Acatistul Slavei Dumnezeiești

Sari la navigare Sari la căutare
Acatistul Slavei Dumnezeiești
de Autor Neidentificat

Acatistul Slavei Dumnezeiești
Rugăciunile începătoare

Condac 1

Celui ce prin măreția Slavei Sale pe toate le-a întocmit
și cu strălucire sfântă le-a luminat, laudă și cinstire să-I aducem
cântând: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Icos 1

Slava Ta Doamne a fost înainte de a fi lumea noastră
văzută, iar lumea nevăzută a Îngerilor Te slăvește Doamne așa:
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Cel Mare!
Slăvit să fii Dumnezeule Atotputernic!
Slăvit să fii Dumnezeule Atotcreator!
Slăvit să fii Dumnezeule Atotștiutor!
Slăvit să fii Dumnezeule Preaiubitor!
Slăvit să fii Dumnezeule Preamilostiv!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 2

Sfântul Tron al Luminii Preasfinte, este înconjurat de Sfinții Serafimi, de Sfinții Heruvimi, de
Sfinții Îngeri de la Tron, de-a dreapta și de-a stânga, care cântă cu toții: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2

Stând în jurul Tronului Slavei Tale, Heruvimii cei cu ochi mulți, Serafimii cei cu șase aripi și
Îngerii cei maiestuoși cântă cu drag din toată ființa lor și slăvindu-L pe Dumnezeu spun așa:
Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu!
Slavă Măririi Tale Cerești!
Slavă Strălucirii Tale Sfinte!
Slavă Puterii Tale nemăsurate!
Slavă Iubirii Tale Sfinte!
Slavă Persoanelor Dumnezeiești!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 3

Sfinții Arhangheli, fiind chemați la raport Dumnezeiesc, în fața Sfântului Tron Divin își acoperă
fețele lor cu aripile, văzând Preastrălucită Lumina Ta și cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3

Cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil și Salatiil, stând în
fața Slavei Tale Doamne, mărire neîncetată Îți aduc Ție spunând așa:
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Savaot!
Slăvit să fii Tată Ceresc!
Slăvit să fii Fiule Minunat!
Slăvit să fii Duhule Sfânt!
Slăvit să fii Dumnezeule Necuprins!
Slăvit să fii Dumnezeule Neînvins!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 4

Treapta de mijloc a Sfintelor Puteri Cerești: Sfintele Stăpânii, Domnii, Începătorii și Scaune
Cerești, Îl preaslăvesc neîncetat pe Dumnezeu, cântând în Ceruri cântec răsunător: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4

Minunatele Domnii, Stăpânii, Începătorii și Scaune Cerești, lucrează neîncetat pentru evoluția
cerească și niciodată nu obosesc, iar pe Atotputernicul Dumnezeu Îl preamăresc așa:
Slăvit să fii Împărate Ceresc!
Slăvit să fii de toți aleșii Tăi!
Slăvit să fie Numele Tău!
Slăvită să fie lucrarea Ta!
Slăvită să fie gândirea Ta!
Slăvite să fie poruncile Tale!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 5

Sfintele Începătorii, cu Sfinții Îngeri Scriitori și cu Sfinții Îngeri Pǎzitori, pe lângă activitatea
lor minunată, Îl preamăresc pe Bunul Dumnezeu cântând spre Slava Sa: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5

Minunații Îngeri Pǎzitori ai oamenilor, ai bisericilor, ai localităților, împreună cu Îngerii
Scriitori, ai celor care nu sunt botezați și cu cei care scriu faptele îngerești sau ale Sfinților
Arhangheli, Îl slăvesc pe Dumnezeu, în chip minunat spunând din inimă așa:
Slavǎ Ție Doamne, cǎ dai misiuni minunate!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ dai celor aleși lucrări binecuvântate!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ești Îndurător!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ești Iertător!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ești Cel mai Minunat Sfințitor!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ești Nespus de Iubitor!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 6

Sfinții Heruvimi cu misiuni speciale pe Pământ sau în Univers, împreună cu toți Sfinții Îngeri,
care au porunci Dumnezeiești deosebite, cântă din toată ființa lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6

Misiunile îngerești, heruvimice, serafimice, sau cele ale Sfinților Arhangheli, sunt înfăptuite
cu strășnicie, în orice condiții, nefiind oprite de nici un fel și cu toții Îl slăvesc pe Dumnezeu așa:
Slăvit să fii Stǎpâne al tuturor veacurilor!
Slăvit să fii Stǎpâne Prealuminat!
Slăvit să fii Stǎpâne Preaminunat!
Slăvit să fii Stǎpâne Preaînvățat!
Slăvit să fii Stǎpâne Preaînțelept!
Slăvit să fii Stǎpâne Preabinecuvântat!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 7

Cei ce scriu cărțile veacurilor sunt Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii, Începătoriile, Domniile,
Îngerii minunați și foarte evoluați. Ei fac o statistică a faptelor bune și a faptelor rele din veacurile care
s-au scurs și prezentând raportul lor Domnului Iisus Hristos, cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7

Toți cei care au scris aceste cărți minunate au înfăptuit o Poruncă Divină timp de o sută de
ani, fără încetare, iar noi iubindu-L pe Dumnezeu, Îl preamărim din toată inima așa:
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ai pus slujitorii Tăi să scrie tot!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ totul se împlinește minunat!
Slavǎ Ție Doamne, pentru previziunea Ta!
Slavǎ Ție Doamne, pentru efortul Tău cel sfânt!
Slavǎ Ție Doamne, pentru ordinea cea desăvârșită!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ nimic nu lași necontrolat!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 8

