Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/141

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

tăetor de lemne în pădure, plăsmui-tor de glume la șezători, neobosit colindător al plaiurilor cu urme istorice și frumuseți fără seamăn, dar și ostaș vrednic care și-a început cariera dela gradul de soldat.

Istoria cărui popor se mai poate mândri cu un astfel de Prinț, pe care legenda îl va trece între podoabele fol-klorului de mâine?

Măria Sa Marele Voevod Mihai este astăzi cea mai luminoasă pildă a generațiilor ce se ridică.

STRAJA ȚARII a câștigat mult prin ilustrul Său exemplu, dar în acelaș timp a dăruit o strălucire nouă, misiunii de Moștenitor al Tronului:

I-a prilejuit fiorul vieții românești pe care altfel zidurile Palatului l-ar fi zăgăduit, dragostea curată a celor două zeci de milioane de locuitori ai Țării ce l-au văzut în mijlocul lor, dar mai mult decât orice, încrederea în puterile cu care Dumnezeu L-a hărăzit și înțelegerea sufletului românesc.

Iată exemplul puternic al străjerilor de pretutindeni: MARIA SA MARELE VOEVOD MIHAI DE ALBA-IULIA, și iată cum pe fire de aur, se țese istoria Celui mai slăvit dintre Regii pământului.