Acatist de mulțumire către Dumnezeu Tatăl

Sari la navigare Sari la căutare
Acatist de mulțumire către Dumnezeu Tatăl
de Autor Neidentificat

Rugăciunile începătoare

Condac 1

Tată Ceresc, Preasfânt și Preaplin de Iubire, Doamne
Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Doamne Duhule Sfânt,
Lumina vieții noastre, Treime Sfântă, care ai făcut toate cele
văzute și nevăzute și pe noi ne-ai binecuvântat cu multe daruri
cerești, ne închinăm Ție. Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim
Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Icos 1

Treime Sfântă și Multmilostivă luminează-ne cu
Lumina Ta cea Sfântă! Deschide-ne inimile ca să creștem în ele
sămânța Iubirii Tale Sfinte, pe care ai sădit-o la nașterea noastră
în această lume.
Iți mulțumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântatși ne-ai dat viață!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cerești care ne ajută!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru Sfinții Îngeri Pǎzitori!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre și pentru prietenii noștri!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru toate frumusețile, bogățiile și darurile Tale sfinte!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru iluminarea minților, inimilor și sufletelor noastre!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 2

Tată Ceresc, Putere Absolută și Sfințitoare, în fața Căruia se închină toate Sfintele Puteri
Cerești și Îngerești, ne-ai creat pe noi oamenii din Iubire și Lumină Sfântă și ne-ai dat liberul arbitru.
Cu smerenie Îți dăruim iubirea și mulțumirea noastră și Îți cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2

Doamne, Tată Ceresc, ajută-ne să creștem în inimile noastre iubirea pentru Tine și pentru aproapele
nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre și cu genunchiul plecat să-Ți mulțumim:
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru casa noastră - Pământul!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru lumina și căldura Soarelui!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre ființă!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru acoperișul de deasupra capului!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru toate simțurile noastre!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 3

Cu ce cuvinte să-Ți mulțumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare clipă ne fac
viața îmbelșugată și frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne! Suntem nevrednici, dar putem să-Ți
oferim în dar iubirea noastră necondiționată și să-Ți cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3

Tată Ceresc iartă-ne că greșim atât de des! Iartă-ne pentru toate cererile noastre nesfârșite!
Iartă-ne că nu știm să-Ți mulțumim și că suntem atât de puțin recunoscători, deși suntem praful și
pulberea Pământului! Iartă-ne pentru orbirea și împietrirea noastră în fața infinitei Tale iubiri, bunătăți,
milostiviri și răbdări.
Îți mulțumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ție!
Îți mulțumim Tată Ceresc, că ne ierți păcatele, oricât de grele ar fi ele!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru Învățătura Cerească pe care ne-o dai!
Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!
Îți mulțumim Tată Ceresc, că ne dai înțelepciune și putere în credință!
Îți mulțumim Tată Ceresc, că ne aperi de cel viclean și rău!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 4

Tatăl Ceresc ne iubește atât de mult, că L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus
Hristos, Mântuitorul, ca să se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Tainică a Sfântului
Duh, să pătimească pentru ridicarea noastră din păcat, să moară și să Învieze a treia zi, după Scripturi
și apoi să se Înalțe la Ceruri și să stea de-a dreapta Sa, până la Judecata de Apoi. Cu recunoștință să-I
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4

Domnul Iisus Hristos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatǎlui Ceresc. El este Iubire Pură,
Compasiune, Milostivire și Răbdare, și iartă pe orice păcătos care se căiește cu adevărat și se roagă
pentru iertare.
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru iubirea Ta sfântă pentru noi păcătoșii!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru compasiunea Ta infinită!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârșită!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru blândețea și bunătatea Ta absolută!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru înțelegerea Ta față de greutățile vieții noastre!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 5

Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus Sfânta Evanghelie. Ne-a arǎtat că El este
Calea, Adevărul și Viața. Urmând învățătura Sa, iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice și
iubindu-l pe aproapele nostru ca pe noi înșine, avem cheia către Împărăția Cerurilor și către viața
veșnică. Cu recunoștință, credință și iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5

