Biblia/Vechiul Testament/Facerea/Capitolul 12

Jump to navigation Jump to search
←←Capitolul 11 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Facerea, Capitolul 12)
Capitolul 13→→


 1. După aceea a zis Domnul către Avram: „Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu.
 2. Și Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare.
 3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului”.
 4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, și s-a dus și Lot cu el. Avram însă era de șaptezeci și cinci de ani, când a ieșit din Haran.
 5. Apoi a străbătut Avram țara aceasta de-a lungul până la locul numit Sichem, până la stejarul Mamvri. Pe atunci trăiau în tara aceasta Canaaneii.
 6. Acolo S-a arătat Domnul lui Avram și i-a zis: „țara aceasta o voi da urmașilor tăi”. Și a zidit Avram acolo un jertfelnic Domnului, Celui ce Se arătase.
 7. De acolo a pornit el spre muntele care e la răsărit de Betel, și și-a întins acolo cortul așa, încât Betelul era la apus, iar Hai, la răsărit. A zidit acolo un jertfelnic Domnului și s-a închinat Domnului, Celui ce i Se arătase.
 8. Apoi s-a ridicat Avram și de acolo și s-a îndreptat spre miazăzi.
 9. Pe atunci s-a făcut foamete în ținutul acela și s-a coborât Avram în Egipt, ca să locuiască acolo, pentru că se întețise foametea în ținutul acela.
 10. Când însă s-a apropiat Avram să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa: „Știu că ești femeie frumoasă la chip”.
 11. De aceea, când te vor vedea Egiptenii, vor zice: „Aceasta-i femeia lui! Și mă vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lăsa cu viață.
 12. Zi deci că-mi ești soră, ca să-mi fie și mie bine pentru trecerea ta și pentru trecerea ta să trăiesc și eu!”
 13. Iar după ce a sosit Avram în Egipt, au văzut Egiptenii că femeia lui e foarte frumoasă.
 14. Și au văzut-o și dregătorii lui Faraon și au lăudat-o înaintea lui Faraon și au dus-o în casa lui Faraon;
 15. Și pentru ea i-au făcut bine lui Avram și avea el oi, vite mari și asini, slugi și slujnice, catâri și cămile.
 16. Domnul însă a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui, pentru Sarai, femeia lui Avram.
 17. Și chemând Faraon pe Avram, i-a zis: „Ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta e soția ta?
 18. Pentru ce ai zis: Mi-e soră? Și eu am luat-o de femeie: Acum dar iată-ți femeia! Ia-ți-o și te du!”
 19. Și a dat Faraon poruncă oamenilor săi pentru Avram, ca să-l petreacă pe el și pe femeia lui și toate câte avea și pe Lot, care îl însoțea.
▲ Începutul paginii.