Băile lui Hercule, Mehadia,extras de Carol Tartazy, M. Deutsc Budapest

Sari la navigare Sari la căutare
Băile lui Hercule - Mehadia
de Carol Tartazy


ISTORICUL BĂILOR[modifică]

Izvoare de pucioasă și sare comună de o temperatură de 37-38 grade C. cunoscute încă de pe timpul Romanilor. Sub împăratul Traian în anul 108 n. Chr. pentru termele lor cu putere vindecătoare le aflăm numite ad aquas Herculi sacras despre care aveam dovezi destule în numeroasele și bogatele antichități, precum: statuie, buste, sarcofage, columne,capete de statuie, ruine de ziduri, monede, etc.care parte împodobesc muzeele din Roma, Viena, Budapesta, parte se află în posesiunea băilor.

AȘEZARE GEOGRAFICĂ[modifică]

Acest loc de cură cu stațiune de cale ferată în depărtare de 2 ore de Orșova și în depărtare de 3/4 de oră de comuna Mehadia, în înălțime de 178 de metri peste apa mării, între 39-44 grade lungime estică și 44-48 grade lățime nordică (= ca Nizza și Veneția), cu o temperatură mijlocie de peste an de 14 grade C., într-o vale îngustă la poalele Carpaților cu păduri mari și romantice. cu plaiuri frumoase și mirositoare și cu izvoare răcoritoare. Murmur continuu de izvoare - acesta e cea mai ademenitoare bogăție a Băilor lui Hecule.

Clima[modifică]

e moale și neschimbăcioasă. Statornicia temperaturii aerului în împreunare cu curățenia acestuia și cu gustul cel bun al apei proaspete din izvoarele de munte de 10 grade C. care izvorăște dintr-o afunzime la poalele Domoglebului influențează în acest ținut atât de bogat în frumusețe a naturii și în romantism sălbatic asupra multor bolnavi, foarte favorabil și fără ca să întrebuințeze băile. Acestor (avantagii) avantaje putem mulțumi împrejurarea că nicicând nu s-au ivit epidemii și că (cholera) holera niciodată n-a putut străbate în părțile acestea.


PUTEREA DE VINDECARE A BĂILOR[modifică]

Băile acestea de pot întrebuința contra paraliziei, reumei, durerilor reumatice, de nervi și de mușchi, tremurării acestora, contragerii încheieturilor, umflăturilor de oase, morburilor de piele, rănilor deschise, umflăturii morburilor de nervi, în deosebi ischias,, scrofule, buboaie, turtiri, scrintiri,ruperi de oase, afecțiuni de scorbut, a pielii, în contra afecțiunilor măduvei spinării, sifilis, otrăvuri prin metale, cum prin plumb, mercuriu, arsenic, contra impotenței infertilității femeii, durerilor de cap, isteriei, ipohondriei, melancoliei, gălbinării, menstruației neregulate, lipsă de sânge, frigurilor, durerilor de stomac, hemoroizilor, podagrei, catarhului de stomac, morburilor de ficat și de splină, contra formării pietrei, catarhului în beșică, contra durerilor cronice în pântece, îmbolnăvirii rărunchilor(rinichilor), leziunii matricii femeiești, uretrului, în contra afecțiunilor cronice și catarrhale în plămâni, în bronhii și canalul de respirare, contra exsudatului în piept și în pântece.

În timpul convalescenții din boli grele, ca lingoarea, tifos, după naștere grea, după obositoare încordări a trupului și a spiritului, sunt de recomandat: Cura durează 2- 3 săptămâni, după cum e boala. Supravegherea cu îngrijire din partea medicală este de recomandat. Băi de pucioasă fără a considera temperatura nu se pot face fără dispunerea medicului. Pentru folosirea băilor de fier ce conțin sare și a școalei(școlii) de înnotat nu e de lipsă însă prescrierea specială din partea medicului. Slobozirea apei în scaldă (cadă, vană) atât în băile publice cât și în cele separate este strict interzisă. Băile sunt deschise de la 4 ore dimineața până la 11 înainte de prânz, iar după masă de la 3-6 ore seara. Băile publice se pot întrebuința numai în haine de scaldă. Considerând îmbrăcarea și dezbrăcarea, poate dura o baie 3/4 de oră. Cei ce cumpără deodată 10 bilete de scaldă se pot scălda în aceeași oră toată ziua. Biletele de scaldă se vând în cancelaria din Curtea Francisc a băilor. Magistrul din băi nu poate încuviința o scaldă fără bilet. Printre multele izvoare care se află în raionul acestor băi, se întrebuințează pentru scaldă numai următoarele 9 izvoare:

