Bine ești cuvântat, Doamne

Sari la navigare Sari la căutare
Bine ești cuvântat, Doamne
de Autor Neidentificat
Face parte din Binecuvântările Învierii

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morți socotit fiind, și puterea morții Mântuitorule stricând, și împreună cu Tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor? îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor: Vedeți voi groapa și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci Apostolilor spuneți învierea.
Stih: Bine ești cuvântat, Doamne...
Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: Pentru ce socotiți pe Cel viu cu cei morți? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Închinămu-ne Tatălui și Fiului Acestuia și Duhului celui Sfânt, Sfintei Treimi întru o ființă, cu Serafimii zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne.
Și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Pe Dătătorul de viață născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit; și bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceeași, Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu și om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.