Autor:Grigore Trancu-Iași

Grigore Trancu-Iași
[[Image:|200px]]
 n. 23 octombrie 1874, Târgu Frumos
 d. 7 ianuarie 1940, București
 om politic, economist, avocat, profesor universitar, scriitor și memorialist
  Biografie în limba română
  [[|Citate în limba română]]
  [[|Multimedia la Commons]]

Operă[modifică]

 • Societăți cooperative. – Iași, 1899.
 • Cursul schimbului și dobânda. – Iași, 1900.
 • Rolul registrelor comerciale în faliment. – București, 1901.
 • În chestia moratorului. – București, 1905.
 • Administrațiunea societăților anonime. – Iași, 1905.
 • Galații și tarifele de transport (în colaborare cu d. Aurel Bunea). – 1906.
 • Absolvenții școalelor comerciale și comercianții noștri. – Focșani, 1911.
 • Concepția juridică a bancrutei. – București, 1912.
 • Responsabilitatea administratorilor în societățile ano-nime. – București, 1912.
 • Câteva articole în chestiunea meseriașilor și muncitorilor. – Galați, 1912.
 • Depozite spre fructificare. – București, 1913.
 • Curs de comerț și contabilitate, pentru școale comerciale superioare. – București, 1914.
 • Starea funcționarului. – Galați, 1914.
 • Muncitori și Meseriași. – Galați, 1914.
 • Discuțiunea asupra legei măsurilor excepționale. – Monitor, 1914.
 • Raportul bugetului Ministerului de Finanțe. – Monitor, 1916.
 • Legea cerealelor. – Monitor, 1916.
 • Cum mi-am făcut datoria. Activitatea mea parlamentară în Camera de revizuire. – 1914.
 • Măsurile economice și financiare în timpul războiului actual. – București, 1915.
 • Legea măsurilor excepționale, în vederea mobilizărei. Observațiuni prezentate în cameră. – Galați, 1915.
 • Drept comercial, opțiuni și controverse. – Registre, Vânzări, Societăți, Cambii, Falimente, etc.
 • Reforma agrară și electorală. – (Discurs rostit în cameră).
 • “Bibl. Partidului muncii” No. 4. – Iași, 1917.
 • Patru ani în constituantă. Activitatea mea parlamentară de la 1914-1918. (Cuvântări, propuneri, rapoarte, întrebări). – Bârlad, 1918.
 • Activitatea mea parlamentară la Iași, (Iunie-Octombrie 1918). – Chestiuni economice și financiare. – Sindicate industriale. – Banca Națională. – Buget provizor. – Centrala devizelor. – Credite funciare. – Organizarea muncii. – Impozit asupra beneficiilor de război. – Înprumuturi. – Edit. Stănciulescu, 1919.
 • Legea regulamentării conflictelor de muncă. (Expunere de motive – Discurs). – 1920.
 • Legea sindicatelor profesionale. (Expunere de motive). – 1921.
 • Legea vagabondajului și cerșetoriei. (Expunere de motive). – 1921.
 • Legea încurajării construcțiilor. (Expunere de motive). – 1921.
 • Legea plasării. (Expunere de motive). – 1921.
 • Activitatea mea ca ministru al Muncii. (Martie 1920-Decembrie 1921). – București, 1922.
 • Noțiuni elementare de comerț și contabilitate. – Editura Socec & Co. 1925, București.
 • Probleme sociale. – Edit. Stănculescu, 1923, București.
 • Problema locuințelor. – Edit. Stănculescu, 1923, București.
 • Colaborarea capitalului străin. – 1923.
 • Pledoaria mea, în procesul Christescu. – 1924.
 • Rolul Galaților în viața neamului. – 1924.
 • Organizarea Internațională a muncii. – 1924.
 • Pro Domo. – București, 1926.
 • Jean Jaurès. – Colecțiunea “Probleme și idei”. – 1925.
 • Cetind pe Romain Rolland. – București, 1926.
 • Codul Cooperației. – București, 1926.
