Calendar literar și artistic pe 1909/Cuvânt înainte

Sari la navigare Sari la căutare
Calendar literar și artistic pe 1909/Cuvânt înainte
de Mihail Dragomirescu


Calendarul de față are următoarele însușiri ce-l deosebesc de alte lucrări similare.

Pe lângă materia calendaristică obișnuită, și pe lângă efemeridele anului trecut, el cuprinde:

1. O bogată materie literară, la care au colaborat, cu prea puține excepțiuni, toți scriitorii cari, cu excepțiunea lui Caragiale, și-au câștigat o mai mare sau mai mică vază de 10 ani încoace. Niciodată în țară la noi o lucrare de acest fel n-a cuprins sub aceeași copertă mai mulți și mai deosebiți scriitori.

Inovațiunea de a se da, odată cu articolul fotografia și biografia fiecărui scriitor n-a avut în vedere, precum se face de obicei, reclama (căci în acest caz am fi publicat numai pe ale unora), ci gândul ca să dăm date biografice autentice, atât de folositoare pentru istoricul literar ce se va ocupa cu mișcarea culturală a timpului de față. Și am fi fost fericiți daca, pe lângă marea majoritate a scriitorilor ce au vrut să se strângă la o laltă, în acest calendar, am fi avut și chipurile, biografiile și condeiul minorității ce s-a ținut departe de această lucrare, care, astfel concepută, nu putea fi decât folositoare neamului.

2. O mare colecțiune de reproduceri după picturi mai nouă, între cari și un tablou încă necunoscut al lui Grigorescu, cât și mai cu seamă după tablouri mai vechi ale altora. Acestea în cea mai mare parte sunt datorite lui Carol Satmary și prezintă un mare interes istoric prin faptul ca ne dă, cu înfățișările cele mai veridice, priveliști, figuri și particularități din viața românească de acum 40 — 50 de ani, un timp atât de apropiat și totuși atât de depărtat din pricina marilor și neașteptatelor prefaceri ale vieții noastre!

3. Dacă mai adăugăm că în acest calendar se mai găsesc câteva articole, — pe lângă cele biografice — ce pot fi privite ca izvoare de informațiune de prima mână, asupra muzeelor, asupra începuturilor muzicii, asupra arsenalului armatei, etc. am zis în general tot ceea ce poate recomanda această publicațiune cititorilor. E o carte care poate interesa nu numai ziua de azi, ci și cea de mâine.

M. D.