IZVOARELE BĂILOR[modifică]

 • Baia Hercule izvor cu sare comună de 56 grade C.(cu 16 cabine), bazin de scaldă din marmoră pentru oaspeți mai săraci de ambele sexe, cu un salon de așteptare și un bazin cu apă rece.
 • Baia Ludovic, izvor cu pucioasă de 45 grade C. cu 30 de cabine în scaldă mare comună, cu două mai de rând și una pentru soldați și cu trei bazine cu apă rece
 • Baia Carolina, izvor cu pucioasă de 37 de grade C. cu 8 cabine și 2 bazine cu apă rece
 • Baia Elisaveta, izvor cu pucioasă de 52 de grade C., cu 9 cabine, scadă mare comună și cu un bazin cu apă rece.
 • Baia Maria, apă cu sare comună- condusă din izvorul Hercule cu 9 cabine, 1 scaldă mare comună, 1 salon de așteptare și un bazin cu apă rece. În această baie se afla și școala de înotat, izvor cu sare comună prin apa de izvoarele de munte stâmpărat la 20- 22 de grade C, și cu duș recede 10 grade C.
 • Baia Szapory în aripa sudică cu apă de pucioasă condusă din fântâna arteziană - 48 grade C. cu 34 de cabine, 9 scălzi mari comune și cu un bazin de apă rece, cu scălzi pentru membre, cu scălzi închise de aburi, cu o baie măreață de vapori de pucioasă, cu camere de sudat și de dormit mari și bine întocmite cu duș diferit.- În aripa nordică, cu apă de sare comună, condusă din izvorul Hercule cu 34 cabine și 2 scălzi mari comune cu un bazin de apă rece cu scălzi închise cu aburi, cu băi pentru picioare, băi electrice cu curent constant și indus cu duș și inhalații diverse.
 • Baia Francisc, izvor cu pucioasă de 42 grade C. cu 6 cabine, 1 scaldă comună, 1 de rând și cu un bazin cu apă rece.

Bazinele tuturor băilor acoperite sunt de marmoră roșie, sură, și albă. Apa de izvor slobozită seara în bazinele cu apă rece peste noapte se lasă să se răcească și temperatura băilor se poate regula după plac. Băile se întrebuințează și în timpul iernii, deoarece multe băi și camere se pot încălzi. Pentru cură de băut se întrebuințează următoarele izvoare:

 • Fântâna Hercule, sare comună de 56 grade C.
 • Fântâna Carol, pucioasă de 41 grade C.
 • Fântâna Elisaveta, pucioasă de 52 grade C.
 • Fântâna Iosif, pucioasă de 55 grade C.
 • Izvorul pentru scalda ochilor, pucioasă de 51 grade C. Pentru întărirea și curățirea bolnavilor de ochi.Ochii se spală sau freacă cu apă din acest izvor.

PREȚURILE BĂILOR:[modifică]

În baia Hercule, Ludovic, Carolina, Maria, o baie separată pentru o persoană - 50 cr.(creițari), pentru 2 persoane- 75 cr.În baia de duș Maria, Francisc, Ludovic cu antișambră(anticameră), în baie separată pentru o persoană- 60 cr., pentru 2 persoane-90 cr,, în baia comună pentru o persoană- 40 cr,. În baia Elisaveta,în baie separată pentru 1 persoană- 70 cr. pentru 2 persoane- 1 florinț, în baie comună , pentru 1 persoană- 49 cr. În baia Szapary, 1 baie separată pentru o persoană- 80 cr.1 baie separată pentru 2 persoane- 1 florinț și 20 cr. 1 baie comună pentru 1 persoană- 50 cr. În baia Maria, 1 baie de înnotatat cu schimburi- 50 cr. 1 lecție de înnotat cu schimburi - 1 florinț, 1 lipideu- 10 cr. 1 ștergar- 5 cr., pentru frecare o dată- 10 cr. Pentru cei bolnavi care nu pot merge la scaldă pe picioare stau în fiecare hotel doi oameni la dispoziție. Pentru purtatul încoace și încolo se plătește.

