Sari la conținut

Biblia/Noul Testament/Matei/Capitolul 24

←←Capitolul 23 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Noul Testament, Matei, Capitolul 24)
Capitolul 25→→


 1. Și ieșind Iisus din templu, S-a dus și s-au apropiat de el ucenicii Lui, ca să-I arate clădirile templului.
 2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeți toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească.
 3. Și șezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?
 4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeți să nu vă amăgească cineva.
 5. Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi.
 6. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul.
 7. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri.
 8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
 9. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu.
 10. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții; și se vor urî unii pe alții.
 11. Și mulți prooroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți.
 12. Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
 13. Dar cel ce va răbda până sfârșit, acela se va mântui.
 14. Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul.
 15. Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citește să înțeleagă -
 16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munți.
 17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-și ia lucrurile din casă.
 18. Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-și ia haina.
 19. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
 20. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
 21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi.
 22. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile.
 23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți.
 24. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.
 25. Iată, v-am spus de mai înainte.
 26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți.
 27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.
 28. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
 29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui.
 30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă.
 31. Și va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiță, și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
 32. Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara e aproape.
 33. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși.
 34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.
 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 36. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
 37. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi venirea Fiului Omului.
 38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
 39. Și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului.
 40. Atunci, din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și altul se va lăsa.
 41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa.
 42. Privegheați deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru.
 43. Aceea cunoașteți, că de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să i se spargă casa.
 44. De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului va veni.
 45. Cine, oare, este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
 46. Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând așa.
 47. Adevărat zic vouă că peste toate avuțiile sale o va pune.
 48. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie,
 49. Și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii,
 50. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște,
 51. Și o va tăia din dregătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
▲ Începutul paginii.