Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/79

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Crede cu toată tăria în legile creștine și le respectă cu adâncă cucernicie.

Iată câteva din mărețele îndemnuri ale Suveranului:

„Biserica a fost centrul cultural al vieții românești, și e bine ca ea să rămâie tot astfel\

(Investirea eplscopilor de Huși și Caransebeș — 8 Martie 1934)

„După școală, în care s'a învățat ce trebue să știe fiecare, voi ierarhii aveți frumoasa datorie de a fi educatorii slujitorilor altarului.

Puterea noastră, a unui popor, oglindește puterea morală a bisericii lui.

Faceți ca această oglindire să fie așa, ca toți să ne bucurăm de dânsa".

(Investirea eplscopilor Aradului și Hotlnulul) 21 Decembrie 1935

,JYlai mult ca oricând, parabola Mântuitorului despre semănător este actuală, dar nu trebuie să ne speriem de pământul neroditor; ca și în agricultură, trebuie să învățăm să ne pregătim ogorul, ca să încolțească mai roditor lanul".

(Investirea Mitropolitului Moldovei șl Sucevei) 30 Ianuarie 1935

La Palatul regal, postul este o realitate cum poate doar la țăranul satelor se mai întâlnește.