PENTRU ÎNCARTERUIREA OASPEȚILOR[modifică]

servesc următoarele locuințe:

Curtea Ferdinand[modifică]

cu 57 de camere: camere în partere cu frontul spre stradă: 11,12,15,16, taxa pe zi- 1,90 cr.- camere cu frontul înspre coridor: 10,13,26,27- taxa pe zi- 60 cr. (creițari) camere în catul (etajul) 1, cu frontul spre stradă: 37, 45,46 - taxa pe zi - 1,90 cr.- (creițari) 39,40,42,43,48,49,54,55,57,58 - 2,50 cr. - 36- 2,70 cr.- 30,31, 33,34 - 3 cr. (creițari) camere cu frontul înspre coridor: 35,38,44,47 - 60 cr. camere în catul(etajul) 2 cu frontul înspre stradă:74,75,83,84,89,90,98.- 1,50 cr. 68, 69,74,72,77,78,80, 81,92,93, 95,96 - 2 cr. camere cu frontul înspre coridor: 85,88,91,07 - 60 cr.(creițari)

Curtea Francisc I[modifică]

cu 110 camere: camere în partere cu frontul înspre stradă 5,6.7,8,9,10,11,12,14,15 - 2fl, 80 cr. 13, 2fl, 90 cr. 16, 17 3fl., 50 cr. camere cu frontul înspre munți: 27-1fl.20,21,22,23,24,25,26-1fl,,60 cr.29-2fl,30 cr.18,19-2fl, 80 cr, camere în catul1 cu frontul înspre stradă: 32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46-2fl, 80 cr.-30,31,34,44-2fl,90 cr,-47,48- 3fl,50 cr.-39-6fl.-49,50-2fl,80 cr. camere cu frontul înspre munți: 58-1fl,51,52,53,54,55,56,57- 1fl,60 cr.-59-1fl,70 cr.60-2fl,39 cr. Camere în catul 2 cu frontul înspre stradă:63,64,66,67,68,69,71,72,73,74.77.92 - 1fl. 70 cr. 65, 75 - 1fl. 80 cr. 61,62, - 2fl. 78,79 - 2fl., 5 cr. 70- 3 fl. 80, 81 - 2fl 20 cr. Camere sub teren cu frontul înspre stradă: 95,96,07,98,99,100,101,192,103,104,105,106,107,108,109,110 - 60 cr. Camere cu frontul înspre munți: 113,114,115,116,118, - 50 cr, 111, 112 -60 cr,

CURTEA RUDOLF[modifică]

cu 124 de camere Camere în partere cu fontul spre stradă: 9,10,11,12,13,15,16,17,18,10 - 2fl.,20 cr. 3,5,7,14 - 3fl, 50 cr. 20- 4 fl. 1,4,6,8 - 5 fl. Camere cu frontul înspre munți: 32 - 1 fl. 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31 - 1fl, 60 cr. 33, 24 - 1fl, 70 cr. 22- 2 fl. 35- 2fj, 30 cr. Camere în catul 1 cu frontul înspre stradă: 45, 46, 47,48,49,50, 51,52, 53, 54,55 - 2fl, 80 cr. 32, 40, 42, - 3fl, 50 cr. 56- 4 fl. 37, 39, 41, 43, 44 - 5 fl. Camere cu frontul înspre munți: 68-1fl, cr. 59, 60,61,62,63,64,65,66,67- 1 fl, 60 cr. 69, 70 - 2 fl, 70 cr. 58- 2fl 71 -2fj, 30 cr. Camere catul 11 cu frontul înspre stradă: 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 - 1fl,70cr. 74,75,76,78,79,80- 2fl,50 cr. 88- 3 fl 94 - 3fl, 40 cr. 72, 82 -3fl, 60cr. Camere cu frontul înspre munți: 106- 1 fl 97,98,99,100,102,103,104,105 - 1fl,30cr. 107,108 - 1fl, 40cr. 96,109 - 1fl, 70cr, Camere cu teren cu frontul înspre stradă:112, 113,114, 115,116,118119,120,121, 122 - 60 cr. 117, 123 - 70 cr., 111- 90 cr.

