Sari la conținut

Biblia/Vechiul Testament/Ieremia/Capitolul 43

←←Capitolul 42 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Ieremia, Capitolul 43)
Capitolul 44→→


 1. După ce Ieremia a spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele acelea cu care Domnul Dumnezeul lor îl trimisese la ei,
 2. Atunci Azaria, fiul lui Hoșaia, Iohanan, fiul lui Carea, și toți oamenii cei îngâmfați au zis către Ieremia: "Neadevăr spui, nu te-a trimis Domnul Dumnezeul nostru să ne spui: "Nu vă duceți în Egipt ca să trăiți acolo!"
 3. Ci Baruh, fiul lui Neria, te ațâță împotriva noastră, ca să ne dea în mâinile Caldeilor, să ne omoare, sau să ne ducă robi la Babilon".
 4. Apoi Iohanan, fiul lui Carea, toate căpeteniile oștirii și tot poporul n-au ascultat glasul Domnului, ca să rămână în pământul lui Iuda.
 5. Și Iohanan, fiul lui Carea, și toate căpeteniile oștirii au luat pe toți cei care rămăseseră din Iuda și care se întorseseră din toate neamurile pe unde fuseseră izgoniți, ca să trăiască în pământul lui Iuda,
 6. Bărbați, femei și copii, fetele regelui și pe toți aceia pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îi lăsase cu Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe Ieremia proorocul și pe Baruh, fiul lui Neria,
 7. Și s-au dus în țara Egiptului, că n-au ascultat glasul Domnului și au mers până la Tahpanhes.
 8. Iar la Tahpanhes a fost cuvântul Domnului către Ieremia, zicând:
 9. "Ia în mâinile tale niște pietre mari și le ascunde în lut frământat, la intrarea casei lui Faraon, în Tahpanhes, înaintea ochilor Iudeilor și să le spui:
 10. "Așa grăiește Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Iată, Eu voi trimite și voi lua pe Nabucodonosor. regele Babilonului, robul Meu, și voi așeza tronul lui pe aceste pietre. ascunse de Mine, și își va întinde el pe ele cortul său cel minunat.
 11. El va veni și va lovi țara Egiptului; cel rânduit spre moarte va fi dat morții, cel rânduit pentru robie va merge în robie și cel rânduit spre sabie va cădea de sabie.
 12. Voi aprinde foc în capiștile dumnezeilor Egiptului; Nabucodonosor le va arde pe acelea, pe idoli îi va distruge cu totul și se va îmbrăca cu țara Egiptului, cum se îmbracă păstorul cu haina sa; și va ieși de acolo nesupărat;
 13. El va sfărâma stâlpii templului Soarelui de la On și capiștile dumnezeilor Egiptului le va arde cu foc".


▲ Începutul paginii.