Secerișul (Iosif)

(Redirecționat de la Secerişul (Iosif))

Secerișul
de Ștefan Octavian Iosif


Cîmpiile țin astăzi sărbătoare !
Prin holde coapte, fetele grăbite
Înoată pîn'la brîu, împodobite
Cu roșu mac și vinete cicoare...

Huiește secera fulgerătoare...
Bat mii de raze-n fețe dogorite.
Ușor se-nclină spicele-aurite,
Cad snopii-n șir... Cîntați, secerătoare !

Se clatină, lung țipă subt povară
Căruțele pe drumul alb de țară ;
Pocnind din bice, hăulesc flăcăii.

Apusul joacă într-un potop de pară :
Se duce craiul zilelor de vară
Spre alte lumi, departe-n fundul văii...