Decretul nr. 3 privind fixarea atribuțiunilor Prezidiumului Republicii Populare Române

Sari la navigare Sari la căutare
Decretul nr. 3 privind fixarea atribuțiunilor Prezidiumului Republicii Populare Române
Publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 9 ianuarie 1948, p. 154


Art. 1. — În conformitate cu articolul 6 din legea Nr. 363 din 1947, Prezidiumul Republicii Populare Române are următoarele atribuțiuni:

        Convoacă Adunarea Deputaților în sesiunea ordinară și extraordinară la cererea Consiliului de Miniștri.

        Prezidiumul Republicii Populare Române semnează legile și dispune publicarea lor în Monitorul Oficial.

        Exercită dreptul de grațiere.

        La propunerea Consiliului de Miniștri numește și revocă pe membrii guvernului.

        Numește și confirmă în funcțiunile publice conform legilor.

        Stabilește și conferă gradele militare în conformitate cu legea.

        Institue și conferă decorațiile Republicii Populare Române, conform legilor.

        Acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Populare Române, la propunerea Ministerului Afacerilor Străine și primește scrisorile de acreditare și rechemare a reprezentanților diplomatici ai statelor străine, acreditați pe lângă Prezidium.

Art. 2. — Toate celelalte atribuțiuni ale puterii executive sunt executate de către Prezidiumul Republicii Populare Române prin Consiliul de Miniștri ai Republicii Populare Române, care este organul executiv al puterii de Stat.

Art. 3. — Cel mai în vârstă dintre membrii Prezidiumului exercită de drept și în fapt funcțiunea de Președinte al Prezidiumului Republicii Populare Române.

Art. 4. — Pentru coordonarea activității Prezidiumului Republicii Populare Române, unul dintre membrii Prezidiumului va îndeplini atribuțiunile de secretar și va fi ajutat de o cancelarie a Prezidiumului.

Art. 5. — În conformitate cu art. 3 și 4 ale prezentului decret, Președinte al Republicii Populare Române este d. profesor C. I. Parhon, și cu funcțiunea de secretar se însărcinează d. Gheorghe C. Stere.

Art. 6. — Hotărârile Prezidiumului Republicii Populare Populare Române se dau prin decrete prezindențiale, la propunerea guvernului, cu majoritate și vor fi semnate de Președintele Prezidiumului R. P. R. și de secretar.

Art. 7. — Stema Republicii Populare Române este înfățișată prin: un tractor, un grup de trei furnale pe câmpul unui soare care răsare, înconjurat de o înmănunchere de spice de grâu, legate de o panglică având inscripția: Republica Populară Română și inițialele R. P. R. la capătul spicelor.

Art. 8. — Colorile Republicii Populare Române sunt: albastru, galben și roșu, așezate vertical, și având în centrul câmpului galben Stema Republicii.

Art. 9. — Sediul Prezidiumului este în București, Capitala Republicii Populare Române.

Art. 10. — Drepturile de salarizare ale membrilor Prezidiumului R. P. R. se vor fixa prin lege.

Art. 11. — Prezentul decret va fi supus aprobării Adunării Deputaților care este păstrătoarea puterilor încredințate de poporul român.


Dat în București la 8 Ianuarie 1948.


C. I. Parhon, I. Niculi, M. Sadoveanu, Șt. Voitec, G. C. Stere.

Președintele Consiliului de Miniștri,
Dr. Petru Groza.