Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/96

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

până în fibrele cele mai adânci ale întregii popu-lațiuni.

Iată ce înseamnă pentru Mine și ce trebue să însemneze pentru toată țara — Străjeria".

<8 Iunie 1935).

„Creșterea tineretului în așa fel ca să devie cetățeni veșnic conștienți de drepturile, dar mai presus de toate, de datoriile lor, iată năzuința la care trebue să tindă școala, biserica și toate societatea românească".

(Răspuns la Adresa Comisiei Camerii) 18 Decembrie 1934.

„Voi sunteți acei cari veți fi chemați mâne să duceți mai departe opera începută și, fiecare în profesiunea pe care și-a ales-o, să puneți câte o cărămidă la edificiul României de mâne, după 'rostul, capacitatea și îndeletnicirea fiecăruia".

(Cluj. Deschiderea Universității) 21 Octombrie 1930.

„Iubiți studenți, la cine mai mult decât la voi tinerii, care, sub oblăduirea dascălilor voștri, vă pregătiți pentru cariera de mâine, pot găsi acea dorință de mai bine, acel entuziasm 'al idealului abia întrezărit, grație cărora se pot înfăptui marile opere pe care țara și Regele vostru au dreptul a le cere dela orișice cetățean, în deosebi dela voi".

(Cluj. Deschiderea Universității» 21 Octombrie 1930).