Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/113

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

înălțarea și întărirea noastră nu o putem face numai prin măsuri c,u rezultate imediate, ci și prin o temeinică pregătire a viitorului.

Acest viitor este strâns legat de generațiile care vor veni; iată dece am făcut acea chemare către copiii Țării Mele, copiii de astăzi cari vor fi cetățenii de mâne.

In sufletul vostru voim să sădim acea credință nestrămutată în forța vie a Românismului, voim a face ca prin munca fiecăruia să propășească totalitatea Națiunii.

Fără o muncă stăruitoare individuală și fără o credință de neînfrânt în capacitate și destinele Neamului, nici un progres nu se poate clădi pe o temelie solidă.

Viață nouă, viață de avânt, viață de încredere în viitorul României, iată ce trebue dobândit dela tinerele vlăstare ale Țării.

Noi nu uităm și nu disprețuim trecutul, dar privim spre un viitor tot mai înălțat al României de mâne.

Avem o singură dorință, un singur avânt: „excelsior7“

Școala „Străjii” este o școală de viață, este o școală care se adapă din isvoarele vii ale naturii, din învățămintele de toate zilele.

Noi nu suntem o Românie care a început astăzi, ci suntem urmarea valurilor de strămoși care merg tot înainte, suntem trăsura de legătură vie între eri și mâine”.

„Dacă Straja s’a îndreptat către copii, lozincele ei, școala ei de viață și morala ei, formează un cod de purtare cetățenească, care trebue urmat de toți, chiar când nevoile vieții l-au silit, să desbrace uniforma tineretului.