Sari la conținut

Biblia/Noul Testament/I Petru/Capitolul 5

←←Capitolul 4 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Noul Testament, I Petru, Capitolul 5)
II Petru, Capitolul 1→→
 1. Pe preoții cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei celei ce va să se descopere:
 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste;
 3. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.
 4. Iar când Se va arăta Mai-marele păstorilor, veți lua cununa cea neveștejită a măririi.
 5. Tot așa și voi, fiilor duhovnicești, supuneți-vă preoților; și toți, unii față de alții, îmbrăcați-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.
 6. Deci, smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul cuvenit.
 7. Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi.
 8. Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită,
 9. Căruia stați împotrivă, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume.
 10. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El însuși, după ce veți suferi puțină vreme, vă va duce la desăvârșire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiți.
 11. A Lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin!
 12. V-am scris aceste puține lucruri, prin Silvan, pe care îl socotesc frate credincios, ca să vă îndemn și să vă mărturisesc că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta, în care stați.
 13. Biserica cea aleasă din Babilon și Marcu, fiul meu, vă îmbrățișează.
 14. Îmbrățișați-vă unul pe altul cu sărutarea dragostei. Pace vouă tuturor, celor întru Hristos Iisus. Amin.


▲ Începutul paginii.