 • Prieteni dispăruți. – București, 1926.
 • Cântecul vârtelniței. – București, 1926.
 • Cooperația. – București, 1926.
 • Noi orientări economice. – București, 1927.
 • Eroismul Bunătăței. Ludwig von Beethoven. – Craiova, 1927.
 • Camerele de Muncă și Consiliul Superior al Muncii. – Discurs, 1927.
 • Ce am realizat. – activitatea mea ca ministru 1926-1927. – București, 1926.
 • Discurs la legea construirei de locuințe. – București, 1926.
 • Regele Ferdinand I și problemele sociale. – București, 1928.
 • Drept aerian. – București, 1928.
 • Legislația muncitorească și cooperatistă. – București, 1928.
 • Animatori. – Brăila, 1929.
 • Cehoslovacia. – București, 1929.
 • Cartea mare și cartea mică. – București, 1929.
 • Cooperația și clasele orășenești. – București, 1929.
 • Aspecte economice. – 1930.
 • Prin solidaritate la izbândă. – 1930.
 • Societăți anonime. – Teză de doctorat. 1930.
 • Creatori. – 1930.
 • Contabilitatea meseriașului. – 1930.
 • Înfăptuiri. –Conferință ținută la Ateneul Român. – 1930.
 • Un deceniu de politică socială. – 1931.
 • Vrem prin muncă altă soartă. – 1930.
 • Ritm nou. Dezbateri parlamentare. – Iunie-Iulie, 1931.
 • Spre alte zări, conferință ținută la Ateneul Român. – 1931.
 • “Drepturi civile femeilor”. – Edit. “Curierul judiciar”, 1932.
 • “Zi de zi”, de strajă la interesele obștești în Parlamentul țării. – Noembrie 1931-Aprilie 1932. – Edit. Tipografiile Române-Unite, 1932.
 • Eminescu Economist. – 1933.
 • Ciclul realizărilor (5 conferințe la Ateneul Român). – 1933.
 • Rolul librarului ca factor cultural – 1933.
 • Cronici juridice. – Edit. “Curierul judiciar”, 1933.
 • Curs de Corespondență Comercială Română. – Partea I și II, 1932-33.
 • Amintiri ieșene. – București, 1933.
 • Drept aerian. – Ed. II. (Edit. “Arpa”, 1933).
 • Meseriașul în fața marei industrii. – București, 1934.
 • Corespondența comercială din punct de vedere al vânzărei. – București, 1934.
 • Relațiunile Administrațiilor Publice cu Publicul. – București, 1934.
 • Cultura Oficială și Neoficială. – București, 1934.
 • Aviația în slujba expansiunei economice. – București, 1934.
 • Beethoven, Chopin, Enescu. – 1935.
 • Corespondența Comercială Română, Partea I, II, III. – 1931-1935.
 • Școala Contribuabililor. – București, 1935.
 • Emil Verhaeren. – București, 1936.
 • Pro Polonia. – București, 1936.
 • Începuturile Ministerului Muncei. – București, 1936.
 • George G. Mârzescu. – București 1936.

Lucrări publicate în franceză[modifică]

 • La Réglementation des conflits du Travail en Roumanie. – București, 1926.
 • Le comerce interieur et exterieur de la Roumanie, în colaborare cu George Stroe. – București, 1926.
 • Le législation sociale en Roumanie. – București, 1926.
 • La Roumanie au Travail, în colaborare cu George Stroe. – București, 1927.
 • La coopération et les classes sociales moyennes. (Communication presentée au XIV Congrès international d’Agriculture). – București, 1929.
 • Rapport presenté à la 27-ième conférence de l’Union interparlamantaire. – București, I. X. 1931.
 • La législation sociale en Roumanie (extrait du Bulletin de la Société de législation comparée roumaine). – Bucharest, 1936.
 • Réalisation roumaines dans le domaine du droit ouvrier. (conférence tenue à l’Université de Poznan Pologne). – Bucharest, 1936.