Pagină:Profile literare.djvu/122

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Ca un glob de aur luna strălucea Și pe-o vale verde, ostile dormîa ; Dar pe-un vîrf de munte stă Michaitl la masă Și pe dalba-'I mână fruntea lui se lasă ; Stă în capul meseî, între căpitani, Și recheamă dulce tinerii săi ani. Pasionatele elanuri patriotice din a- ceste legende, au cause și în mijlocul so- cial în care trăia poetul. In aniî aceia România să găsea în nefericite împre- jurări politice, cari îl făcea traiul amar, desnădăjduit. Și poate, fără nemuritoarea pleiadă a luptătorilor de la 48, ea ar fi îndurat încă multă vreme dorul de li- bertate, de independență, de renaștere. In acel timpi. Patria era cel mal sfânt cuvent pe buzele tutulor. Bolintineanu, cu aspirațiunl, cu idealuri în viitor, evoca măririle trecutului pentru o mal pro- fundă împuternicire a acelor aspirațiunl, a acelor idealuri. Voevozil apar în lu- mini de eroism și de virtuți uimitoare. Străbuna vitejie a românului e titanică, e uriașe. Românul zece brațe are, zece inimi are, Inime de foc ! Iar toată această iubire de patrie, Bolintineanu