BAIA FRANCISC[modifică]

cu 13 camere: Camere în catul 1 cu frontul înspre stradă:9, 10, 11, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 21-80 cr, 14, 20- 1 fl.

CASA DIN GRĂDINĂ[modifică]

cu 10 camere la parter: 5, 5, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14 - 26 cr. Prețurile camerelor se subînțeleg numai cu un pat. Pentru pat separat se plătește câte 50 cr. Pentru servicii se plătește în numitele hoteluri: camerierii pe zi 20 cr., pe săptămână -1fl.Pentru curățatul botinelor, de pereche, - 7 cr., pentru curățatul hainelor câte 7 cr.Aceste taxe se pot lua și în cont, alte servicii trebuie plătite deosebit. De la ora 12 până la ora 4 dimineața, ușile sunt închise, ca publicul să poată petrece noaptea în liniște. În acest timp se poate intra și ieși numai pe porțile principale.

CASE PRIVATE[modifică]

Afară de aceste hoteluri de stat, mai stau la dispoziția publicului și următoarele case private: Vila Diecezii Caransebeșului, Hotel Goth, Hotel Nestoraviciu, Vila Albrecht - Lorencz, Vila dr. A. Popoviciu, Vila Terfaloga, Hotel Tatarzy cu 76 de camere Fiecare oaspe care petrece peste cinci zile în băi are să plătească taxa de cură și muzică care e împărțită în trei clase:

Clasa 1 : taxa de cură - 6 fl., de muzică 3 fl.
Clasa 2 : Taxa de cură - 4 fl., de muzică 2 fl.
Clasa 3 : taxa de cură - 2 fl., de muzică 1 fl.

Membrii de familie și persoanele însoțitoare peste 12 ani plătesc numai jumătate din taxe. Studenții, guvernantele, soldații și servitorii oaspeților plătesc numai 1 fl., iar copiii sub 12 ani sunt dispensați de taxe. Inspectorul băilor Ludovic Conte de Porcia cu biroul în Curtea Ferdinand, partere și cu locuința în edificiul de inspecțiune a băilor conduce afacerile băilor și este împuternicit și cu puterea executivă a diregătoriilor politice. Pe lângă inspecțiunea băilor este atașat și inginerul Francisc Karosy care veghează asupra edificiilor, iar amploaiatul Iosif Praefort încasează numitele taxe de cură și muzică. Inspecțiunea băilor este subordonată nemijlocit înaltului minister r. u. de finanțe, șefului de secțiune, consilierului ministerului Nicolau de Fejer care-și dă toată silința a mări băile și a le înfrumuseța și a susține nepătat bunul renume al lor. Medicul băilor este doctorul A. de Lifsek care locuiește în Curtea Francisc. Acesta conduce și chestiile sanitare polițienești.

CURTEA TERESIA[modifică]

cu 2 caturi și cu 110 camere servește pentru încartiruirea ofițerilor și a amploaiațior militari. Spitalul pentru miliția de rând adăpostește pe bolnavii din soldații de rând. Restaurantul de seara și cafeneaua cu o mulțime de ziare, biliarde, camere de joc. Înaintea acestora, se află pe piața băilor o fântână de marmură sură din al cărui bazin se ridică statuia lui Hercule turnată din metal de tunuri și plină de apă foarte bună de băut. Mai există restaurantul și cafeneaua din salonul de cură cu cele mai citite ziare din țară și din străinătate, cu biliarde, camere de joc..., restaurantul din casa din grădină, restaurantul din grădina Curților Mari. Mâncărurile și băuturile sunt mărginite. Se putea mânca după carte, sau cu prețuri amintite pe tabla din hol, ori cu abonament.

