Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/73

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

>rAstăzi, când neamul nostru are fericirea de a fi unit într’un singur trup, opera culturală stă pe primul plan ' al înfăptuirilor, căci ea este chezășia supremă a menținerii neamului nostru“.

(Serbările Astrei — 8 Septembrie 1933).

„Cultura nu este un lucru de sine stătător; este un element de căpetenie în sinteza puterii și dreptului la viață al unui neam.

Ea este partea nepieritoare a patriotismului național, care dă dreptul unui popor de a supraviețui eternității".

(Universitatea Cluj, ,.Doctor honoris causa" — 13 Iunie 1937),

M. S. Regele a dinamizat cultura noastră, stimulând energiile și așezându-le în cadrul vieții de stat. Iubitor al graiului curat moștenit dela strămoși știe ca nimeni altul să cucerească prin frumusețea discursurilor pornite din adâncul sufletului, adevărate pagini de evanghelie românească și îndreptare de viață obștească. înzestrat cu podoabele unei culturi superioare, Marele Străjer e în curent cu întreaga evoluție a spiritului omenesc. Prin tot ce a realizat în acest domeniu ca și prin grija și atenția de care s’a bucurat cultura și știința românească, M. S. Regele Carol al II-lea merită cu prisosință titlul de Regele Culturii.

Iată câteva exemple de prețuire a cărții:

„Cartea este acel motor de vieață, acel mare îndrumător