Canonul Paștilor

Jump to navigation Jump to search
Canonul Paștilor
de Grigorie de Nazianz
Se mai numește și Canonul Învierii. Autori Grigorie de Nazianz și Ioan Damaschin


Hristos a înviat din morți!
Cu moartea pe moarte călcând
Și celor din mormânturi
Viață dăruindu-le.

Cântarea I

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,
Paștile Domnului, Paștile!
Că din moarte la viață și de pe pământ la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cântăm cântare de biruință.
Hristos a înviat din morți!

Să ne curățim simțirile
Și să vedem pe Hristos strălucind,
Cu neapropiata lumină a Învierii.
Și bucurați-vă zicând: „luminați să-L auzim”,
Cântându-I cântare de biruință.
Hristos a înviat din morți!

Cerurile după cuviință să se veselească,
Și pământul să se bucure.
Și să prăznuiască toată lumea
Cea văzută și cea nevăzută
Că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică.

Cântarea a III-a

Veniți să bem băutură nouă
Nu din piatră stearpă făcută cu minuni
Ci din Izvorul nestricăciunii
Care a izvorât din mormântul lui Hristos
Întru care ne întărim.
Hristos a înviat din morți!

Acum toate s-au umplut de lumină
Și cerul și pământul și cele dedesubt.
Deci să prăznuiască toată făptura
Învierea lui Hristos,
Întru care s-a întărit.
Hristos a înviat din morți!

Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase,
Astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu.
Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine,
Însuți împreună mă preaslăvește, Mântuitorule,
Întru Împărăția Ta.

Cântarea a IV-a

La dumnezeiasca strajă,
De Dumnezeu grăitorul Avacum
Să stea împreună cu noi și să arate
Pe îngerul cel purtător de lumină
Grăind cu mare glas:
„Astăzi este mântuirea lumii,
Că a Înviat Hristos, că cel Atotputernic!”
Hristos a înviat din morți!

Parte bărbătească, ca Cel ce a deschis
Pântecele cel fecioresc, fost-a Hristos.
Iar ca un om, mielușel S-a chemat și fără prihană
Că Cel ce n-a gustat stricăciune,
Paștile noastre, și ca un Dumnezeu adevărat,
Desăvârșit S-a numit.
Hristos a înviat din morți!

Ca un mielușel de un an,
Cea binecuvântată de noi, cununa Hristos,
De voie pentru toți S-a jertfit,
Paștile cele curățitoare.
Și iarăși frumos din mormânt
Soarele Dreptății, nouă ne-a strălucit.
Hristos a înviat din morți!

Al lui Dumnezeu, părinte David
Înaintea chivotului umbrei a săltat jucând
Iar noi poporul cel sfânt al lui Dumnezeu,
Plinirea închipuirilor văzând
Să ne veselim dumnezeiește
Că a înviat Hristos ca cel Atotputernic!

Cântarea a V-a

Să mânecam cu mânecare adâncă,
Și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului.
Și să vedem pe Hristos, Soarele Dreptății,
Tuturor viață răsărind.
Hristos a înviat din morți!

Milostivirea Ta, cea nemăsurată
Cei ținuți în legăturile iadului, văzând-o,
La Lumina au mers Hristoase, cu picioare vesele
Lăudând Paștile cele veșnice.
Hristos a înviat din morți!

Să ne apropiem purtători de Lumină
La Hristos, Cel ce a ieșit
Din mormânt ca un Mire
Și să prăznuim împreună cu cetele
Cele iubitoare de Praznic
Paștile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.

Cântarea a VI-a

Coborâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului
Și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice
Care țineau pe cei legați, Hristoase.
Și a treia zi, precum Iona din chit,
Ai înviat din mormânt.
Hristos a înviat din morți!

Păzind pecețile întregi, Hristoase,
Ai înviat din mormânt,
Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei
Prin nașterea Ta.
Și ne-ai deschis nouă ușile Raiului.
Hristos a înviat din morți!