ORGANIZAREA VIEȚII SOCIALE A CELOR VENIȚI LA BĂI[modifică]

Sezonul băilor dura de la 1 mai până în luna septembrie. În acest timp locul de adunare pentru viața socială pentru oaspeți este în deosebi salonul de cură în care se află un pian la dispoziție liberă.Aici se țin reuniuni, tombole, petreceri de joc pentru copii, se organizează baluri, concerte se întreprinde totul ce servește pentru petrecerea și distracția publicului.Pe lângă acestea cântă muzica toată ziua de la 9 până la 11 seara. Afară de acestea, mai cântă muzica în toată ziua între 8 și 9 dimineața și între 5 și 7 către seară, odată în piața băilor, altădată în frumosul parc Gisela dinaintea salonului de cură. Imediat lângă salonul de cură, este bazarul cu 14 bolte și cu 12 ferestre în care sunt expuse diverse mărfuri. În piața băilor din curtea Ferdinand este o boltă și în edificiul spitalului pentru miliția de rând se află bogata dugheană a doamnei Laura Keppich.

Frumusețea locului prin căile de preumblare[modifică]

Acest loc de cură este plăcut și pentru multele căi de preumblare în diferitele părți și bine îngrijite care se extind în depărtare de 35 de km.și care cutreieră valea prin umbră deasă începând în ridicare nesimțită de la grădina din Curtea Maiere până la cele 3 izvoare fierbinți, duc până în munți de pe care se întinde o priveliște plăcută și uimitoare, Anume: Grădina din Curtea Maiere, templul Tokoly, înălțimea Steiger peste calea dinspre Cruce, izvorul cu apă rece de băut, Domoglet înalt de 1400 m. cu privire plăcută peste Alpii transilvani, peste România și Serbia- Parcul Scudier, calea trândavilor, foișorul Iosefinei, templul Lazăr, cărarea Laplahy, lunca Szechenyi, înălțimea Licthenstein, podul iazului. Cele trei izvoare calde, plantațiunea Maltsec, peștera tâlharilor(60 de metri peste talpa văii) Piața Maria, aleea Suspinului, înălțimea Chorick, peștera de aburi ( 340 m. peste talpa văii) din crăpăturile și găurile căreia izbucnesc aburi fierbinți de 57 grade C. fără miros de gaz de pucioasă și din adâncimea căreia se aude un zgomot ca și când ar fierbe și ar clocoti apa. Înălțimea Elisaveta, preumblare plăcută împărătesei Austriei și reginei Ungariei de unde derivă și numele acestei înălțimi și pe locul căreia, cu mare învoire, s-a ridicat o glorietă,înălțimea jubileului, înălțimea Francisc Iosif, izvorul Munk, înălțimea Deak, înălțimea și odihna Schneller, belvederea Coronini, drumul Rottar, poteca Schrott, aleea Leypold. La dispoziția domnilor și doamnelor sunt cai de călărit, trăsuri cu 2 roate, car pentru bolnavi, scaune de împins.

Instituțiile din Băile lui Hercule[modifică]

Apoteca(Farmacia) băilor a doamnei Teresia de Fabriczios este aranjată în edificiul inspecțiunii al băilor în modul cel mai elegant, e prevăzută bine cu toate medicamentele și posedă fabrică de apă cu sodă. Oficiul poștei, al telegrafului este în casă proprie lângă inspecțiunea băilor. Conducător: Desideriu Marx. Biblioteca care împrumută cărți este în piața băilor sub conducerea inspecțiunii băilor, bibliotecar: Dimitrie Kunicsel. În timpul sezonului, se celebrează în toate duminicile și sărbătorile serviciul divin în capela romano-catolică și în cea greco-orientală- în prima prin preotul Mehadiei Joan Sztraky , în a doua prin preotul Mehadiei Dionisiu Popoviciu însoțit de preotul din Peceneasca Vasile Popoviciu. În curtea Ferdinand, se află școala poporală sub conducerea bravului învățător Hubert Musbaum.

