Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/102

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

operă, nu cu arma pumnului, ci mai ales cu arma sufletului și a inimii românești.

Este o sarcină de dragoste, este o sarcină de credință, este o sarcină care devine un comandament moral mai presus de orice, pentru acela care-și iubește Patria. Pregătirea unei generații sănătoase pentru ziua de mâne, este cel mai înalt și mai sfânt comandament, pe care tre-bue să-l aibă conducătorii unui neam.

Rezultatul a ceeace se vede azi, este dovada că, un popor ca al nostru poate orice. Bine condus — condus mai ales cu suflet și cu dragoste — vom putea deveni un popor capabil să se impună admirației întregii omeniri". .

„Vouă străjerilor vi se cere un lucru, cere este chezășia unui progres sigur, vi se cere dragostea, pentru conducător și mai presus de toate, dragoste și conștiinciozitate de muncă.

Muncind fără preget, muncind cu dragoste, veți fi acei cari veți clădi o țară nouă, o țară puternică, o țară care nu va putea fi biruită pe nici un teren.

Aceasta trebue să fie credința care să vă conducă de azi înainte, și care trebue să fie idealul întregii voastre vieți.

Așa cum s’a început prin această mișcare a tineretului o viață nouă pentru țara noastră, tot astfel va trebui, dându-ne mâna cu toții, să creem în jurul acestei mișcări o viață nouă, pentru orice moment al Neamului nostru.