Biblia/Vechiul Testament/Iezechiel/Capitolul 39

Sari la navigare Sari la căutare
←←Capitolul 38 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Iezechiel, Capitolul 39)
Capitolul 40→→


 1. "Iar tu, fiul omului, rostește proorocie împotriva lui Gog și spune: Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, prințul lui Roș, al lui Meșec și al lui Tubal!
 2. Te voi ademeni și te voi trage, te voi scoate din hotarele de la miazănoapte și te voi aduce în munții lui Israel.
 3. Acolo voi scoate aurul tău din mâna stângă a ta și voi arunca săgețile tale din mâna dreaptă a ta.
 4. Cădea-vei în munții lui Israel, tu și toate oștile tale și popoarele cele ce sunt cu tine; și te voi da spre mâncare la tot felul de păsări de pradă și fiarelor câmpului.
 5. Cădea-vei în câmp deschis, căci Eu am spus acestea", zice Domnul Dumnezeu.
 6. "Și voi trimite foc în pământul lui Magog și asupra locuitorilor insulelor, care trăiesc fără grijă și vor ști că Eu sunt Domnul.
 7. Voi arăta numele Meu cel sfânt poporului Meu Israel și nu voi mai lăsa de acum să se necinstească sfânt numele Meu și vor ști neamurile că Eu sunt Domnul cel sfânt în Israel.
 8. Iată, aceasta va veni și se va împlini, zice Domnul Dumnezeu; aceasta este ziua aceea de care am grăit Eu.
 9. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși și vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, săgețile; lăncile și sulițele; șapte ani le vor arde.
 10. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu vor tăia din pădure, ci vor arde numai arme; vor jefui pe jefuitorii lor și vor prăda pe prădătorii for, zice Domnul Dumnezeu.
 11. În ziua aceea voi da lui Gog loc de mormânt în Israel, valea trecătorilor, la răsărit de Marea Moartă, și mormântul acela va împiedica pe trecători; acolo vor îngropa pe Gog și toată tabăra lui și vor numi valea aceea Valea taberei lui Gog.
 12. Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curețe țara.
 13. Tot poporul țării îi va îngropa și va fi vestită la ei ziua în care Mă voi preaslăvi, zice Domnul Dumnezeu;
 14. Apoi se vor ridica oameni care să cutreiere necontenit țara și cu ajutorul trecătorilor să îngroape pe cei ce au rămas pe fața pământului, ca să curețe țara; iar după trecerea a șapte luni, vor începe să facă cercetări.
 15. Și când cineva din cei ce cutreieră țara va vedea os de om, va pune semn lângă el până ce groparii îl vor îngropa în Valea taberei lui Gog.
 16. Numele cetății va fi Hamona (cimitir). Și așa vor curăți ei țara".
 17. "Așa zice Domnul Dumnezeu: Iar tu, fiul omului, spune la tot felul de păsări și tuturor fiarelor câmpului: "Adunați-vă și mergeți din toate părțile, adunați-vă la jertfa Mea, pe care o voi junghia Eu pentru voi, la jertfa cea mare din munții lui Israel și veți mânca acolo carne și veți bea sânge.
 18. Carnea războinicilor o veți mânca și veți bea sângele căpeteniilor pământului, al berbecilor, al mieilor, al țapilor, al vițeilor și al tuturor celor îngrășați din Vasan;
 19. Veți mânca grăsime până vă veți sătura și veți bea sânge până vă veți îmbăta, din jertfa Mea pe care o voi junghia pentru voi.
 20. și vă veți sătura la masa Mea de cai și de călăreți, de războinici și de tot felul de ostași, zice Domnul Dumnezeu.
 21. Voi arăta slava Mea între neamuri, și toate neamurile vor vedea judecata Mea, pe care o voi săvârși Eu, și mâna Mea, pe care o voi pune asupra lor.
 22. Atunci va ști casa lui Israel că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua de astăzi înainte.
 23. Popoarele de asemenea vor cunoaște că neamul lui Israel a fost dus în robie pentru nedreptatea lui; pentru că ei s-au purtat cu necredincioșie înaintea Mea, Eu Mi-am ascuns fața și i-am dat pe mâna vrăjmașilor lor și au căzut ei cu toții de sabie;
 24. Pentru necurățiile lor și pentru fărădelegile lor am făcut Eu aceasta cu ei și Mi-am ascuns fața de la dânșii.
 25. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Acum voi întoarce prizonierii lui Iacov, Mă voi îndura de toată casa lui Israel și voi fi zelos pentru numele Meu cel sfânt.
 26. Ei vor uita ocara lor și toate nelegiuirile lor pe care le-au făcut înaintea Mea, când vor trăi în țara lor în siguranță și nimeni nu-i va tulbura.
 27. Când îi voi întoarce dintre popoare și-i voi aduna dintre țările vrăjmașilor lor și-Mi voi arăta în ei sfințenia Mea înaintea ochilor a multor neamuri.
 28. Atunci vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, când, după ce i-am risipit printre popoare, iarăși îi voi aduna în țara lor și nu voi mai lăsa acolo nici unul din ei.
 29. Și nu voi mai ascunde de ei fața Mea pentru că voi revărsa duhul Meu asupra casei lui Israel", zice Domnul Dumnezeu.


▲ Începutul paginii.