Pagină:Numiri etnice la Aromâni.pdf/6

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

5 NUMIRI ETNICE LA AROMÂNI 135

cărare la Daco-Români, sunt de asemenea dovezi semantice de diferențieri dialectale ce arată, pe de o parte stăruința fiecăruia din aceste ramuri în mod neîntrerupt în pământul ce-i locuiesc și astăzi, iar pe de alta, că desvoltarea acestor înțelesuri este veche pentru fiecare din ele, înnăscută odată cu împrejurările deosebite de traiu.*

9. Numirea de Șcl'ineasa, Șcl'ai ( = Șchei), arată că primii slavi, cari ajung până în Morea, au fost numiți de Aromâni Șcl’ini (Slavini) și nu­ mai dispărând din mijlocul lor, fie prin retragere, fie prin contopire cu celelalte popoare, a dispărut și numirea de Șcl'in sau Șcl'ai, pentru a nu se păstra decât în toponimie.

10. Toponimice ca Cirneși trădează numiri străvechi tracice.

                VLĂHUT

Nu-i fără interes, socotesc, să arăt derivarea cuvântului Vlăhút, nu­mire sub care sunt cunoscuți Românii din Dacia de către Aromâni. Aromânii numesc pe Daco-Români în genere cu numele de (A)Rumâni di Vlăhie sau Vlăhuți, înțelegând prin aceasta, nu numai pe cei din Muntenia, adică pe cei din fosta Valahie, ci și pe cei din Moldova, Basa­rabia, etc., într-un cuvânt pe toți cei cari grăesc dialectul daco-românesc. Vlăhie și Rumânie în conștiința Aromânului se confundă cu Dacia. Eu nu-mi aduc aminte să fi auzit în afară de Vlăhie, respectiv (A)Rumânie, numirea de Moldova sau Basarabia în popor, cât am stat în Macedonia, în afară din școală. Chiar și Românii din Serbia, pentru Aromâni, sunt Arumâni din Vlăhie sau Vlăhuți. Întâlnind un Aromân în Parachin (Serbia) în vara anului 1922 și întrebându-l , ce fel de Români sunt aceia din Mutinți—, sat lângă Parachin, locuit de Români—, cari se plimbau în piața Parachinului, în zi de târg, mi-a răspuns: «Nu-l’ĭ cunoști? Nu zburîși cu nîșĭ? Suntu Vlăhuțǐ; limba Vlăhutească , din Vlăhie grescu, țe-aduțe cu anoastră».* Vlăhùt nu se mai întrebuințează de alte popoare. Acestea numesc pe Daco-Români: Vlahi, Valahi, Caravlahi sau le dau alte numiri în le­gătură cu cuvântul Vlah și Român. (Vezi în privința aceasta: Dr. Gartner Theodor: Ueber den Volksnamen der Rumänen, Cernăuți 1892).

 • - Fapahagi Per., Quelques influences bysantines sur le dialecte macédo-roumain ou aroumain (în Révue Historique etc. par N. Iorga, II-eme année, 1925).
 • - Traducere: — Nu-i cunoști ? Nu vorbiși cu dânșii? Sunt Daco-Români, limba vlăhească din Valachia grăesc, care aduce (samână) cu a noastră.

www.digibuc.ro