Pagină:Zamfir C. Arbure - În exil.djvu/290

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

— Pălăria jos!

Și cu aceste cuvinte, bestia se năpustește asupra nenorocitului, și cu o lovitură îi aruncă pălăria.

Toată scena aceasta s’a petrecut înaintea ferestrelor camerelor unde erau închiși arestanții politici. Unii din acești arestanți, revoltați de ceia ce văzură, începură a striga:

— Afară, afară pe călăul!

Trepoff deveni roșu ca racul, și luând’o la fugă, porunci ca lui Bogohuboff să i se deie 50 lovituri de knut.

Pedeapsa a fost imediat după plecarea prefectului executată, chiar înaintea ferestrelor arestanților preventivi.

Las pe cititor să judece ce impresiune trebuia să facă această teribilă pedeapsă asupra nenorociților închiși în prevenție ! Nervii sdruncinați deja prin regimul penitenciar n’au putut îndura groaznica priveliște. Un sgomot asurzitor umplu aierul: unii din arestanți începură a striga, a lovi cu pumnii în uși, alții au spart geamurile, alții, și mai cu seamă femeile, plângeau.

Atunci s’a început un adevărat măcel. Administrația temniței, adunând pe toți servitorii și soldați, a intrat în coridoarele edificiului, oprindu-se la fie-care ușă din celulă.