Pagină:Profile literare.djvu/128

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

130 O mare parte din adevărul caracterelor și situațiunilor piesei. Criticul de la Me- dan cere ca într'o lucrare de teatru ca- racterele personagelor să fie juste și logice, iar în situațiunile, în care se mișcă acele personage, să nu se intre- vadă tendința dupe acțiuni de efect și dupe complicațiuni care de care mal im- posibile și maî bizare. Autorul ^Zulnieî Hîncu» reliefează întru cât-va tipul autorului dramatic întrevăzut de Zola Cele dou6 schițe dra- matice ale D-sale nu sunt de cât ta- blouri luate din viața reală. Autorul își îndreptează observațiunile mal ales a- supra acelor clase burghleze stricate, in- culte, vanitoase și imorale, unde pozi- țiunea socială și familiară a femeii pre- zintă numeroase priveliști triste și ridi- cule. Terenul acesta, exploatat așa de mult de Carageali, remâne încă un ne- secat izvor pentru romane și opere dra- matice. D-1 Miile s'a încercat să ne des- crie câte-va scene din viața acestei pă- turi sociale, dar n'a izbutit să ne dea de cât niște simple fotografii searbăde