monografia comunei Cernești, județul Maramureș, f.e., Baia Mare, 2014.

Tomi, 2005 - Marian Nicolae Tomi, Maramureșul Istoric în date, Cluj-Napoca, Editura Grinda, 2005.

Tomi, 2008 - Marian Nicolae Tomi, Maramureșul de ieri până astăzi - Studii și cercetări istorice, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2008.

Țelman, 2005 - Ion Țelman, Istoria localității Cuhea, în Monografia Cuhea în istoria și cultura Maramureșului, Sighetul Marmației, 2005.

Țeposu, Câmpeanu, 1921 - Emil Țeposu, Liviu Câmpeanu, Apele minerale și stațiunile balneoclimaterice din Ardeal, București, Editura Viața Românească, 1921.

Vaida, 2012 - Lotica Vaida, Simion Vaida, Urmeniș, file de istorie, Baia Mare, Editura Eurotip, 2012.

Vințeler, 2010 - Onufrie Vințeler, Studii și cercetări de onomastică și etimologie, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2010.

Vișovan 1981 - Ștefan Vișovan, Considerații asupra toponimiei localităților cu populație ucraineană din Maramureș, în Studii și articole, Baia Mare, 1981.

Vișovan, 2005 - Ștefan Vișovan, Monografia toponimică a Văii Izei, Cluj-Na¬poca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2005.

Vișovan, 2008 - Ștefan Vișovan, Toponimia Țării Lăpușului, Baia Mare, Editura Universității de Nord, 2008.

Vraciu, 1980 - Ariton Vraciu, Limba geto-dacilor, Timișoara, Editura Facla, 1980.

Zah, 2001 (Valea Chioarului) - Gheorghe Zah, Monografia satului Valea Chioarului, județul Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Romsver, 2001.

Zah, 2001 (Durușa) - Gheorghe Zah, Monografia satului Durușa, județul Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Romsver, 2001.