Pagină:Numiri etnice la Aromâni.pdf/37

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

36 PERICLE PAPAHAGI 166

în Austria, veneau Aromânii din timpuri străvechi, mai ales cei de prin Albania și Macedonia nordică. In aceste două țări se face emigrarea Aromânilor prin sec. al XVIII-lea, după prădarea înfloritorului centru românesc Moscopole. Unii au venit în masă, cu turmele și avutul lor; alții singurateci ca negustori, de cari erau pline orașele și orășelele în­tregii Ungarii, dar mai ales Budapesta, Mișkolț, Debrețin, Tocai, Zemlin) Neusaț și altele, confundați de cele mai multe ori cu Grecii și nu arareori cu Albanejii. (Vezi rev. Transilvania pe 1923 despre acești Aromâni și Scriitorii aromâni în sec. al XVIII-lea).

               NEMȚU, NEAMȚU

Germanii, cei din Austria mai ales, sunt cunoscuți sub numele de Nemțu sau Neamțu, pl. Nemți; fem. Neamță. și Nimțoańe. Evident din sârbește sau daco-românește. Țara acestora se numește Nimție și se înțelege mai mult Austria, căreia i se zice și Afstrie, fără să se formeze de la acest cuvânt și Afstriac. Germaniei, cu un nume mai modern, i se zice V'irmanie, după neogre­cescul Γερμανία.

                ITALIAN

Italienii deasemenea sunt familiari Aromânilor. Mai mult sunt cu­noscuți însă sub denumirea de Vinițean, de la numirea de Viniție ce se dă orașului Veneția, cu strânse legături comerciale cu Aromânii din Pind și din sudul Albaniei. Italienii, altfel sunt numiți: (I)talian pl. (I)taliani, fem. Italiană, iar țara lor, Italie. Cu această țară, mai cu seamă cu orașele Veneția, Livorno, Brindizi, Neapoli*, Roma, Aromânii au avut în trecut legături comerciale. Astăzi încă sunt case comerciale, aromânești de origine, în aceste centre. După tradiția păstrată printre argintarii aromâni ai Pindului, acestora datoresc argintarii italieni secretul poleitului cu aur al obiectelor de ar­gint, precum și lucrarea în filigran și anume argintarilor români stabi­liți în Triest, Veneția și Roma. Apoi Padua era orașul unde-și desăvârșeau studiile superioare fii bogătașilor aromâni din Epir și Tesalia. Aci a studiat între alții și marele Colleti. Italienii mai sunt cunoscuți de Aromâni încă din Evul Mediu, din tim­pul înfloririi Veneției și Genevei, când Armătulații aromâni sub numele de Armatolli, serveau republicelor italiene.*

 • - Numită de Aromâni: Nápule.
 • - Această împrejurare arată că originea cuvântului armatollo, trebuește cǎutatǎ,

www.digibuc.ro