Doamne Iisuse Hristoase i-ai îmbrăcat pe Apostolii Tăi cu Putere de Sus și cu Lumină Sfântă.
Îmbracă-ne și pe noi Doamne, în Lumina Sfintei Treimi, dă-ne putere în credință, luminează-ne,
iartă-ne și ajută-ne să fim cu Tine acum și după moarte.
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru toate învățăturile Tale sfinte!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru împărtășirea cu Sfântul Tău Trup și Sânge!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările și greutățile vieții!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli și de patimi!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta, ca armă asupra celui viclean și rău!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 6

Doamne Iisuse, la Judecata de Apoi cercetează-ne pe noi cei de acum și pe cei adormiți de
veacuri, după Marea Ta Milostivire și nu după păcatele noastre. Ajută-ne Doamne în această viață, cu
Îngerii Tăi de Lumină, să rămânem toți pe Calea spre Împărăția Ta. Alături de cei adormiți Îți vom
cânta și noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6

Doamne Iisuse, Te rugăm scoate de la chinuri rudele, prietenii, cunoștințele noastre și pe toți
cei adormiți de veacuri. Ajută-ne și pe noi, ca să nu cădem în ispită, să ajungem în Rai spre Slava Ta,
spre mântuirea noastră și bucuria Sfinților Îngeri Pǎzitori. Facă-se Voia Ta, Doamne!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubești atât de mult!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că scoți de la chinuri pe cei pentru care ne rugăm!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deși suntem răi și păcătoși!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogății pentru sufletele noastre!
Îți mulțumim Doamne Iisuse, pentru cei care ne îndreaptă spre Tine!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 7

Tată Ceresc Îți mulțumim că la Sfântul Botez trimiți Duhul Sfânt să sfințească apele, să
îmbrace oamenii în Hristos, să le dăruiască Înger de Pază pe drumurile vieții. Cu iubire sfântă Îți
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7

Duhule Sfânt, Dătătorule de viață vino și Te sălășluește întru noi! Luminează-ne cu Lumina
Ta cea Sfântă ca să nu greșim drumul și călăuziți de Tine să ajungem în Împărăția Cerească, unde
Îngerii cântă: Osana!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni ești!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, Vistier al bunătăților și Dătătorule de Viață!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, că Te sălășluiești întru noi și ne călăuzești cu Lumina Ta!
Îți mulțumim Duhule Sfânt pentru toate darurile Tale sfinte, știute și neștiute de noi!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlinești!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 8

La Cincizecime Duhul Sfânt a coborât Harul Său peste Apostoli și peste Maica Domnului,
iluminându-i. Aceștia au dus oamenilor Cuvântul Lui Dumnezeu și au creat Sfânta Biserică
Apostolică. A fost bucurie în Ceruri și Îngerii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8

Doamne, Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău și Lumina Ta cea Sfântă și peste noi,
păcătoșii robii Tăi. Imn de laudă și de mulțumire Îți aducem.
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru Lumina Ta cea Sfântă!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru creația Ta văzută și nevăzută!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru arta și frumusețea lucrărilor Tale!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru desăvârșirea creației Tale!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru imaginația Ta nelimitată!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârșită!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 9

Spirit Sfânt și Desăvârșit al Tatălui Ceresc, Putere Nelimitată, Împărate Ceresc Care pe toate
le împlinești, în fața Ta ne închinăm cu smerenie și cu speranța că ne vei ajuta, ca să nu greșim
drumul spre Împărăția Cerurilor. Cu inimi curate Îți cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9

Doamne Duhule Sfânt iartă-ne pentru orice greșeală a noastră față de Tine și întoarce-Ți fața
spre noi. Ne rugăm Doamne și pentru cei care nu se roagă, încă. Ajută-ne să devenim smeriți,
milostivi, iubitori de oameni și să Te iubim necondiționat.
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, că ne înveți să părăsim voile noastre cele rele!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile și bogățiile vieții!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, pentru prieteni și pentru dușmani!
Îți mulțumim Duhule Sfânt, că ne înveți să învingem necazurile și bolile!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 10