Mântuitorul meu,
Vie și nejertfită jertfă, ca un Dumnezeu,
Pe Tine însuți de voie aducându-te Tatălui,
Ai înviat pe Adam, împreună cu tot neamul
Sculându-te din mormânt.
Hristos a înviat din morți!

De Te-ai și pogorât în mormânt,
Cela ce ești fără de moarte,
Dar puterea iadului ai robit
Și ai înviat ca un nemuritor,
Hristoase, Dumnezeule.
Zicând femeilor: „mironosițe, bucurați-vă!”
Și apostolilor Tăi, pace dăruindu-le.
Cela ce dai celor căzuți sculare.

Cântarea a VII-a

Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om,
Pătimește ca un muritor.
Și prin patimă pe cel muritor îl îmbrăcă
În podoaba nestricăciunii,
Cel ce Unul este binecuvântat,
Dumnezeul părinților și preaslăvit.
Hristos a înviat din morți!

Femeile cele gânditoare de Dumnezeu
Cu miruri în urma Ta au alergat,
Și pe cale ca pe un mort cu lacrimi te căutau,
Bucurându-se s-au închinat,
Ție Dumnezeului celui viu.
Și Paștile cele de taină,
Ucenicilor Tăi, Hristoase, bine le-au vestit.
Hristos a înviat din morți!

Prăznuim omorârea morții
Sfărâmarea iadului și începătura altei vieții veșnice.
Și săltând lăudăm pe pricinuitorul
Pe Unul Cel binecuvântat
Dumnezeul părinților și preaslăvit.
Hristos a înviat din morți!

Cât este de simțită cu adevărat și mult prăznuită
Această noapte de mântuire și strălucită.
A zilei celei purtătoare de Lumină a Învierii
Mai-nainte vestitoare fiind.
Întru care Lumina cea fără de ani
Din mormânt trupește tuturor a strălucit.

Cântarea a VIII-a

Această numită și Sfântă Zi, Una a sâmbetelor,
Împărăteasă și Doamnă,
Al praznicelor Praznic, și sărbătoare este
A sărbătorilor.
Întru care binecuvântam pe Hristos în veci.
Hristos a înviat din morți!

Veniți cu rodul vitei cel nou
Al dumnezeieștii veselii
În ziua cea vestită a Învierii
Împărăției lui Hristos să ne împărtășim
Lăudându-L pe Dânsul că pe un Dumnezeu în veci.
Hristos a înviat din morți!

Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi
Că iată a venit la tine
Ca niște făclii de Dumnezeu luminate.
De la Apus și de la Miază-noapte,
Și de la mare, și de la Răsărit fii tăi.
Întru tine binecuvântând pe Hristos în veci.
Preasfânta Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Părinte Atotțiitorule, și Cuvinte și Duhule,
Fire ceea ce ești Una în trei Ipostasuri,
Și dumnezeiască.
Întru Tine ne-am botezat
Și pe Tine te binecuvântăm, întru toți vecii.

Cântarea a IX-a

Îngerul a strigat celei pline de dar:
"Curată Fecioară, bucură-te!
Și iarăși zic, bucură-te!
Că Fiul tău a înviat a treia zi din groapă."
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime,
Că Slava Domnului peste tine a răsărit!
Săltă acum și te bucură Sioane,
Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu
Veselește-te intru Învierea Celui născut al tău.
Hristos a înviat din morți!

O, dumnezeiescul, o iubitul, o preadulcele Tău glas
Căci cu noi Te-ai făgăduit să fii cu adevărat,
Până la sfârșitul veacului, Hristoase!
Pe care întărire de nădejde, credincioșii avându-l,
Ne bucurăm.
Hristos a înviat din morți!

O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristoase.
O, înțelepciunea lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea
Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim cu Tine,
În Ziua ce neînserată a Împărăției Tale.
Hristos a înviat din morți!

PD-icon.svg Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.