Sari la conținut

Biblia/Vechiul Testament/Ieremia/Capitolul 13

←←Capitolul 12 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Ieremia, Capitolul 13)
Capitolul 14→→


 1. Așa mi-a grăit Domnul: "Mergi și-ți cumpără un brâu de în și-l încinge peste mijlocul tău, dar în apă să nu-l bagi!"
 2. Și am cumpărat brâul, după cuvântul Domnului, și l-am încins peste coapsele mele.
 3. Apoi a fost cuvântul Domnului iarăși către mine și mi-a zis:
 4. "Ia brâul, pe care l-ai cumpărat și care este peste coapsele tale, și, sculându-te, du-te la Eufrat și-l ascunde acolo în crăpătura unei stânci!"
 5. Și m-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul.
 6. Iar după ce au trecut mai multe zile, mi-a zis Domnul: "Scoală, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul, pe care ti-am poruncit să-l ascunzi acolo!"
 7. Și m-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul unde-l ascunsesem; dar iată brâul se stricase și nu mai era bun de nimic.
 8. Atunci a fost cuvântul Domnului către mine:
 9. "Iată ce zice Domnul: Așa voi sfărâma mândria lui Iuda și trufia cea mare a Ierusalimului.
 10. Acest popor rău, care nu vrea să asculte cuvintele Mele, ci trăiește după îndărătnicia inimii lui, merge pe urmele altor dumnezei și se închină și slujește lor, va fi ca brâul acesta care nu este bun de nimic.
 11. Că precum e brâul aproape de coapsele omului, așa am apropiat Eu de Mine toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să-Mi fie poporul Meu, numele Meu, lauda Mea și slava Mea, dar ei n-au ascultat.
 12. De aceea, spune-le cuvântul acesta: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Tot urciorul se umple de vin. Și ei toți vor zice: Au doară noi nu știm că tot urciorul se umple de vin?
 13. Iar tu să le spui: Așa zice Domnul: Iată, Eu voi umple cu vin până la îmbătare pe toți locuitorii țării acesteia, pe regii care șed pe scaunul lui David, pe preoți, pe prooroci și, pe toți locuitorii Ierusalimului,
 14. Și-i voi zdrobi pe unii de alții, pe părinți și pe fii laolaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruța și nu-i voi milui, nici Îmi va fi milă ca să-i pierd.
 15. Ascultați și luați aminte! Nu fiți mândri, căci Domnul grăiește:
 16. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul și până nu se lovesc picioarele voastre de munții nopții. Voi veți aștepta lumina, dar El o va preface în umbra morții, o va preface în negură adâncă.
 17. Iar dacă nu ascultați acestea, atunci sufletul meu va plânge în locuri tainice mândria voastră și va plânge amar și ochii mei vor vărsa lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.
 18. Spune regelui și reginei: Smeriți-vă și ședeți mai jos, deoarece a căzut de pe capul vostru cununa slavei voastre!
 19. Cetățile din Negheb sunt închise și n-are cine le deschide. Iuda tot va fi dus în robie; în întregime va fi dus în robie.
 20. Ridicați-vă ochii voștri și priviți pe cei ce vin de la miazănoapte! Unde este turma ce ți s-a dat, turma ta cea frumoasă?
 21. Fiica Sionului, ce vei zice tu când te vor cerceta, ca biruitori, cei pe care i-ai obișnuit să-ți fie prieteni apropiați? Nu te vor cuprinde durerile ca pe femeia care naște?
 22. Iar de vei zice în inima ta: "Pentru ce au venit peste mine acestea?" Ți se va răspunde: Pentru mulțimea nelegiuirilor tale ți s-au desfăcut poalele și ți s-au dezgolit picioarele tale.
 23. Poate oare să-și schimbe etiopianul pielea sa și leopardul petele sale? Așa și voi! Puteți oare să faceți bine, când sunteți deprinși a face rău?
 24. De aceea Eu vă voi spulbera ca pleava împrăștiată de vântul pustiului.
 25. Fiica Sionului, iată soarta ta, plata răzvrătirii tale, măsurată ție de Mine, zice Domnul, pentru că M-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună.
 26. De aceea ți se vor da poalele peste cap, ca să se dezgolească rușinea ta.
 27. Văzut-am desfrânarea ta și strigătele tale de plăcere, netrebniciile tale și urâciunile tale de pe dealuri și din câmp. Vai ție, Ierusalime, tu ești necurat! Dar până când...?"


▲ Începutul paginii.