Domnul Iisus ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie și nouă Mamă bună și iubitoare. Ea ridică
rugăciunile noastre la Sfântul Tron Divin și se roagă la Preasfânta Treime ca să ne ajute în toate
cererile noastre cele îndreptățite. Cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10

Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, care este Împărăteasă în Cer și pe Pământ
și-I îndeplinește rugămințile. Să-I mulțumim cu evlavie Mamei Sfinte, pentru ajutorul Ei neprețuit și
să-I înălțăm rugăciuni de mulțumire.
Îți mulțumim Maică Sfântă, că Te rogi cu lacrimi pentru noi!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ne înveți să ne rugăm cu inima!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ne înveți să mulțumim și să ne smerim!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ne înveți să fim buni și milostivi!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ne înveți să-l ajutăm pe aproapele nostru!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ești pavăză împotriva celui viclean și rău!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 11

Domnul Iisus ne învață să o iubim pe Sfânta Fecioară și să-I cântăm imnuri Maicii Sale
Sfinte, care în genunchi se roagă necontenit, ca Dumnezeu să mai lase timp oamenilor, pentru
îndreptarea păcatelor. Pentru aceasta cu iubire, cu recunoștință și cu evlavie Îți cântăm Doamne:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11

Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri miraculoase multor icoane ale Sale, pentru ca toți
cei care cred și se roagă cu sufletul, țin post, fac fapte bune, să poată primi ajutor sfânt pentru ei și
pentru cei dragi lor.
Îți mulțumim Maică Sfântă, că ești întotdeauna alături de noi la greu!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că-i ajuți pe cei dragi nouă să se întoarcă la credință!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că-i călăuzești pe copiii noștri!
Îți mulțumim Maică Sfântă, pentru comunicările și aparițiile Tale sfinte!
Îți mulțumim Maică Sfântă, pentru icoanele Tale făcătoare de minuni!
Îți mulțumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii și pe cei adormiți!
Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 12

Tatăl Ceresc ne-a creat din Inima Sa mare și plină de iubire sfântă și ne-a trimis pe Fiul Său -
Domnul Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte Puteri Cerești, Sfinți Îngeri de
Lumină, Sfinți și Sfinte, ca să nu ne rătăcim pe drumurile vieții, să primim Lumina Sfântă și
Cereasca Învățătură, care să ne călăuzească spre casă, spre Împărăția Cerurilor. Recunoscători să-I
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12

 Tată Ceresc, numai Iubirea Ta nelimitată ne poartă de grijă și ne călăuzește în viață, ca să nu
greșim. Ajută-ne Doamne să căștigăm viața veșnică alături de Domnul Iisus!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra vieții!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru Harul și Darurile Sfântului Duh!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, că împlinești rugămințile Maicii Sfinte!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cerești care ne ajută!
 Îți mulțumim Tată Ceresc, pentru Toți Sfinții și pentru Sfinții Îngeri de Lumină!
 Îți mulțumim, Te slăvim și Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 și condac 1)

 Doamne, pentru că ne-ai dat viață și ne ajuți la fiecare încercare mai grea, de fiecare dată
când Te rugăm, Îți aducem în dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru
Tine și pentru semenii noștri și Îți mulțumim pentru toate! Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune

 Tată Ceresc Te rugăm primește această puțină rugăciune a noastră și iartă-ne greșelile
noastre făcute cu simțurile noastre, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu
știință sau cu neștiință, de la crearea noastră și până în prezent. Ajută-ne Doamne să devenim mai
smeriți, mai răbdători și din inimile noastre să se reverse iubirea pentru Tine. Ajută-ne Doamne să
devenim plăcuți Ție, prin toate faptele, gândurile și vorbele noastre. Luminează-ne Doamne, atât pe
noi, cât și pe cei adormiți. Îți mulțumim pentru toate! Doamne facă-se Voia Ta în veci peste noi toți!
Ajută-ne Doamne să fim cu toții în veșnicie alături de Tine, în iubirea Ta Sfântă! Amin!

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.