CĂLĂTORIA SPRE BĂILE LUI HERCULE[modifică]

Călătoria de la Budapesta încoace peste Czegled, Segedin, Timișoara, Lugoj, Poarta orientală, Băile lui Hercule (Herculesbad) cu calea terată austro-ungară durează 10 ore, din Viena cu trenul 15 ore, din București cu trenul 12 ore, din Belgrad cu vaporul 12 ore, din Orșova 1/2 de oră cu trenul. La sosirea oaspeților, stau în gară, în stațiunea Băilor lui Hercule, omnibuze pentru o persoană 50 cr. și trăsuri 1fl. care în 20- 25 de minute conduc la băi. Astfel sosești în piața băilor, unde în Curtea Francisc, se află biroul primului arendator. Amploiații Francisc de Filep, Iuliu de Hollosy, Eduard Previtalli. Aici se dau dispoziții pentru camere (afară de locuințele private) și pentru scalde.

Drumul de la gară spre stațiune[modifică]

Îndată ce părăsim gara cea frumoasă zidită de A.W.Serres. directorul peste edificiile private ale societății de căi ferate austro-ungare, trecem podul Pribo peste Bella-Reka unde aceasta se varsă în Cerna. În scurtă îndepărtare se vede în dreapta, satul Peceneasca, apoi printr-o înverzită vale cu stânci ajungem acum în cheia Cernei pe drumul romantic pe care veniseră odinioară Romanii cu zeii și cultura lor peste care a străbătut semiluna; e calea pe care în anul 1735 contele Hamilton a redescoperit Băile lui Hercule. Soarele culturii din acel timp din nou adumbrește valea Cernei. După 12-15 minute, ajungem la podul de fier în care și trecem pe țărmurele stâng al Cernei, unde se începe granița văii băilor. În dreapta, zărim grădina din Curtea- Maiere, în stânga casa spălătorilor; pe partea Curții- Maiere, foarte aproape de ea e vila Albrecht- Lorenz a cărei proprietăreasă Iosefina Albrecht-Lorenz de curând a editat o descriere ilustrată a Băilor lui Hercule Pe o dâlmă este ridicată cu bun gust vila Dr. A. Popoviciu ca un templu Aesculap, iar în stânga e vila Kont. În dreapta ne salută foresteria, locuința forestierului Coloman Dereseny. Pe țărmurele drept al Cernei, observăm vila St. Popoviciu și vila Terfaloga închise de păduri înverzite, de prăpastii înfiorătoare și de înalte stânci țepușe (ascuțite) prestându-ne o frumoasă icoană de sălbăticiune împresurată de vulturi puternici și unde ursul nu se rușinează a-și căuta cuibul - închise de munți cu pădure între care apare belvederea Coronini și înconjurate de murmurul și șoaptele sălbaticului și bogatului în păstrăvi și alți pescuți - râuleț Cerna. Așa călătorim în sânul văii și cu deosebire dimineața și seara, când soarele răsare și apune i se pare călătorului ca cel mai plăcut " bine-ai venit" și această frumusețe a naturii se mărește prin melodioasa cântare a locuitoarelor înaripate din tufe și pădure, cu deosebire prin puternicul răsunet al privighetoarei.Atunci călătorul obosit de lungul drum, dar întărit de balsamul aerului exclamă din pieptul său: "Întru adevăr, Higiea aici și-a așezat tronul".

DESCRIEREA STAȚIUNII CU EDIFICIILE ȘI FRUMUSEȚEA LOR[modifică]

