Pagină:Numiri etnice la Aromâni.pdf/23

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

22 PERICLE PAPAHAGI 152

εις την μεγάλην κοιλάδα τον Ποεινιον ποταμού διά να προσμεινουν ένταϋ&α την έπιστροφήν τής χαριτωμένης. Άνοίξεως. Οϋτοι ol νομάδες συνηθισμένοι άδιακόπως εις το να ζώαιν εις το ξάστερον σκεπασμένοι με μούρην γηδόγονναν, οτένονν εις τάς ακηνάς των πάντοτε δμοίως από γυδόγουναν κατασκευασμένος υπό πρααινόφνλλας Βαλανιδιάς, δσον τό δυνατόν πλησίον είς τούς ' Ρύακας καί δάση».

Traducerea:

«Pe la mijlocul lunii lui Noemvrie vin, dimpreună cu familiile și tur­mele lor, câmpenii, așa numiții Garaguni, în valea cea mare (întinsă) a râului Sulumbrie, să aștepte aci sosirea plăcutei primăveri. Acești nomazi, deprinși neîntrerupt ca să trăească sub cerul liber acoperiți cu guna lor neagră de căprina (păr de capră), își așează corturile lor, totdeauna făcute deasemenea de gune de păr de capre, sub înverziții stejari de ghindă și cât mai posibil în apropierea râurilor și pădurilor». Din acești Cărăcăciani, originari din regiunea Albaniei, frați cu Gărăgunii și Sărcăcianii din Pind și Tesalia, grecizați, ca și Gărăgunii, prin viața seculară dusă în mijlocul poporului grecesc, cred că se trag Arbănașii din Bulgaria, despre cari am vorbit mai sus.

GREC

Tot așa de interesant ca Arbinès cred că este și numirea ce dau Aro­mânii Grecilor. Acestora le zic Aromânii: Grec, plur. Greți, femenin Greacă, plur. Greațe. Numirea este interesantă pentru caracterizarea raporturilor dintre Aromâni și Greci, ca una care înfățișează, ca și Arbinès, din literă în literă, potrivit legilor de prefacere ale limbii noastre, pe latinescul Graecus. Altfel, dacă ar fi derivat din neogrecească ar fi sunat yrec cu sunetul gutural ce-l are g* în grecește, sau gărcu, gârcu, de ar fi împrumutat din vreo limba slavă. Se pare, din contră, că Slavii balcanici îl au de la Românii sudici, după cum am arătat mai sus (pag. 2, p. 5). Se știe că Grecii și-au pierdut denumirea de «Grec» și de «Elin», numindu-se numai «Romei», adică «Romani», de la Ρωμαίος = Romaios (ce­tește Roméos), devenit în neogrecească Romńǐ, Romńòs, plural Romńì. Aceasta-i cert. Numirea de Elin este nouă la Greci și-i datorită cărturarilor lor. Nicăiri nu o veți întâlni în poezia lor poporană sau în în­treaga lor literatură orală.

  • - Litera a treia a alfabetului grecesc.

www.digibuc.ro