Pagină:Profile literare.djvu/121

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Poeziile lirice sunt toate elegii, gen în care Bolintineanu, — dupe uniî cri- tici, — a exelat. In ele poetul ne vor- bește de simțirile sale, fie o sensație de iubire, fie un dor de egzil, fie o tris- tețe de oameni și viață. Bolintineanu, ca amant, e prea ideal, prea abstract, prea aburos; ca egzilat, plângerile lui sunt duioase, dar în ele nu găsești ac- cente de durere profundă; ca filosof, nu ne prea spune multe nici despre om, nici despre viață. Dar acolo unde Bolintineanu e în a-' dev6r mare^ sunt i Legendele patriotice» Ele strălucesc printr'o orginalitate fără seamăn în literatura românească. Ele reflectă adeveratul temperament poetic al lui Bolintineanu. Nimeni nu ne-a zu- grăvit icoana Patriei în culori mal plas- tice, în imagini mal sugestive; nimeni n'a glorificat mal genial trecutul nostru istoric, de cât Bolintineanu. Încă de mic copil m6 impresionase adânc acest tablou măreț, simplu și umbrit de o înduioșătoare melancolie: