Rugăciunea Euharistică II

Sari la navigare Sari la căutare
Rugăciunea Euharistică II


V. Domnul să fie cu voi!

R. Și cu duhul tău.

V. Sus inimile!

R. Le avem la Domnul.

V. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru!

R. Vrednic și drept este.

Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este

să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul Părinte Sfânt,

prin Fiul iubirii tale ' Isus Cristos.

El este Cuvântul prin care toate le-ai făcut

și pe care ni l-ai trimis ca Mântuitor și Răscumpărător

întrupat de la Duhul Sfânt ' și născut din Maria Fecioara.

El, pentru a împlini voia ta

și a-ți dobândi un popor sfânt,

murind cu brațele întinse pe cruce,

a nimicit moartea ' și a vestit învierea.

De aceea, împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții,

proslăvim mărirea ta, ' zicând într-un singur glas:


Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.

Pline sunt cerurile și pământul de mărirea ta. Osana în înaltul cerului!

Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osana în înaltul cerului!

Preotul, cu brațele întinse, spune:

Cu adevărat Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia.

Își împreunează mâinile și, ținându-le întinse asupra darurilor, spune:

Te rugăm, așadar, sfințește darurile acestea

cu roua Duhului tău,

își împreunează mâinile și face semnul crucii asupra pâinii și a potirului, o singură dată pentru amândouă, spunând:

ca ele să devină pentru noi

Trupul și Sângele + Domnului nostru Isus Cristos.

Își împreunează mâinile.

În formulele urmtoare, cuvintele Domnului s fie rostite clar i rspicat, dup cum o cere însi natura lor.

El, dându-se de bunăvoie spre pătimire,

ia pâinea și, ținând-o ridicată puțin deasupra altarului, continuă:

a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o

și a dat-o ucenicilor săi, zicând:

se înclină puțin LUAȚI ȘI MÎNCAȚI DIN ACEASTA TOȚI:

ACESTA ESTE TRUPUL MEU,

CARE PENTRU VOI SE VA JERTFI.

Preotul arată poporului Ostia consacrată, apoi o așează pe patenă și, îngenunchind, o adoră. Apoi continu:

De asemenea, după cină,

preotul ia potirul și, ținându-l ridicat puțin deasupra altarului, continuă:

luând potirul și, din nou mulțumind,

l-a dat ucenicilor săi zicând:

se înclină puțin

LUAȚI ȘI BEȚI DIN ACESTA TOȚI:

ACESTA ESTE POTIRUL SÎNGELUI MEU,

AL NOULUI ȘI VEȘNICULUI TESTAMENT,

CARE PENTRU VOI ȘI PENTRU MULȚI SE VA VĂRSA

ÎNTRU IERTAREA PĂCATELOR.

FACEȚI ACEASTA ÎN AMINTIREA MEA.

Arată poporului potirul, apoi îl pune pe corporal și, îngenunchind, îl adoră.

Apoi spune: Misterul credinșei.

Poporul continuă, aclamând:

Moartea ta o vestim, Doamne,

și învierea ta o mărturisim, până când vei veni.

Apoi preotul, cu brațele întinse, spune:

Aducându-ne, așadar, aminte de moartea și învierea Fiului tău,

își oferim, Doamne, Pâinea vieșii

ți Potirul mântuirii,

mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție.

Te rugăm cu umilință

să ne unească Duhul Sfânt pe noi,

care ne facem părtași de Trupul și Sângele lui Cristos.

Adu-ți aminte, Doamne, de Biserica ta răspândită pe întregul pământ,

ca să o desăvârșești în dragoste,

împreună cu părintele nostru Papa N., cu Episcopul nostru N.

și cu tot clerul.

___________________


La Liturghiile pentru răposați se poate adăuga:

Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul tău (slujitoarea ta) N.,

pe care l-ai chemat (ai chemat-o) (astăzi) la tine din această lume.

Îngăduie ca, după cum prin botez a fost răsădit (ă) în moartea Fiului tău,

la fel să devină părtaș (ă) de învierea lui.

____________________


Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri

care au adormit în speranța învierii

și de toți cei care au răposat în milostivirea ta

și primește-i să se bucure de lumina Feței tale.

Te rugăm, ai milă de noi toți,

pentru ca, împreună cu Fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria,

cu fericiții Apostoli și cu toți Sfinții,

pe care din veci i-ai iubit,

să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică,

să te lăudăm și să te preamărim

își împreunează mâinile

prin Isus Cristos, Fiul tău.


Preotul ia patena cu Ostia și potirul și, ridicându-le pe amândouă, spune:

Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos

ție, Dumnezeule Tată atotputernic,

în unire cu Duhul Sfânt,

toată cinstea și mărirea

în toți vecii vecilor.

Poporul aclamă: Amin.