Bine ești cuvântat, Doamne

Jump to navigation Jump to search
Bine ești cuvântat, Doamne
de Autor Neidentificat
Face parte din Binecuvântările Învierii


Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morți socotit fiind, și puterea morții Mântuitorule stricând, și împreună cu Tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor? îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor: Vedeți voi groapa și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci Apostolilor spuneți învierea.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: Pentru ce socotiți pe Cel viu cu cei morți? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Închinămu-ne Tatălui și Fiului Acestuia și Duhului celui Sfânt, Sfintei Treimi întru o ființă, cu Serafimii grăind: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne.
Și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Pe Dătătorul de viață născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit; și bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceeași, Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu și om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

PD-icon.svg Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.