Profile literare/Prefața

Sari la navigare Sari la căutare
Profile literare de Traian Demetrescu
Prefața
Ion Gherea

Capitolile, cari întocmesc această carte, au fost publicate unele în ziarul „Adevărul”, altele în „Revista Olteană” (Anul al II-lea); câte-va sunt inedite.

Din adunarea lor la un loc n'am avut intențiunea să înfățișez o doctrină literară sau filosofică, ce ar fi reeșit poate în urma unor amănunțite și îndelungi studii unde ași fi aplicat criteriul științific al criticei moderne. In aceste pagini cititorul nu va întâlni nici metoda criticei judecătorești a d-lui Maiorescu, nici pe cea socială a d-lui Ion Gherea.

In schițarea profilelor de scriitori, cari au căzut subt condeiul meu în ore de meditațiuni și impresii intime, lucrarea mea a pornit dintr'o plăcere personală de a nota cu grije și sinceritate unele din cugetările și sensațiunile pe cari mi le-a deșteptat temperamentul sau opera unui scriitor. Cartea de față are, în general, caracterul unor confesiuni literare și psihice.

In adevăr, personalitatea în critică a fost, in timpii din urmă, — mai ales în Franța,aspru condamnată de către acei critici cari pretind că producerile artistice și literare trebuiesc judecate numai dintr'un punct de vedere obiectiv. Părerea mea este însă, că in critică obiectivismul are margini limitate.

Un critic, ca și un artist, având un temperament, o natură morală, o cultură a sa, o concepție proprie despre viață și natură, un mediu social deosebit, nu va putea să pătrundă în cercetările sale în mod impersonal. Nici Taine, nici Guyau, nici Faguet, nici chiar Brunetiere, — neîmpăcatul dușman al criticilor personali, — nu sunt cu desăvîrșire impersonali. La noi, eminentul critic d. Ion Gherea, în vastele și profundele sale analize sociale și psihologice, își reliefează, personalitatea sa de critic și om, care este din toate punctele de vedere superioară și simpatică.

Dar nu pentru ca să apăr cartea mea ating în treacăt aceste chestiuni, Profilele ne fiind scrise unul dupe altul, la anumit timp, ci la date nehotărîte și dupe o dispoziție momentană a spiritului, ele, în rezumat, arată câte-va stări de conștiință și sensibilitate din viața mea literară.

Traian Demetrescu.