În amintirea lui Alecsandri

Sari la navigare Sari la căutare
În amintirea lui Alecsandri
de O. Carp
Publicată în revista Sămănătorul, anul V, nr. 42, 15 octombrie 1906


«Întinde cu mândrie aripele-ți ușoare,
«O, sufletul mieu vesel, o suflet fericit» !...
V. Alecsandri.

I

Gerul care amorțise lunca albă din Mircești
Vede suliți lungi de raze și lumină la ferești,
Și, ca-n ciuda lui și-a nopții, și a oarelor târzii,
Strălucește înăuntru fața mândrei poesiî.

Cu-o zâmbire fermecată scrie visătorul bard,
Pe când lemnele din sobă vesel pâlpâiesc și ard...
Nu-nțelege multe gerul, nici surâsu-i de-mpărat,
Dar îi lasă flori de ghiață, și se duce-nfiorat.

II

Abătându-se durerea pe la lunca din Mircești,
Întâlni odată casa cu lumină la ferești,
Unde-n ciuda ei, și-a nopții, și a oarelor târzii,
Strălucia, zâmbind cu farmec, fața mândrei poesii;

Mult a stat, privind la bardul cel atât e fericit,
Și ea, care-i fără milă, ca de milă s-a oprit:
Nu ’nțelese ’nduioșarea-i, dar un gând o îngrozi:
Mângâierea câtor inimi nu s-ar stânge într-o zi ?..,

Și durerea-nduioșată, apucând pe altă cale,
Lasă, bardului zâmbirea, și-ncântarea musei sale.

III

Gerul și durerea cruță, moartea însă nici-odată,
Și izvorul poesiei de supt fruntea-ncununată, —
Ca izvoarele de apă care răcoresc pământul,—
A secat pe totdeauna, — și-l acopere mormântul.

Supt, pământ sunt întunerec strălucitele comoare,
Ce-ar fi fost să fie încă mângâieri desfătătoare;
Dar tăcere!.... peste groapă-i, peste vremuri, peste soartă,
Trec în zbor cântări măiestre, care zâmbetul său poartă.

E aceiași tinereță, mândre aripe ușoare,
Suflet vesel ce-ncălzește, limpezime de izvoare,
Și, când zâmbetul colindă largul țerilor române,
Pare-o stea ce scânteiază și de-apururea rămâne.