Biblia/Vechiul Testament/Amos/Capitolul 7

Jump to navigation Jump to search
←←Capitolul 6 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Amos, Capitolul 7)
Capitolul 8→→


 1. Iată ce vedenie mi-a arătat Domnul Dumnezeu: se făcea un stol de lăcuste la datul otavei, și era otava după cositul cuvenit regelui.
 2. Și după ce au sfârșit de mâncat iarba de pe pământ, am zis: Doamne Dumnezeule, fie-ți milă! Cum va putea îndura aceasta Iacov, căci el este mic!
 3. Și S-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe și a zis: "Nu se va mai întâmpla!"
 4. Apoi Domnul Dumnezeu mi-a arătat o altă vedenie: iată că Domnul chema focul ca să facă judecată; el a mistuit adâncul cel necuprins și a prăpădit și parte din pământ,
 5. Și am zis: Doamne, Dumnezeule, oprește-Te! Cum va îndura Iacov, căci el este mic!
 6. Și S-a milostivit Domnul și acum, și a zis: "Nici aceasta nu se va întâmpla!"
 7. Și iarăși am avut o vedenie: iată că Domnul stătea lângă un zid drept, iar în mâna Lui avea o cumpănă de plumb.
 8. Și a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța.
 9. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie".
 10. Atunci a trimis Amasia, preotul cel din Betel, către Ieroboam, regele lui Israel, zicând: "Amos uneltește împotriva ta chiar în casa lui Israel! Și locuitorii țării nu mai pot îndura cuvintele lui!"
 11. Dar iată ce grăiește Amos: "De sabie va muri Ieroboam și Israel va fi dus în robie de pe pământul lui!"
 12. Si a zis Amasia către Amos: "Profetule, scoală și fugi în pământul lui Iuda și mănâncă acolo pâine și profețește în acele locuri;
 13. Dar în Betel tu nu vei mai profeți, că el este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!"
 14. Și a răspuns Amos și a zis către Amasia: "Eu nu sînt prooroc și nici fecior de prooroc, ci sînt păstor și adunător de sicomore;
 15. Și de la turmă m-a luat Domnul și mi-a zis: "Du-te și proorocește în poporul Meu Israel!"
 16. și acum ascultă cuvântul Domnului, tu ,care zici: "Nu se cuvine să proorocești împotriva lui Israel și să nu propovăduiești împotriva casei lui Isaac!
 17. Pentru aceasta așa zice Domnul: "Femeia ta se va desfrâna în cetate și fiii și fiicele tale vor cădea în ascuțișul sabiei; pământul tău va fi măsurat cu funia și tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul lui".


▲ Începutul paginii.