Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/19

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

hora unei voioșii, din care te reține din timp în timp realitatea că stai alături de Regele Țării.

M. S. Regele este un Pedagog și un Psiholog fără pereche.

Întâlnirile și convorbirile cu oamenii de seamă ai țării ca și cu acei ce poartă răspunderi mai modeste, până la țăranul, ce-și spune păsul fără ocoluri și vorbește cum i-i portul, prilejuesc Suveranului o cunoaștere profundă și justă apreciere a sfetnicilor Săi.

La unele discuțiuni participă și Măria Sa Marele Voevod.

Dealtfel în timpul dejunului, Fiul de Rege povestește din întâmplările zilei, farmecul programului, și ghidușiile camarazilor de clasă.

Câteodată M, Sa încuviințează să se invite la masă și camarazii de școală ai Măriei Sale, cu care prilej Suveranul se regăsește în anii adolescenții exuberante.