Acordul Averescu-Racovski

Jump to navigation Jump to search
T R A T A T
între România și Rusia
- semnat la 9 martie 1918 -


ARTICOLUL 1.

România acceptă să evacueze Basarabia în decurs de două luni. Ea va evacua imediat punctul strategic de la Jebriany, poziție situată la extremitatea din aval a golfului de lângă gura de vărsare a Dunării. Toate pozițiile evacuate de trupele române vor fi ocupate imediat de trupele ruse. La sfârșitul celor două luni va rămâne în Basarabia doar un detașament de zece mii de oameni, pentru a asigura paza depozitelor și liniilor de cale ferată.

ARTICOLUL 2.

La semnarea tratatului, gărzile basarabene trec sub controlul milițiilor locale, orășenești sau naționale. Comandanții militari români renunță la dreptul lor de a aresta, precum și la toate funcțiunile generale judiciare și administrative, iar acestea vor fi exercitate doar de autoritățile locale alese.

ARTICOLUL 3.

Cetățenii români arestați în Rusia vor fi schimbați cu ofițeri și soldați ai forțelor revoluționare ruse arestați în România.

ARTICOLUL 4.

România se angajează să nu întreprindă niciun fel de acțiune ostilă, militară sau de altă natură, împotriva Consiliului Muncitorilor și Țăranilor din Federația Republicană Rusă și nici nu va sprijini astfel de acțiuni intreprinse de alte state.

ARTICOLUL 5.

Rusia acceptă să pună la dispoziția României excedentul de cereale din Basarabia, după satisfacerea nevoilor populației locale și a trupelor ruse. Pe de altă parte, România are dreptul de a cumpăra din restul Rusiei produsele necesare pentru a susține populația din România aflată acum pe teritoriul Basarabiei (pește, ulei, zahăr, gereale etc.).

ARTICOLUL 6.

Rusia returnează României punctele de distribuire a alimentelor construite de Aliați și destinate alimentării populației României.

ARTICOLUL 7.

În cazul în care Armata României este forțată să abandoneze teritoriul României, ea va găsi refugiu și susținere pe pământul rusesc.

ARTICOLUL 8.

În situația unei acțiuni comune împotriva statelor inamice și a aliaților lor, se va stabili contactul între Înaltul Comandament al armatelor ruse, Consiliu și România.

ARTICOLUL 9.

Pentru soluționarea eventualelor litigii dintre România și Consiliului Muncitorilor și Țăranilor  din Federația Rusă, se va constitui o comisie internațională la Odesa, Kiev, Moscova, Petrograd Iași și Galați, formată din reprezentanți ai Rusiei, României, Angliei, Franței și Statelor Unite ale Americii.

ARTICOLUL 10.

În temeiul acordului, consulul general al României la Moscova a propus Comisariatului pentru Afaceri Externe reluarea relațiilor oficiale și restituirea către partea română a depozitelor de distribuție din Rusia. Comisariatul a acceptat prima solicitare și a propus ca realizarea celorlalte puncte din tratat să fie urmărită de către comisia internațională.[1]

Note[modifică]

  1. Roumania-Russia: Treaty between Roumania and Russia, signed 9 March, 1918 in Text of the Roumanian „Peace” (with maps); Government Printing Office; Washington; 1918; pp. 205-206 (traducere din limba engleză)