Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/176

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Marele Străjer semnează în cartea de aur a Centrului de formare a Comandantelor.

Marele Străjer trece în revistă pe strâjeri și comandanți.

no match

Suveranul distribue personal drapelele cohortelor și distincțiile, personalităților cari ajută și sprijină străjeria.In inspecția activității străjere$ti

M. S. Regele Carol II șl A. S. Regală Principele de Hohenzollern, la Centrul Comandantelor Strâjere.

la cea dintâi expoziție a Strâjii Țârii,

Majestatea Sa Regele dă o temeinică pregătire tânărului Vlăstar Regesc.

Răsplata vredniciilor străjerești.

Suveranul trece în revistă drapele și tineret.

Un Rege adorat de copii șî tineret,

Suveranul Țârii în cadrul manifestărilor străjerești cinstește mamele care au mulți copii.

Voioșia Marelui Străjer.

Suveranul însofit de Comandantul Străjii Țării, vizitează expoziția lucrărilor străjerești.

CUPRINSUL

CAPITOLUL I

DIN VIATA M. SALE REGELUI CAROL II

REGELE NOSTRU ......!................... 9

0 ZI DIN VIAȚA UNUI REGE

NOUTĂȚILE ZILEI MAI INTAI ..............13

MICUL DEJUN ........................... 15

AUDIENȚE DE SERVICIU ................. 17

DEJUNUL REGAL ......................... 20

DIN NOU LA LUCRU .......................23

CUM IȘI PETRECE SEARA ..................26

PASIUNILE UNUI REGE ....................29

TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ............. 31

PROFUND CUNOSCĂTOR A TOT CE E ROMÂNESC ... 37

CAPITOLUL II

PE ȘANTIERUL MUNCII DE RIDICARE A NEAMULUI

PRIN GRAȚIA LUI DUMNEZEU ȘI VOINȚA NAȚIONALA 47 SCRUTĂTOR DE ORIZONTURI ................52

CĂLĂUZITOR ĂL DESTINULUI ROMÂNESC ........57

SIMBOL AL UNITĂȚII NAȚIONALE .............. . 63

TEZAUR AL NĂZUINȚELOR DE VUTOR ...........70

SPRIJINITOR ȘI OCROTITOR ĂL CULTURII NAȚIONALE 76 MĂRE ÎNDRUMĂTOR IN ECONOMIA NAȚIONALĂ ... 80 STRĂLUCIT ANIMATOR DE TINERET ............82

STRĂJER ĂL CREDINȚEI ȘI TRADIȚIILOR STRĂMOȘEȘTI .........,...........................83

MARE IUBITOR AL ȚĂRĂNIMII

IN MIJLOCUL ARCAȘILOR LA BUCȘOAIA ........93

PEDAGOG ȘI EDUCATOR .....................100

CTITOR AL PEDAGOGIEI ROMÂNEȘTI ...........106

CAPITOLUL III EXEMPLUL MARELUI STRĂJER

M. S. REGELE CAROL II-lea,

STRĂLUCIT EXEMPLU DE VIRTUȚI STRĂJEREȘTI

PRIMUL CONSILIU DE STATORNICIRE Â PROGRAMULUI STRĂJERESC........................125

PE CÂMPUL CELEI DINTÂI EXPERIENȚE .... .127

IN VREME DE GREA ÎNCERCARE ..............130

ÎNFRUNTÂND URGIA NATURII .............,...132

DEȘI SUFERIND, MARELE STRĂJER E GATA LA DATORIE ................................... 135

PE ȘANTIERUL DELA ARACI ..................138

IN ORICE ÎMPREJURARE, LA RÂND CU STRĂJERII . .142 MARELE STRĂJER AL ȚĂRII ..................144

STRAJA ȚĂRII ESTE UNA DIN MARILE OPERE ALE M. SALE REGELUI ..........................146

MĂRIA SA MARELE VOEVOD MIHAI EXEMPLUL STRĂ-JERILOR ..................................148

IN PRAG DE NOU DECENIU ...................150

IMAGINI DIN VIAȚA MA] EST AȚII SALE REGELUI CAROL II

ATELIERELE LUCEAFĂRUL S.A.

BUCUREȘTI II