Biblia/Vechiul Testament/Facerea/Capitolul 23

Jump to navigation Jump to search
←←Capitolul 22 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Facerea, Capitolul 23)
Capitolul 24→→


 1. Sarra a trăit o sută douăzeci și șapte de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarrei.
 2. Sarra a murit la Chiriat-Arba care e în vale, adică în Hebronul de astăzi, în țara Canaanului. Și a venit Avraam să plângă și să jelească pe Sarra.
 3. Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a grăit cu fiii lui Het și a zis:
 4. „Eu sunt intre voi străin și pribeag; dați-mi dar în stăpânire un loc de mormânt la voi, ca să îngrop pe moarta mea”.
 5. „Nu, domnul meu, ci ascultă-ne: Tu aici la noi ești u: voievod al lui Dumnezeu. Deci, îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre locurile noastre de îngropare, că nici unul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moarta acolo”.
 6. Atunci s-a sculat Avraam și s-a închinat poporului jării aceleia, adică fiilor lui Het.
 7. Și a grăit către dânșii Avraam și a zis: „Dacă voiți din suflet să-mi îngrop pe moarta mea de la ochii mei, atunci ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar,
 8. Ca să-mi dea peștera Macpela pe care o are în capătul țarinei lui, dar să mi-o dea pe bani gata, ca să o am aici la voi în stăpânire de veci pentru îngropare”.
 9. Efron însă ședea atunci în mijlocul fiilor lui Het. Și a răspuns Efron Heteeanul lui Avraam, în auzul fiilor lui Het și al tuturor celor ce veniseră la porțile cetății lui, și a zis:
 10. „Nu, domnul meu, ascultă-mă pe mine: Eu îți dau țarina și peștera cea dintr-însa și ți-o dau în fala fiilor poporului; ți-o dau însă în dar. Îngroapă-ți pe moarta ta”.
 11. Avraam însă s-a închinat înaintea poporului țării
 12. Și a grăit către Efron în auzul a tot poporul ținutului aceluia și a zis: „De binevoiești, ascultă-mă și ia de la mine prețul țarinei și voi îngropa acolo pe moarta mea”.
 13. Răspuns-a Efron lui Avraam și i-a zis:
 14. „Ascultă, domnul meu, țarina prețuiește patru sute sicli de argint. Ce este aceasta pentru mine și pentru tine? Îngroapă-ți dar pe moarta ta!”
 15. Atunci, ascultând pe Efron, Avraam a cântărit lui Efron atâta argint, cât a spus el în auzul fiilor lui Het: patru sute sicli de argint, după prețul negustoresc.
 16. Și așa țarina lui Efron, care e lângă Macpela, în fața stejarului Mamvri, țarina și peștera din ea și toți pomii din țarină și tot ce era în hotarele ei de jur împrejur
 17. S-au dat lui Avraam moșie de veci, înaintea fiilor lui Het și a tuturor celor ce se strânseseră la poarta cetății lui.
 18. După aceasta Avraam a îngropat pe Sarra, femeia sa, în peștera din țarina Macpela, care e în fața lui Mamvri sau a Hebronului, în Canaan.
 19. Astfel a trecut de la fiii lui Het la Avraam țarina și peștera cea din ea, ca loc de îngropare.
▲ Începutul paginii.