Cu inima plină de plăcere ajungem acum în Curte Fraancisc, în apropierea ei casa săracilor și peste Cerna fântâna Iosif, apoi fântâna arteziană care servește pentru adăparea băii Szapory și care în urma dispozițiilor renumitului geolog Wilhelm Zsigmondy s-a săpat într-o adâncime de 275 de metri. Puține minute încă și am sosit în însuși locul de cură din care în dreapta pe deal ne salută din verdeață capela greco-orientală, acesteia se alătură baia Maria cu școala de înotat; pe țărmurele drept al Cernei găsim edificiul r. u. de inspecțiunea băilor,vila Nestarovics oficiul de poștă și telegraf și pe țărmurele stâng hotel Taiartzy. atelierul dr fotografie Wippler, în față se ridică vila diecesii Caransebeșului, odinioară casa de graniță, Hotel Goth, casa servitorilor din băi, casa de flori , casa din grădină, brutăria Goth, măcelăria Leritz, ospătăria israelită, lăcătăria Seillmoser; acum vedem un edificiu mare compus din adevărată armonie și grație artistică - Curtea Rudolf și lângă aceasta apare împroptit de dealul bogat în fag și stejar strălucitul salon de cură; de pe fața-i plăcută ne zâmbește dulce; Saluti et Laetitiae!(Sănătății și bucuriei!), Înaintea lui se află frumosul parc Gisela împodobit cu plantațiuni de flori și grupuri de tufiș, cu fântâni săritoare( arteziene), terase toate de marmoră, pavilion pentru muzică adevărat ornament al văii verde ca smaraldul de unde se pot vedea toate înălțimile amintite deja la parcul Gisela; se mai află și grota de băut apă proaspătă din cele mai întrebuințate ape minerale Pe ambele părți ale salonului de cură este bazarul și în jurul parcului în semicerc o promenadă acoperită care împreună salonul de cură cu două edificii- Curtea Rudolf și Francisc Iosif, așa încât din baia Maria și scalda de înotat poți trece sub acoperiș prin curtea Rudolf, Bazar,Francisc Iosif, baia Carolina, curtea Francisc, curtea Teresia în baia Luduvic depărtare cam de 1000 de pași. Curtea Rudolf și Curtea Francisc împreună cu salonul de cură sunt Împreunate cu salonul de cură încât ai crede că aceste 3 clădiri pompoase sunt o unică creațiune a artei. Față în față cu Curtea Frabcisc Iosif e vila Elisabeta Tatartzy în care Maiestatea Elisaveta împărăteasa și regina Elisaveta s-a prea îndurat a petrece din 4 aprilie până în 13 mai 1887. Toate aceste edificii s-au zidit sub conducerea profesorului de la politehnicul c. r. din Viena, cavaler de Doderer. Acesta a compus planul și cu geniala mână de artist a știut folosi avantajele mărețe ale terenului. Formele edificiilor ne aduc în memorie orientul aproape și pompa culorilor din salonul de cură însoțită de lumină briliantă redeșteaptă în cercetător farmecul poveștilor orientului.Icoana se încheie prin frumosul edificiu al băii Szapory care zace pe malul drept al Cernei în față cu vila Tatartzy și cu salonul de cură. Acesta e cel mai nou și cel mai grandios edificiu zidit în urma dispoziției ministrului de finanțe și chemat a împuțina lisa de băi de mult dorită. Minunatul salon de așteptare cu fântânile săritoare(arteziene), coridoarele cele frumoase, spațioasele cabine de scaldă, exteriorul cel splendid în bogăția epocii renașterii italiene formează o creațiune impozantă a bravului artist arhitectul Ignația Alpar din Budapesta. Acest edificiu întocmai ca la timpul său Curtea Rudolf și baia Maria cu școala de înotat s-a zidit în cursul anilor 1883-1886. Grupa mijlocie a băii Szapary este încoronată de o cupolă și înaintea mijlocului acestui edificiu s-a întocmit o cale înspre vale acoperită, de unde un îngust pod de fier în cerc duce în parcul Gizela , pe malul stâng al Cernei. În capătul curții Francisc Iosif duce un pod de piatră jumătate acoperit în piața băilor.Pe țărmurele drept al Cernei este baia Elisaveta împreunată cu curtea Ferdinand, în față curtea Terezia și baia Ludovic; sfâșitul băilor îl formează mica capelă romano- catolică îndepărtată de ce greco-catolică, amintită deja, cam de 1100 de pași- în câteva minute ajungem la fântâna Carol și băile Hercule și mai departe în frumoasa vale bogată în variațiuni pitorești care înveselesc inima sănătosului și bolnavului, în plăcuta priveliște a băilor lui Hercule cu putere vindecătoare.

ATENȚIONAREA FĂCUTĂ DE CAROL TATARTZI[modifică]

De la anul 1854 am preluat după moartea tată-meu, care venise în anul 1844 ca arendaș aici arenda asupra mea. În lungul curs al acestor ani, am avut ocaziuni destule a observa întru adevăr minunate vindecări. P.T. Oaspeții sunt rugați a se adresa în privința camerelor, scăldilor și altor deslușiri dorite, de-a dreptul către mine.

               Băile lui Hercule, în anul 1888
                       Carol Tatartzi, Prim Arendator
                    ----------------  .  ---------------.