Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/21

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

gir regal nu este o formă. Majestatea Sa le conduce efectiv, fixându-le doctrine și mijloacele de acțiune. Se interesează apoi de-aproape de bunul mers al lor, le inspectează și le îndrumează permanent. Niciodată Regele României nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Când s’a convins de necesitatea imperioasă a unei instituții, îi urmărește realizarea cu o perseverență de neînvins.

Cercetează cu de-amănuntul întreaga lor activitate pentru a nu rămâne la suprafață, ci a coborî în fondul problemelor pentru rezolvarea cărora au fost creiate.

În audiențele de după amiază, Majestatea Sa cercetează împreună cu apropiații Săi colaboratori, atât metoda de lucru cât și posibilitățile de realizare ale planului minuțios întocmit.

În legătură cu diferitele Societăți pe care le patronează, Suveranul nostru nu rămâne niciodată la bariera formei.

Chiamă pe conducătorii lor, se interesează statornic de bunul lor mers, le descoperă punctele slabe și le coordonează activitatea.

Din timp în timp, atunci când audiențele nu se grămădesc în număr prea mare, M. Sa Regele asistă la lecțiile Măriei Sale Marelui Voevod Mihai, urmărește programul zilei și completează directivele generale ale pregătirii ce se dă Augustului Moștenitor de Tron.

Iar când seara își coboară din nou aripa ocrotitoare peste frământările obositoare ale zilei, când sbuciumul atâtor preocupări începe a se liniști, când mașinile nu