Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/140

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

MÂRIA SAMARELE VOEVOD MIHAI, EXEMPLUL STRĂJERILOR DE PRETUTINDENI

IN aplicarea unei metode noui, mai ales în educație, se cere să ai o credință fermă, o perseverență neșovăitoare și în acelaș timp să poți servi de prim exemplu.

M. Sa Regele a avut credința, a perseverat și a slujit prin însăși înalta Sa pildă, îndreptarului de viață stăje-rească.

Dar n’a fost numai atâta.

A dăruit Străjeriei pe unicul Său Fiu Moștenitor de Tron și L-a făcut Cel dintâi executor al programului de viață nouă-

L-a așezat în mijlocul armatei albe și 1-a cerut supunere, spirit de ordine, voință și înfăptuire ca și celorlalți camarazi, oboseală înzecită și mai presus de toate, I-a cerut să trăiască viața tuturor categoriilor sociale de tineri ai Țării.

A fost plugar harnic cu palmele bătătorite de coarnele plugului și sapă, a fost ucenic în fabrici, lucrător la diferite construcții,