Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/69

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

oricărei armate; credință către Suveran, dragoste de Patrie, camaraderie loială, simțul neșovăitor al datoriei".

(Jurământul noilor ofițeri — 1 Iulie 1931).

„Cariera de ofițer este un apostolat, semănat de greutăți și de sacrificii pe care nu le poți învinge decât prin înalte virtuți sufletești".

(Sinaia. înălțarea la gradul de sublocotenent al Măriei Sale Voevodului Mihai — 25 Octombrie 1937).

„A fi ofițer nu înseamnă a purta numai uniforma; înseamnă a fi om întreg și înainte de toate, a avea spiritul de credință și spiritul neprecupețit al disciplinei.

Acest suflet, care sunt convins că bate în sufletele voastre, trebue să se desvolte și să crească, ca să devină o a doua natură".

(Ridicarea la gradul de sublocotenent a promoției 1937 Măria Sa Mihai Mare Voevod de Alba Iulia — 4 Iulie 1937).

„In timp de pace educatori ai națiunii, în timp de război apărători vajnici ai granițelor țării, aceasta este datoria voastră de orice clipă".

(Jurământul elevilor școlii militare București — 18 Noembrie 1933).

„Cariera de ofițer nu este o meserie ca ori și care alta, ea este un apostolat, căruia îi dăruești toată ființa ta.