Viața Românească: Volumul VI, Anul II, Numerele 7, 8 și 9

Sari la navigare Sari la căutare
Viața Românească: Volumul VI, Anul II, Numerele 7, 8 și 9 (1907)
Iași (1907) - Redacția: Str. Română 4 - Administrația: Str. Manolescu 2


Tabela de materii[modifică]

I. Literatură[modifică]

II. Studii. Articole. Scrisori din Țările Române.[modifică]

III. Cronici[modifică]

IV. Miscellanea[modifică]

 • P. Nicanor & Co.


V. Recenzii[modifică]

Tabla de materii[modifică]

Nr. 7[modifică]

 • M. Sadoveanu. Însemnările lui Neculai Manea ... 5
 • George Ranetti. Grădina mea (fabulă) ... 25
 • Dr. A. Slătineanu. Un naturalist filosof ... 28
 • Gh. din Moldova. Poveste, „Recenzii", Conștiința (versori) 39
 • C. Hogaș. În munții Neamțului (spre Nichit) ... 41
 • D. Munteanu-Rînmic. Note și schițe din Dobrogaa ... 59
 • S. Fl. Marian. Ursitoarele (din mitologia romînă) ... 63
 • Gt. Viața Romînească în Bucovina (Naționalitățile din Bucovina după statistica din 1900) ... 77
 • S. Secula. Scrisori din Ardeal (O aniversare, etc.) ... 83
 • Leandru. Scrisori din Ardeal (Afacerea Vaida, etc) ... 88
 • Gh. Ranetti Cronici Bucureștene ... 91
 • Izabela Sadoveanu-Evan. Cronica Literară (Bovarysmul) ... 96
 • Dr. D. Călugăreanu Cronica Științifică (Înrudirea omului cu maimuța, etc.) ... 101
 • Dr. S Irimescu. Cronica Medicală (Rezultatele obținute în spitalul de tuberculoși) ... 105
 • I. G. Duca. Cronica Externă (Alianța Franco-Rusească) ... 108
 • P. Nicanor & Go, Miscellanea ... 113
 • Recenzii:
  • C. Rădulescu-Motru: „Din Psichologia Revoluționarului". - G. I.;
  • Sofia Nădejde: „Părinți și copii". - I. S.;
  • A. D. Xenopol: „Evoluția în Istorie", „Neconștiutul în Istorie"; -T. D.;
  • Nicolae Dobrescu: „Contribuție la Istoria Bisericei Romîne in secolul XV-lea", - T. D.;
  • M. P. Ciucă: „Despre acțiunea ipotermizării asupra unor infecțiuni experimentale", - D. C;
  • Dumitru N. Comșa : „Cîteva mijloace economice pentru îmbunătățirea soartei țăranului" - G. K.;
  • Ministrul Agirculturei, Industriei, Comerțului și Domeniilor: „Romînia, 1866- 1906" -G. K.; ... 118
 • Revista Revistelor : Luceafărul, Junimea Literară, Convorbiri, Revista Generală a Invățămintului, Școala. Anuarul Institutului Pedagogic-Teologic, Buletinul societății Geografice Romîne. Saptămîna, Economia Națională, La Nouvelle Revue, Mercure de France, La Revue des Idees, Revue Latine, Revue Generale des Sciences, Annales des Sciences, Annales des Sciences Naturelles, Nuova Autologie, Rivista d’Italia, Deutsche Revue, Sozialistiche Monatshefte, Contemporary Review, North American Review, Review of Reviews ... 129
 • Mișcarea intelectuală în străinătate ... 142

Nr. 8[modifică]

 • M. Sadoveanu. Însemnările lui Neculai Manea (sfîrșit) ... 145
 • N. Iorgovan. Cum era, pe vremuri, la noi în Bucovina (1848) ... 158
 • A. Vlahuță. Nunquam ridenti... (versuri) ... 178
 • C. Stere. Socialdemocratism sau poporanism? ... 170
 • St. O. Iosif. Tannhăuser, Act I (traducere in versuri din R. Wagner) ... 194
 • Dr. Virgiliu Stăneseu. Ideile profesorului St. Leduc (încercare critică) ... 206
 • I. Al. Brătescu-Voinești. Din carnetul unui jurat (schiță) ... 218


Nr. 9[modifică]

 • ****. Legenda Funigeilor (Poem dramatic) ... 297
 • Mihail Sadoveami. Un cal ș’un om. ... 308
 • C. Stere. Socialdemocratism sau poporanism ? (Cap. II) ...
 • I. Al. Brătescu-Voinești. Inimă de tată ... 342
 • Ecaterina Pitiș. Vară, Sonet (versuri) ... 349
 • E. Lovinescu. Un erou al Renașterii ... 351
 • I Agîrbiceanu. Moartă (Fragment) ... 360
 • A. Vlahuță. Grigorescu ... 364
 • Izabela Sadoveanu-Evan. B. P. Hasdeu ... 377

Legături externe[modifică]