Maica Domnului nostru Iisus Hristos Te slăvește Doamne în Ceruri, împreună cu tot Soborul
Ei cel Sfânt și minunat și înalță cântare sfântă și binecuvântată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8

Sfântul Ioan Botezătorul cu Soborul, împreună cu Sfinții Apostoli și cu Soboarele lor și cu cei
care au fost întocmai cu Apostolii, Constantin cel Mare și Elena - mama sa, Te preamăresc Doamne așa:
Slavǎ Ție Doamne, pentru izbânda creștină!
Slavǎ Ție Doamne, pentru lucrul minunatei propăvăduiri!
Slavǎ Ție Doamne, pentru Evanghelia Minunatului Tău Fiu!
Slavǎ Ție Doamne, pentru calea luminoasă pe care ne-ai arǎtat-o!
Slavǎ Ție Doamne, pentru minunata Cruce, care s-a găsit după trei sute de ani!
Slavǎ Ție Doamne, pentru tot ajutorul Tău!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 9

Sfinții Prooroci Te-au auzit, Te-au văzut și Te-au simțit Doamne, fiecare în felul lui, dar cu
toții au făcut lucrare sfântă, pentru Slava Numelui Tău, cântând din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9

Viața Proorocilor pe Pământ a fost diferită și propăvăduind Adevărul Dumnezeiesc fiecare
dintre ei, chiar supuși la chinuri grele, Te slăveau pe Tine Doamne, spunând cu dragoste așa:
Slavǎ Ție Doamne, cǎ noi cu dreptate am slujit!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ceea ce ne-ai spus noi am scris!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ceea ce am auzit noi am vestit!
Slavǎ Ție Doamne, pentru darul pe care ni l-ai dat!
Slavǎ Ție Doamne, pentru învățăturile Tale sfinte!
Slavǎ Ție Doamne, pentru întărirea pe care ne-ai dat-o nouă!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 10

Sfinții Mucenici și Sfintele Mucenițe au avut un curaj grozav de a-i înfrunta pe dușmanii cei
văzuți cât și pe cei nevăzuți și, din tot sufletul, I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10

Neținând deloc la viața lor pământească, Sfinții Mucenici și Sfintele Mucenițe, Îl lăudau pe
Dumnezeu și în ultimul ceas al vieții lor, și luând sfintele cununi ale muceniciei spuneau așa:
Slavǎ Ție Doamne, Care faci minuni!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ în Patria Cerească ne chemi!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ ne-am lepădat de cele trecătoare!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ Împărăția Ta este neînchipuit de mare!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ adevărul ni l-ai arǎtat!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ pentru adevăr noi am luptat!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 11

Toți cinstitorii și iubitorii de Dumnezeu, de la cel mai mic, până la cel mai mare, de la cel mai
bogat, până la cel mai sărac, cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11

Toți Sfinții Ierarhi, cuvioșii, pustnicii, drepții, cei curați cu fecioria, Te-au slăvit pe Tine
Doamne, în toată viața lor spunând cu dragoste sfântă, din inimă așa:
Slavǎ Ție Doamne, Cel Bogat în daruri!
Slavǎ Ție Doamne, cǎ fiecăruia ai dat câte un dar!
Slavǎ Ție Doamne, pentru ocrotirea Ta!
Slavǎ Ție Doamne, pentru toate câte ne-ai dat!
Slavǎ Ție Doamne, pentru tot ce ai să ne mai dai!
Slavǎ Ție Doamne, pentru viața aceasta trecătoare!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 12

Doamne Dumnezeule și cele mai evoluate Personalități Cerești, chiar dacă au un anumit grad de
autonomie cerească, pe Tine Te slăvesc, Te laudă și Îți cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12

Toți cei din Ceruri, personalitățile spirituale mai evoluate decât Heruvimii și decât Serafimii
înalță imnuri de slavă sfântă și mărindu-Te, Doamne Dumnezeule, Îți spun așa:
Slăvit să fii Doamne, pentru colaborarea Ta cea Minunată!
Slăvit să fii Doamne, pentru Înțelepciunea Ta cea nemăsurată!
Slăvit să fii Doamne, pentru lucrările Tale cele știute de noi, cât și pentru cele neștiute de noi!
Slăvit să fii Doamne, pentru Smerenia Ta deosebită!
Slăvit să fii Doamne, pentru binecuvântarea pe care o dai celor care Te iubesc pe Tine!
Slăvit să fii Doamne, pentru Puterea Ta nemăsurată!
Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 și condac 1)

O! Preaslăvite și Multîndurate, Doamne Dumnezeule, primește și de la noi acest imn de Slavă
Sfântă, așa cum pe toate le primești de la Sfinți, de la Îngeri, de la Sfintele Puteri Cerești și de la
Preasfânta și Preacurata Fecioara Maria. Nu ne lua în seamă nevrednicia noastră pământească, ci ne
întărește și ne ajută, ca să Te slăvim și să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune de slavă către Bunul Dumnezeu

Doamne Dumnezeule Cel Preaslăvit, Tată Ceresc, Fiule și Duhule Sfânt, ajută-i pe robii Tăi
să se smerească și să lucreze numai cele bune, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Nu ne lăsa pe
noi să greșim, ci ne îndreaptă, cu îndreptare sfântă și blândă, atât pe noi cât și pe urmașii noștri, care
vor fi să fie, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule Îți
mulțumim pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverși asupra noastră, pentru toate
Binecuvântările Tale Sfinte, pentru că ești Multiubitor, Multmilostiv și Multrăbdător. Ne-ai dat
simțurile noastre ca să admirăm desăvârșirea și minunea creației Tale, pentru care, Doamne
Dumnezeule, Te Slăvim, Te lăudăm și Îți mulțumim! Amin!

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.