Sari la conținut

Biblia/Noul Testament/Efeseni/Capitolul 2

←←Capitolul 1 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Noul Testament, Efeseni, Capitolul 2)
Capitolul 3→→


 1. Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce erați morți prin greșealele și prin păcatele voastre,
 2. În care ați umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării,
 3. Întru care și noi toți am petrecut odinioară, în poftele trupului nostru, făcând voile trupului și ale simțurilor și, din fire, eram fiii mâniei ca și ceilalți.
 4. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit,
 5. Pe noi cei ce eram morți prin greșealele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteți mântuiți! -
 6. Și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat întru ceruri, în Hristos Iisus,
 7. Ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăție a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus.
 8. Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu;
 9. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.
 10. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.
 11. De aceea, aduceți-vă aminte că, odinioară, voi, păgânii cu trupul, numiți netăiere-împrejur de către cei numiți tăiere-împrejur, făcută de mână în trup,
 12. Erați, în vremea aceea, în afară de Hristos, înstrăinați de cetățenia lui Israel, lipsiți de nădejde și fără de Dumnezeu, în lume.
 13. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos,
 14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii,
 15. Desființând vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea,
 16. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia.
 17. Și, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape;
 18. Că prin El avem și unii și alții apropierea către Tatăl, într-un Duh.
 19. Deci, dar, nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu,
 20. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos.
 21. Întru El, orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul,
 22. În Care voi împreună sunteți zidiți, spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh.


▲ Începutul paginii.