Biblia/Vechiul Testament/Facerea/Capitolul 5

Jump to navigation Jump to search
←←Capitolul 4 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Facerea, Capitolul 5)
Capitolul 6→→


 1. Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.
 2. Bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvântat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.
 3. Adam a trăit două sute treizeci de ani și atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa și, după chipul său și i-a pus numele Set.
 4. Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost șapte sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
 5. Iar de toate, zilele vieții lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani și apoi a murit.
 6. Set a trăit două sute cinci ani și i s-a născut Enos.
 7. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit șapte sute șapte ani, și i s-au născut fii și fiice.
 8. Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani și apoi a murit.
 9. Enos a trăit o sută nouăzeci de ani și atunci i s-a născut Cainan.
 10. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit șapte sute cincisprezece ani și i s-au născut fii și fiice.
 11. Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani și apoi a murit.
 12. Cainan a trăit o sută șaptezeci de ani și atunci i s-a născut Maleleil.
 13. După nașterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit șapte sute patruzeci de ani și i s-au născut fii și fiice.
 14. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani și apoi a murit.
 15. Maleleil a trăit o sută șaizeci și cinci de ani și atunci i s-a născut Iared.
 16. După nașterea lui Iared, Maleleil a mai trăit șapte sute treizeci de ani și i s-au născut fii și fiice.
 17. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani și apoi a murit.
 18. Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și atunci i s-a născut Enoh.
 19. După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
 20. Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani și apoi a murit.
 21. Enoh a trăit o sută șaizeci și cinci de ani, și atunci i s-a născut Matusalem.
 22. Și a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după nașterea lui Matusalem, două sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
 23. Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani.
 24. Și a plăcut Enoh lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu.
 25. Matusalem a trăit o sută optzeci și șapte de ani și atunci i s-a născut Lameh.
 26. După nașterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s-au născut fii și fiice.
 27. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani și apoi a murit.
 28. Lameh a trăit o sută optzeci și opt de ani și atunci i s-a născut un fiu.
 29. Și i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul nostru și în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!”
 30. Și a mai trăit Lameh, după nașterea lui Noe, cinci sute șaizeci și cinci de ani și i s-au născut fii și fiice.
 31. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost șapte sute cincizeci și trei de ani și apoi a murit.
 32. Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham și Iafet.
▲ Începutul paginii.