Bună seara, gospodari

Sari la navigare Sari la căutare

\relative g' {
 \time 4/4
 \key g \major
 g8 g g4 d2 b'4 d c( b)
 a8 g16( fis) e4 d2 g4 d g8( a b4)
 a8 g16( fis) a4 e4.( fis8) g g fis fis e4. r8 
 \bar "|."
}
\addlyrics {
Bu -- nă sea -- ra, gos -- po -- dari,
bu -- nă sea -- ra, gos -- po -- dari,
As -- ta-i sea -- ra, sea -- ra lui Cră -- ciun.
}

[: Bună seara, gospodari, :]
Am venit a vă-ntreba
D-avem voie colinda?
Că are-o fată frumoasă.
Dar o fată cum o cheamă?
Marghiolița cea frumoasă
[: Șade la gherghef și coase, :]
Se mărită și ne lasă
Cu inima friptă, arsă.
[: Dar avere ce mai are? :]
Un coșer cu păpușoi
Și-o mie cinzeci de oi
[: Și-o mieluță brumărie. :]

Intru mulți ani să vă fie! (recit.)