Cîntec (Iosif, 2)

Cîntec
de Ștefan Octavian Iosif


Noapte, — noapte, iar mă lași
      Singur pe cărări pustii,
Părăsit aceleiași
      Palide melancolii...

Stelele se stîng acum
      Roua picură pe flori :
Spune-mi, încotro să-ndrum
      Pașii mei rătăcitori ?...