Înalt decret nr. 1451 din 18 august 1873

Sari la navigare Sari la căutare
[Înalt decret nr. 1451 din 18 august 1873]
18 august 1873


        No. 1,451. Inalt decret, prin care se reguléză de cine are a se purta în viitor drapelurile și stindardele.

Înaltă resoluție
„Se aprobă”
CAROL
Prea Înălțate Dómne

        Având în vedere că la trupele de cavalerie stindardele sunt purtate de adjutanțĭ-sub-oficierĭ;

        Având în vedere că la trupele de infanterie stindardele sunt purtate de oficieri;

        Sub semnatul pentru a statuta un singur mod de purtarea drapelurilor și stindardelor, am onóre a propune Mărieĭ-Voastre următórele dispozițiunĭ care le-am găsit fórte necesare:

        I. Stindardele și drapelele trupelor de cavalerie și infanterie, se vor purta în viitor de către adjutanțiĭ-sub-oficieri aĭ regimentelor.

        II. Aceștĭ adjutanțĭ-sub-oficierĭ vor fi asistențĭ în tóte ocasiile de actualiĭ oficierĭ port-drapelĭ aĭ regimentelor.

        III. Guarda drapeluluĭ la infanterie, se va compune din cincĭ sergențĭ luațĭ din companie, din care: duoĭ se vor aședa în șirul 1-iŭ, având la mijlocul lor pe adjutantul-sub-oficier, care pórtă drapelul, și la drépta lor oficierul asistent, iar ceĭ-alțĭ treĭ sergențĭ se vor aședa în șirul al 2-lea, în spatele sergenților șiruluĭ 1-iŭ.

        Dacă Măria-Vóstră va aproba acéstă propunere, o rog plecat sĕ bine voiască a sub-semna anexatul project de decret.

Sunt cu cel maĭ profund respect,
Prea Înălțate Dómne,
al Măriei-Vóstre,
prea plecat și prea supus servitor,
Ministru secretar de Stat la departamentul de resbel,
General Florescu

        No. 8,339.

——————————————

        Asupra raportuluĭ Ministruluĭ Nostru secretar de Stat la departamentul de resbel, No. 8,339;

        Am decretat și decretăm:

        Art. I. Stindardele și drapelele trupelor de cavalerie și infanterie, se vor purta în viitor de către adjutanțiĭ sub-oficieri aĭ regimentelor.

        Art. II. Aceștĭ adjutanțĭ sub-oficierĭ vor fi asistențĭ în tóte ocasiile de actualiĭ oficierĭ port-drapelĭ aĭ regimentelor.

        Art. III. Guarda drapeluluĭ la infanterie, se va compune din cincĭ sergențĭ luațĭ din companie, din care: duoĭ se vor așed̗a în șirul 1-iŭ, avênd la mijlocul lor pe adjutantul-sub-oficier, care pórtă drapelul, și la drépta lor oficierul asistent, éră ceĭ-l-alțĭ treĭ sergențĭ se vor așed̗a în șirul al 2-lea, în spatele sergenților șiruluĭ 1-iŭ.

        Art. IV. Și cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la ministerul de resbel, este însărcinat cu esecutarea acestuĭ decret.

        Dat în Sinaia, la 18 August 1873.

C A R O L                

        Ministru de resbel, gen. Florescu.