Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/33

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

le pe caracterul, vitejia și omenia românească, ce stau la temelia strălucitei Sale personalități.

Dela Anglo-Saxoni, acel spirit de perfect Gentlemen, de caracter neșovăelnic și de self-gouvernement.

Dela Germani, tenacitatea și perseverența în acțiune, spiritul de temeinică organizare și înclinare spre latura practică a vieții.

Dela Latini, vioiciunea, temperamentul, spontanietatea și ușurința de a sesiza și a se adapta împrejurărilor.

Dela rassa Slavă, înclinare spre misticismul măsurat al credinței, puterea de a se înfrâna, dragostea de aproapele și practica rânduelilor bisericești.

Religia este o necesitate imperioasă a vieții obștești și suprema lege a existenții unui popor.

De aceea, Suveranul nu precupețește nimic din ceeace ar contribui la transformarea bisericii creștine într’o biserică vie, dinamică și cu adevărat necesară pentru hrana sufletească a neamului românesc.